Skip to main content

Zgodnie z art. 126 Ustawy o ochronie przyrody Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez:
- wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
- rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich;
- niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;

Odpowiedzialność ta nie obejmuje jednak utraconych korzyści, np. ewentualnych przyszłych zysków ze sprzedaży młodych po zakoconej owcy czy cielnej krowie, która została zabita przez drapieżniki.

Właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych i leśnych mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego z dyrektorem tego parku, w zakresie sposobów zabezpieczania zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez wilki, rysie i niedźwiedzie. Współdziałanie to może obejmować budowę urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, finansowane z budżetu właściwego miejscowo dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w ramach zawartych umów cywilnoprawnych.

Odszkodowanie nie przysługuje:

  1. Osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa;
  2. Jeżeli poszkodowany nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom;
  3. Jeżeli poszkodowany nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie;
  4. Za szkody powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu cywilnego;
  5. Za szkody nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy;
  6. Za szkody w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych;
  7. Za szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki.

W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki, rysie i niedźwiedzie orzekają sądy powszechne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczątki zabitego zwierzęcia należy zutylizować, wzywając w tym celu odpowiednią firmę, której adres można otrzymać w gminie lub powiatowym inspektoracie weterynarii.

Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego dyrektor tego parku.

Poniżej podajemy linki do stron internetowych instytucji zajmujących się sprawami odszkodowań:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Województwo dolnośląskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Województwo kujawsko-pomorskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Województwo lubelskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Województwo lubuskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim

Województwo łódzkie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Województwo małopolskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Województwo mazowieckie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Województwo opolskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Województwo podkarpackie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Województwo podlaskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Województwo pomorskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Województwo śląskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Województwo świętokrzyskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Województwo warmińsko-mazurskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Województwo wielkopolskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Województwo zachodniopomorskie: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Kontakt

dr hab. Sabina Pierużek-Nowak – prezes
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 606 110 046

Śledź nas


© 2022 Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”. All rights Reserved.   Powered by Indico.pl / mapa witryny