Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” istnieje od 1996 roku. W 2006 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

Zajmujemy się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków drapieżnych - wilków, rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków i innych gatunków. Staramy się, by nasze projekty były prowadzone w sposób jak najbardziej profesjonalny, a informacje, które przekazujemy podczas zajęć edukacyjnych, były rzetelne. Dlatego też pogłębiamy naszą wiedzę, prowadząc własne badania naukowe i współpracując ze specjalistami z różnych dziedzin.

Włączamy w realizację naszych projektów zarówno naukowców, jak i praktyków ochrony przyrody oraz miłośników przyrody. Wśród nas są biolodzy, leśnicy, zootechnicy, specjaliści ochrony środowiska, ale także osoby wykonujące inne zawody oraz liczna rzesza studentów i uczniów szkół średnich.

Zgodnie z zapisem naszego statutu, władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in.: określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, uchwalanie statutu i jego zmian, wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, udzielanie absolutorium odchodzącemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. Walne Zebranie odbywa się raz na pięć lat.

Całokształtem działalności Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" kieruje trzyosobowy Zarząd. W obecnej kadencji jego członkami są:

 • dr hab.  Sabina Pierużek-Nowak - prezes
 • dr hab. inż. Robert W. Mysłajek - wiceprezes
 • mgr Michał Figura - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Składa się ona z 2 członków: przewodniczącego i sekretarza. Obecnie funkcje te pełnią:

 • Tomasz Jonderko - przewodniczący
 • Zbigniew Skibiński - sekretarz

Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" otrzymało wiele nagród i wyróżnień, m. in.:

 • 2015 - wyróżnienie w konkursie "Eko Aktywni 2015" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • 2012 - nagroda w konkursie "Eko Aktywni 2011" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • 2010 - Infra Eco Network Europe Award za projekt rozwiązywania konfliktów pomiędzy infrastrukturą transportową i łącznością ekologiczną w Polsce.
 • 2010 - Traveler 2009, nagroda miesięcznika "National Geographic" w kategorii Społeczna Inicjatywa Roku.
 • 2006 - I miejsce w konkursie Hewlett-Packard "W harmonii z przyrodą" za projekt "Aktywna ochrona wilka w Polsce - rozwiązywanie konfliktów pomiędzy drapieżnikami i hodowcami".
 • 2003 - nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za projekt aktywnej ochrony wilka w Beskidach.
 • 1999 - II miejsce w krajowej edycji konkursu Henry Ford European Conservation Award za projekt ochrony wilka.

 


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski