Poniżej wybór prac naukowych i książek poświęconych niedźwiedziom w Polsce. Ciekawej lektury!

MONOGRAFIE GATUNKU

 • Jakubiec Z. 2001. Niedźwiedź brunatny Ursus arctos L. w polskiej części Karpat. Studia Naturae 47: 1-108.
 • Zięba F., Zwijacz Kozica T. 2005. ON czyli prawie wszystko o tatrzańskim niedźwiedziu. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.

PRACE PRZEGLĄDOWE, SYNTEZY

 • Gula R., Frąckowiak W. 2000.Niedźwiedź brunatny w Bieszczadach. Monografie Bieszczadzkie 9: 103-125.
 • Jakubiec Z. 1993. Bieszczadzka populacja niedżwiedzia brunatnego i propozycje jej ochrony. Roczniki Bieszczadzkie 2: 129-146.
 • Jakubiec Z. 1996. Niedźwiedź Ursus arctos L. w zachodniej części Karpat. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska 40 (12): 57-62.

LICZEBNOŚĆ I ROZMIESZCZENIE

 • Jakubiec Z., Buchalczyk T. 1987. The brown bear in Poland: its history and present numbers. Acta Theriologica 32: 289-306.
 • Jakubiec Z. 1990. Distribution of the brown bear in Poland and problem concerning its protection. Aquilo Ser. Zool. 27: 51-57.
 • Jakubiec Z. 1995. Niedźwiedź wrócił w Sudety. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 51 (4): 91-93.
 • Jakubiec Z. 1996. Stwierdzenia niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w północno-wschodniej Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 52 (4): 105-107.
 • Jędrzejewska B., Bunevich A. N., Jędrzejewski W. 1995. Obserwacje niedźwiedzia Ursus arctos w Puszczy Białowieskiej z lat 1948-1950. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 14 (4): 87-90.

SKŁAD POKARMU I DRAPIEŻNICTWO

NIEDŹWIEDŹ A ZWIERZĘTA HODOWLANE

 • Jakubiec Z. 1990. Szkody wyrządzone przez niedźwiedzie w Polskiej części Karpat w latach 1980-1988. Myśliwiec 18: 29-36.

EKOLOGIA POPULACJI

 • Gula R., Frąckowiak W. 1996. Size and age structures of the brown bear Ursus arctos population in the Bieszczady Mountains, Poland. Journal of Wildlife Research 1 (1): 65-69.

BEHAWIOR

 • Jakubiec Z., Borusiewicz B., Gwiazdowicz D., Wuczyński A. 1993. Uszkodzenia drzew przez niedżwiedzia brunatnego (Ursus arctos L.) w Bieszczadach. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 255: 81-86.
 • Jakubiec Z., Juda W., Rogala K. 1996. Obserwacje zachowania niedźwiedzia brunatnego w okresie wczesnowiosennym. Przegląd Zoologiczny 40 (3): 261-267.
 • Frąckowiak W., Gula R. 1996. The preliminary surveys of pre- and post-hibernation denning habits of brown bears in the Bieszczady Mountains. Journal of Wildlife Research 1 (2): 190-192.

PROBLEMY OCHRONY

 • Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.
 • Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R. W., Stachura K., Zawadzka B. 2006. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.
 • Parusel J. B. 1982. Przypadek zabicia niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos L. w masywie Policy a sprawa powiekszenia Babiogórskiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 38 (4-5): 71-73.
 • Ray J. C., Bedford K. H., Steneck R. S., Berger J. 2005. Lage carnivores and the conservation of biodiversity. Island Press, Washington.
 • Samojlik T. 2004. Smutny koniec niedźwiedziej historii. W: Jędrzejewska B., Wójcik J. M. (red.). Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 69-76.
 • Zięba F., Bodziarczyk J., Szwagrzyk J. 1996. Granice renaturalizacji: sytuacja dużych drapieżników w Tatrzańskim Rezerwacie Biosfery. Przegląd Przyrodnizy 7 (3/4): 245-256.
 • Zięba F., Jamrozy G. 2001. Synantropizacja niedźwiedzia Ursus arctos L. w tatrzańskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i rezerwaty Przyrody 20 (4): 93-105.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski