Polskie prawo odrębnie traktuje kwestie nielegalnego zabijania gatunków objętych ochroną oraz zwierząt łownych. Tu przedstawiamy podstawy prawne karania sprawców zabijających zwierzęta chronione.

Kodeks Karny
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Art. 181.
§ 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Ustawa o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Art. 127.
Kto umyślnie:
2) narusza zakazy obowiązujące w stosunku do:
e) (...) zwierząt (...) objętych ochroną gatunkową,
– podlega karze aresztu albo grzywny.


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski