Skip to main content

Status prawny rysia

Ryś jest w Polsce gatunkiem chronionym od 1995 roku.  Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dziennik Ustaw z dnia 28 grudnia 2016 r., poz. 2183), jest to gatunek objętych ochroną ścisłą, wymagający ochrony czynnej w postaci ochrony okresowej miejsc rozrodu i obszaru w promieniu do 500 m od tego miejsca, w okresie od początku kwietnia do końca sierpnia.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami nie wolno rysi zabijać, okaleczać, chwytać, przetrzymywać, niszczyć gniazd i wybierać z nich młodych, zabronione jest także przechowywanie i sprzedaż skór i innych fragmentów martwych osobników bez odpowiedniego zezwolenia.

Powyższe zakazy nie dotyczą sytuacji, gdy konieczne jest schwytanie zwierząt rannych i osłabionych, w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i przemieszczenia do ośrodka rehabilitacji, a także gdy trzeba odłowić zwierzę, które zabłąkało się w pobliże siedzib ludzkich, i przenieść je do miejsca jego regularnego przebywania

Nie respektowanie przepisów podlega karze aresztu lub grzywny. W szczególnych przypadkach, na przykład na potrzeby badań naukowych, odpowiednie zezwolenie może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. W wielu przypadkach badania nad tym gatunkiem wymagają również zezwolenia odpowiedniej lokalnej komisji do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Ryś wymieniony jest w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE. Oznacza, to że jest gatunkiem wyznacznikowym dla wyznaczania obszarów Natura 2000. Ryś chroniony jest również przez Konwencję Berneńską oraz Konwencję Waszyngtońską.

Na poziome całej Europy ryś ma status Least Concern (LC) IUCN

W Polsce wyróżnione są dwie populacje wilka, które dzielimy z sąsiednimi krajami: bałtycka (LC) i karpacka (LC).  W obrębie populacji bałtyckiej zawiera się roztoczańska populacja rysi.

Ryś jest uwzględniony na czerwonych listach oraz w czerwonych księgach gatunków zagrożonych w Polsce, gdzie ma status gatunku bliskiego zagrożenia (NT – near threatened).

 

Kontakt

dr hab. Sabina Pierużek-Nowak – prezes
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 606 110 046

Śledź nas


© 2022 Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”. All rights Reserved.   Powered by Indico.pl / mapa witryny