Poniżej przedstawiamy wybór prac naukowych i książek poświęconych przede wszystkim badaniom nad rysiami w Polsce. Ciekawej lektury!


MONOGRAFIE GATUNKU

Okarma H. 2000. Ryś.Oficyna Edytorska "Wydawnictwo Świat", Warszawa.


PRACE PRZEGLĄDOWE, SYNTEZY

Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 1998. Predation in verterbrate communites. The Białowieża Primeval Forest as a case study. Springer-Verlag, Ecological Studies 135. Berlin-Heidelberg-New York.

Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Schmidt K, Okarma H, Kowalczyk R. 1999. Ekologia rysia (Lynx lynx) w Puszczy Białowieskiej. Wiadomości Ekologiczne 45: 17-41.

Mysłajek R. W., Nowak S. 2004. Ryś w beskidzkiej części województwa śląskiego. Przyroda Górnego Śląska 38: 10-11.

Śmietana W., Okarma H., Śnieżko S. 2000. Bieszczadzka populacja rysia. Monografie Bieszczadzkie 9: 147-155.


LICZEBNOŚĆ I ROZMIESZCZENIE

Mysłajek R., Kwiatkowska I., Diserens T.A., Haidt A., Nowak S. 2019. Occurrence of the Eurasian lynx in western Poland after two decades of strict protection. Cat News 69: 12–14.

Bieniek M., Wolsan M., Okarma H. 1998. Historical biogeography of the lynx in Poland. Acta zoologica cracoviensia 41 (1): 143-167.

Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K., Jędrzejewska B. 2002. Wilk i ryś w Polsce – wyniki inwentaryzacji w 2001 roku. Kosmos 51: 491-499.

Nowak S., Kasprzak A., Mysłajek R.W., Tomczak P. 2013. Stwierdzenia rysia Lynx lynx w Puszczy Noteckiej. Przegląd Przyrodniczy 24 (4): 84-88.


SKŁAD POKARMU I DRAPIEŻNICTWO

Jędrzejewska B., Jędrzejewski W., Bunevich A.N., Miłkowski L., Okarma H. 1997. Factors shaping population densities and increase rates of ungulates in Białowieża Primeval Forest (Poland and Belarus) in the 19th and 20th centuries. Acta Theriologica 42: 399-451.

Jędrzejewski W, Schmidt K, Miłkowski L, Jędrzejewska B, Okarma H. 1993. Foraging by lynx and its role in ungulate mortality: the local (Białowieża Forest) and the Palearctic viewpoints. Acta Theriologica 38: 385-403.

Okarma H. 1984. The physical condition of red deer falling prey to the wolf and lynx and harvested in the Carpathian Mountains. Acta Theriologica 29: 283-290.

Okarma H., Jędrzejewska B., Jędrzejewski W., Krasiński Z. A., Miłkowski L. 1995. The role of predation, snow cover, acorn crop, and man-related factors on ungulate mortality in Białowieża Primeval Forest, Poland. Acta Theriologica 40: 197-217.

Okarma H, Jędrzejewski W, Schmidt K, Kowalczyk R, Jędrzejewska B. 1997. Predation of Eurasian lynx on roe deer and red deer in Białowieża Primeval Forest, Poland. Acta Theriologica 42: 203-224.


ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I AKTYWNOŚĆ

Jędrzejewski W., Schmidt K., Okarma H., Kowalczyk R. 2002. Movement pattern and home range use by the Eurasian lynx in Białowieża Primeval Forest (Poland). Annales Zoologici Fennici 39: 29-41.

Okarma H., Śnieżko S., Śmietana W. 2007: Home ranges of Eurasian lynx Lynx lynx in the Polish Carpathian Mountains. Wildlife Biology 13: 481-487.

Schmidt K. 1999. Variation in daily activity of the free-living Eurasian lynx (Lynx lynx) in Białowieża Primeval Forest, Poland. Journal of Zoology, London 249: 417-425.

Schmidt K. 2008. Behavioural and spatial adaptation of the Eurasian lynx to a decline in prey availability. Acta Theriologica 53: 1-16.

Schmidt K., Jędrzejewski W., Okarma H. 1997. Spatial organization and social relations in the Eurasian lynx population in Białowieża Primeval Forest, Poland. Acta Theriologica 42: 289-312.


DYNAMIKA POPULACJI

Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Okarma H., Schmidt K., Bunevich A.N., Miłkowski L. 1996. Population dynamics (1869-1994), demography, and home ranges of the lynx in Białowieża Primeval Forest (Poland and Belarus). Ecography 19: 122-138.


BEHAWIOR

Schmidt K. 1998. Maternal behaviour and juvenile dispersal in the Eurasian lynx. Acta Theriologica 43: 391-401.


PREFERENCJE ŚRODOWISKOWE

Huck M., Jędrzejewski W., Borowik T., Miłosz-Cielma M., Schmidt K., Jędrzejewska B., Nowak S., Mysłajek R. W. 2010. Habitat suitability, corridors and dispersal barriers for large carnivores in Poland. Acta Theriologica 55: 177-192.

Niedziałkowska M., Jędrzejewski W., Mysłajek R.W., Nowak S., Jędrzejewska B., Schmidt K. 2006. Environmental correlates of Eurasian lynx occurrence in Poland - Large scale census and GIS mapping. Biological Conservation 133: 63-69.

Podgórski T, Schmidt K, Kowalczyk R, Gulczyńska A. 2008. Microhabitat selection by Eurasian lynx and its implications for species conservation. Acta Theriologica 53: 97-110.


PASOŻYTY

Szczęsna J, Popiołek M, Schmidt K, Kowalczyk R. 2006. The first record of Aelurostrongylus abstrusus (Angistrongylidae: Nematoda) in Eurasian lynx (Lynx lynx L.) from Poland based on fecal analysis. Wiadomości Parazytologiczne 52: 321-322.


PROBLEMY OCHRONY

Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R. W., Stachura K., Zawadzka B. 2006. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.

Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.

Mysłajek R. W., Nowak S. 2003. Wybrane elementy ekologii oraz problemy ochrony rysi Lynx lynx w parkach krajobrazowych Beskidów Zachodnich. W: Broda M., Mastaj J. (red.). Wybrane gatunki zagrożonych zwierząt na terenie parków krajobrazowych w Beskidach. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin: 34-35.

Schmidt K., Podgórski T., Kowalczyk R. 2006. Ryś a gospodarka leśna. Las Polski 22: 15-17.

Śmietana W. 2002. Gospodarka łowiecka i pasterska a ochrona wilka i rysia w Bieszczadach. Roczniki Bieszczadzkie 10: 129-144.

Zięba F., Bodziarczyk J., Szwagrzyk J. 1996. Granice renaturalizacji: sytuacja dużych drapieżników w Tatrzańskim Rezerwacie Biosfery. Przegląd Przyrodniczy 7, 3/4: 245-256.


MISCELLANEA

Linnel J. D. C., Odden J., Andren H., Liberg O., Andersen R., Moa P., Kvam P., Broseth H., Segerstrom P., Ahlqvist P., Schmidt K., Jędrzejewski W., Okarma H. 2007. Distance rules for minimum counts of Eurasian lynx Lynx lynx family groups under different ecological conditions. Wildlife Biology 13: 447-455.

Schmidt K, Kowalczyk R. 2006. Using scent-marking stations to collect hair samples to monitor Eurasian lynx population. Wildlife Society Bulletin 34 (2): 462-466.

Zub K. 1994. Białowieskie rysie we wnykach. Łowiec Polski 6: 10-11.


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski