Co zrobić gdy:

Nietoperz wleciał do mieszkania...

Zdarza się, że nietoperze przypadkowo wlatują do mieszkań i zdezorientowane nie mogą się z nich wydostać. Sposób postępowania zależy od pory roku. Jeżeli na dworze jest ciepło (temperatura powyżej 5 stopni Celsjusza), po zmroku należy nietoperza wypuścić z mieszkania, aby samodzielnie znalazł schronienie. Najlepiej wówczas zgasić światło i otworzyć okna. Nietoperz powinien samodzielnie znaleźć wyjście i wylecieć. Jeżeli jednak usiądzie na ścianie, zasłonie lub meblach i nie zamierza odlecieć, trzeba go przykryć kartonowym pudełkiem, a następnie wsunąć pomiędzy niego a podłoże sztywny kartonik. Tak schwytanego nietoperza wynosimy na zewnątrz, pudełko kładziemy na murku, lub grubej gałęzi i otwieramy. Nigdy nie należy łapać nietoperza gołymi rękami!

Późną jesienią i zimą w budynkach bardzo często pojawiają się nietoperze z gatunków migrujących, np. mroczki posrebrzane i borowce wielkie. Nietoperze są wówczas aktywne nawet przy ujemnych temperaturach. Jeżeli znajdziemy takiego nieproszonego gościa w naszym mieszkaniu lub na klatce schodowej, to powinniśmy postąpić podobnie jak powyżej. Jeżeli temperatury są znacznie poniżej zera, to nietoperza możemy przenieść do dobrze izolowanej piwnicy lub bunkra, pamiętając jednak, że obiekt taki powinien mieć otwór wylotowy, który umożliwi nietoperzowi spokojny wylot.

Gdzie szukać pomocy

W przypadku znalezienia się dzikiego zwierzęcia poza terenem jego naturalnego bytowania zastosowanie mają przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 tego pierwszego aktu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które obejmują w szczególności utrzymanie porządku. Art. 3 ust. 1 drugiej ustawy stanowi natomiast, że utrzymanie porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy gminy zapewniają porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. Wyliczenie dokonane dalej w tym przepisie wskazuje, że realizacja tego obowiązku następuje m.in. przez organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Ma ono charakter przykładowy (ustawodawca posługuje się sformułowaniem „w szczególności”), więc należy uznać przez analogię, że przepis ten dotyczy także zwierząt dzikich. Pojawienie się zwierząt dzikich poza jej środowiskiem naturalnym należy więc traktować tak samo, jak pojawienie się zwierząt bezdomnych, tzn. jako zdarzenie powodujące konieczność działania gminy w celu przywrócenia porządku. Zazwyczaj konkretnymi interwencjami zajmuje się Straż Miejska lub Straż Gminna, np. w Warszawie w Straży Miejskiej działa Referat ds. Ekologicznych.

Dzikie zwierzęta wymagające rehabilitacji należy przekazać do uprawnionych ośrodków rehabilitacji zwierząt. Ich spis znajduje się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" nie prowadzi interwencji ws. nietoperzy.


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski