Występowanie wilka w Polsce

Obecnie w Polsce nie prowadzi się monitoringu populacji wilka w całym obszarze jego występowania. Na początku lat 2000. realizowano taki program, przy ogromnym udziale wszystkich nadleśnictw i parków narodowych. Koordynowany był przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży oraz Stowarzyszenie dla Natury "Wilk". Inwentaryzacja wilka i rysia pozwalała oceniać liczebność i zasięg występowania tych drapieżników w naszym kraju aż do 2008 r. Teraz inwentaryzacje wilków prowadzone są mniej regularnie, na znacznie mniejszych obszarach, np. na terenie RDLP Olsztyn. Natomiast od 2001 r. do chwili obecnej Stowarzyszenie dla Natury “Wilk” prowadzi monitoring rozwoju populacji wilka w całej zachodniej Polsce oraz w zachodniej części Karpat (Beskid Śląski, Żywiecki i Mały).

W oparciu o monitoring w zachodniej Polsce oraz dane zebrane w ramach regionalnych inwentaryzacji i badań naukowych, obecnie wielkość krajowej populacji wilka można ocenić na około 2000 osobników, a zasięg jego występowania obejmuje wszystkie większe kompleksy leśne na wschód od Wisły, całe Karpaty oraz większość lasów Polski Zachodniej.

Notowany od 2005 roku wzrost liczebności, a szczególnie istotny wzrost zasięgu występowania wilka w Polsce, w tym coraz szybsza rekolonizacja zachodniej części kraju są wynikiem objęcia tego gatunku ochroną w 1998 r.

Rozmieszczenie wilka w Polsce w 2016 r. 


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski