Ze względu na sposób życia, a szczególnie z uwagi na szczególny sposób polowania rysi wymagają one lasów o zróżnicowanej strukturze i gęstym podszycie. Lasy gospodarcze, szczególnie monokultury sosnowe o bardzo ubogim podszycie, nie stanowią dla nich dogodnego siedliska. Dlatego też zagęszczenia rysi w Puszczy Białowieskiej – gdzie zachowały się jeszcze fragmenty lasów naturalnych, są trzykrotnie większe, niż w mocno przekształconej Puszczy Augustowskiej. Zatem nawet największe kompleksy lasów gospodarczych są siedliskiem dla niewielkich populacji rysi. Aby ryś jako gatunek mógł przetrwać, musi być zachowana łączność pomiędzy tymi populacjami - rysie powinny swobodnie migrować z lasu do lasu. Dzięki radio-telemetrii stwierdzono jednak, że mogą się one przemieszczać tylko wzdłuż ciągów leśnych, rozległe tereny bezleśne są dla nich wielką barierą.

Głównym zagrożeniem dla populacji rysia w Polsce, jest uproszczenie, ujednolicenie struktury naszych lasów, oraz fragmentacja obszaru północno-wschodniej i południowej Polski, gdzie nieliczne, odpowiednie dla rysi tereny leśne rozmieszczone są wyspowo, porozdzielane terenami zurbanizowanymi i rolniczymi. Podobnie jak dla wilków, bardzo niebezpiecznymi dla rysi barierami jest: rosnące natężenie ruchu samochodowego oraz rozwój sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu. Wszystko to utrudnia, a nawet uniemożliwia migracje zwierząt i łączność poszczególnych subpopulacji.
Warunkiem trwałości występowania rysia w Polsce jest zapewnienie ciągłości i dostępności odpowiednich dla rysia środowisk na terenie naszego kraju, poprzez odtworzenie i konsekwentną ochronę korytarzy migracyjnych, a także urozmaicenie struktury naszych lasów oraz konsekwentne zwalczanie kłusownictwa.

Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" prowadzi działania, których celem jest m.in. lepsze poznanie ekologii rysia, oraz lepsza ochrona populacji i ostoi tego najbardziej zagrożonego w kraju dużego drapieżnika.


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski