Kłusownictwo na wilkach dotyka konkretnych grup rodzinnych, składających się z pary rodzicielskiej (jedynej rozmnażającej się w grupie pary) i jej potomstwa. W zależności od tego, który z członków grupy rodzinnej zostanie zabity, ma to określony wpływ na daną watahę, a w konsekwencji na lokalną populację wilka.

W przypadku zabicia osobnika z pary rodzicielskiej, dochodzi do poważnych zaburzeń w strukturze watahy. Jeśli w osłabionej kłusownictwem grupie brak jest dostatecznie doświadczonych i niespokrewnionych wilków, które mogłyby przejąć przywództwo, może dojść do jej rozbicia i rozproszenia się jej pozostałych członków. Zaburzenia w funkcjonowaniu watahy mogą sprowokować nasilenie się konfliktów pomiędzy jej członkami a sąsiednimi watahami, które będą próbowały zająć terytorium osłabionej grupy.

Jeśli do skłusowania doszło w okresie wychowu młodych (kwiecień – wrzesień), może się to przyczynić do ich śmierci, gdyż przetrwanie szczeniąt zależy od dokarmiania ze strony dorosłych wilków w grupie. Znane są przypadki osamotnionych samic, które aby wyżywić swoje młode napadały regularnie na inwentarz, a potem uczyły tego podrośnięte już szczenięta. Zatem intensywne kłusownictwo na wilkach może spowodować wzrost szkód w zwierzętach gospodarskich w otoczeniu kompleksu leśnego. Zabicie dorastających, gotowych do dyspersji drapieżników (około 2 letnich), zmniejsza migrację na obszary sąsiednie i ogranicza rozszerzanie się zasięgu tego gatunku w zachodniej Polsce.

Jeśli kłusownicy działają na dużym obszarze, np. w obrębie całego kompleksu leśnego, problem ten dotyczy całej lokalnej populacji. A zatem zabicie wilka jest znacznie większą stratą zarówno dla lokalnej jak i krajowej populacji, niż tylko ubytkiem jednego przedstawiciela gatunku chronionego. Z tego względu szkoda dla środowiska przyrodniczego na skutek kłusownictwa na wilkach jest znacząca i należy odpowiednio surowo i konsekwentnie podchodzić do ścigania i karania sprawców tego procederu.


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski