Stowarzyszenie Dla Natury „Wilk”

O nas

     Od 1996 r. nieprzerwanie pracujemy dla przyrody, w szczególności dla ochrony dużych ssaków drapieżnych – wilków, rysi i niedźwiedzi. Szczególną wagę przykładamy do ochrony ich siedlisk oraz łączących je korytarzy ekologicznych. Dlatego działamy na rzecz ograniczania wpływu infrastruktury drogowej na przyrodę, m.in. poprzez budowę przejść dla zwierząt.

     Jesteśmy organizacją profesjonalną, prowadzimy własne badania naukowe i współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin. Dzięki temu opracowane przez nas opinie i ekspertyzy, a także wydawnictwa oraz edukacja dotycząca drapieżników, są oparte o współczesną wiedzę.

    Od kilku lat wzrasta w Polsce liczba dużych drapieżników poszkodowanych przez działania ludzi. Są one ofiarami kłusownictwa lub wypadków drogowych. Niektóre z nich przeżywają. Docieramy do takich zwierząt, uwalniamy je z wnyków lub zabieramy z dróg, udzielamy pierwszej pomocy i jeśli zachodzi taka potrzeba przewozimy do ośrodków rehabilitacji. Potem nadzorujemy proces ich powrotu do zdrowia, uwolnienie i adaptację w środowisku naturalnym.

Zgodnie z zapisem naszego statutu, władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in.: określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, uchwalanie statutu i jego zmian, wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, udzielanie absolutorium odchodzącemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. Walne Zebranie odbywa się raz na pięć lat.

Całokształtem działalności Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” kieruje trzyosobowy Zarząd. W obecnej kadencji jego członkami są:

  • dr hab. Sabina Pierużek-Nowak – prezes
  • dr hab. inż. Robert W. Mysłajek – wiceprezes
  • mgr Michał Figura – członek Zarządu

dr hab. Sabina Pierużek-Nowak

Ukończyła biologię na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, natomiast stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie za pracę poświęconą ekologii i problemom ochrony wilka w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych uzyskała na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ za badania poświęcone dynamice i uwarunkowaniom środowiskowym procesu rekolonizacji lasów zachodniej Polski przez wilki. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na ekologii, behawiorze i genetyce wilka, problemach ochrony dużych drapieżników, a także wpływie infrastruktury drogowej na łączność siedlisk przyrodniczych. W latach dziewięćdziesiątych koordynowała ogólnopolską kampanię na rzecz ochrony wilka i rysia, a także kampanię na rzecz objęcia całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego. Między innymi dzięki tym działaniom objęto ochroną gatunkową wilka i rysia, a Białowieski Park Narodowy powiększono o 100%. W 1996 roku zainicjowała powstanie Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, któremu od początku prezesuje. Jest członkinią Large Carnivore Initiative for Europe IUCN, Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Wilka przy Polsko-Niemieckiej Radzie Ochrony Środowiska, Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach oraz Rady Programowej kierunku „Biologia” na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jest także członkinią międzynarodowego stowarzyszenia innowatorów społecznych Ashoka. W latach 2009-2016 była członkinią Państwowej Rady Ochrony Przyrody, gdzie w latach 2014-2016 przewodniczyła Komisji ds. Zwierząt. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, kilku książek, a także wielu wydawnictw popularnonaukowych o ssakach drapieżnych. Zarówno w Polsce, jak i zagranicą, prowadzi wykłady i seminaria na temat ekologii i ochrony dużych drapieżników. Za swoją działalność na rzecz ochrony przyrody została wyróżniona m. in. nagrodą miesięcznika National Geographic-Polska – Traveler 2009 (2010) oraz nagrodą specjalną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2011). Zobacz ważniejsze publikacje Opis osoby w bazie Nauka Polska i publikacje indeksowane w bazie Scopus


dr hab. inż. Robert Mysłajek

Ukończył studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie, a także studia podyplomowe z biologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat obronił w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, a habilitację uzyskał na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Szkolił się podczas stypendiów i wizyt studyjnych we Francji, USA i Niemczech. Specjalizuje się w biologii konserwatorskiej, a większość jego prac naukowych dotyczy ekologii i ochrony ssaków. Jest adiunktem w Zakładzie Ekologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Był inicjatorem powstania Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, w którym pełni funkcję wiceprezesa. Laureat nagrody Popularyzator Nauki 2014 oraz Nagrody Zespołowej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową. Członek m.in. Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN, Rady Upowszechniania Nauki PAN, Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego. Redaktor czasopisma Frontiers in Ecology and Evolution Zobacz ważniejsze publikacje Opis osoby w bazie Nauka Polska i publikacje indeksowane w bazie Scopus


mgr Michał Figura

Ukończył politologię ze specjalizacją z bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na Wydziale Humanistycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a swoją pracę dyplomową poświęcił rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych pomiędzy ludźmi i wilkami. Jest członkiem zarządu stowarzyszenia. Zajmuje się monitoringiem wilka, rysia i niedźwiedzia, a także edukacją przyrodniczą. Jest współautorem artykułów naukowych i ekspertyz z zakresu teriologii i ornitologii. Zobacz ważniejsze publikacje oraz publikacje indeksowane w bazie Scopus.

Nagrody i wyróżnienia

Kontakt

dr hab. Sabina Pierużek-Nowak – prezes
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +48 606 110 046

dr hab. inż. Robert Mysłajek – wiceprezes
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +48 604 625 228

mgr Michał Figura – członek Zarządu
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +48 604 690 757

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach od 10:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku.

Konto stowarzyszenia:
PKO BP o/Bielsko-Biała 81 1020 1390 0000 6702 0115 6348

Kontakt

dr hab. Sabina Pierużek-Nowak - prezes
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 606 110 046

Śledź nas


© 2020 Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”. All rights Reserved.   Powered by Indico.pl / mapa witryny