dr Sabina PIERUŻEK-NOWAK

Ukończyła studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, natomiast stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie za pracę poświęconą ekologii i problemom ochrony wilka w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na ekologii, behawiorze i genetyce wilka, problemach ochrony dużych drapieżników, a także wpływie infrastruktury drogowej na łączność siedlisk przyrodniczych. W latach dziewięćdziesiątych koordynowała ogólnopolską kampanię na rzecz ochrony wilka i rysia, a także kampanię na rzecz objęcia całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego. Między innymi dzięki tym działaniom objęto ochroną gatunkową wilka i rysia, a Białowieski Park Narodowy powiększono o 100%. W 1996 roku zainicjowała powstanie Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", któremu od początku prezesuje. Jest członkinią Large Carnivore Initiative for Europe IUCN , Infra Eco Network Europe (IENE), Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Wilka przy Polsko-Niemieckiej Radzie Ochrony Środowiska, Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Rady Programowej kierunku "Biologia" na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jest także członkinią międzynarodowego stowarzyszenia innowatorów społecznych Ashoka. W latach 2009-2016 była członkinią Państwowej Rady Ochrony Przyrody, gdzie w latach 2014-2016 przewodniczyła Komisji ds. Zwierząt. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, kilku książek, a także wielu wydawnictw popularnonaukowych o ssakach drapieżnych. Zarówno w Polsce, jak i zagranicą, prowadzi wykłady i seminaria na temat ekologii i ochrony dużych drapieżników. Za swoją działalność na rzecz ochrony przyrody została wyróżniona m. in. nagrodą miesięcznika National Geographic-Polska - Traveler 2009 (2010) oraz nagrodą specjalną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2011). Zobacz ważniejsze publikacje Opis osoby w bazie Nauka Polska i publikacje indeksowane w bazie Scopus

 

dr inż. Robert MYSŁAJEK

Ukończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie na kierunku leśnictwo, a także studia podyplomowe z biologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z biologii obronił w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Szkolił się podczas stypendiów i wizyt studyjnych we Francji, USA i Niemczech. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe obejmują głównie ekologię, genetykę i problemy ochrony ssaków. Pracuje w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Grupą Genetyki Konserwatorskiej Był inicjatorem powstania Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", w którym pełni funkcję wiceprezesa. Jest laureatem nagród Popularyzator Nauki 2014, INTER 2015 i Zielone Czeki 2015 Członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach. Zobacz ważniejsze publikacje Opis osoby w bazie Nauka Polska i publikacje indeksowane w bazie Scopus

 

Michał FIGURA

 

Jest członkiem Zarządu stowarzyszenia. Z zamiłowania przyrodnik i fotograf, studiuje na  Wydziale Humanistycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jego zdjęcia zostały wyróżnione m.in. w konkursie FOTO-EKO 2011. Od lat pracuje w ramach projektów badań nad ssakami i ptakami. W stowarzyszeniu zajmuje się m.in. monitoringiem wilka, rysia i niedźwiedzia w Beskidach Zachodnich, a także monitoringiem wilka w Polsce Zachodniej. Jest współautorem artykułów naukowych i ekspertyz z zakresu teriologii i ornitologii. W 2015 r. otrzymał nagrodę za najlepszy poster podczas III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Teriologicznej, a w 2016 r. zajął trzecie miejsce w konkursie na najlepszy referat podczas I Międzynarodowej Konferencji Przyrodniczej Pogranicza Polsko-Czesko-Słowackiego. Zobacz ważniejsze publikacje

 

dr Natalia NIEDŹWIECKA

Pracuje w stowarzyszeniu jako specjalista ds. ochrony przyrody. Zajmuje się przede wszystkim projektami monitoringu wilka, a także analizami genetycznymi. Ukończyła biologię ze specjalizacją biologia molekularna na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i tam też obroniła swój doktorat. Jest autorką artykułów naukowych z zakresu biochemii, a także współautorką szeregu wystąpień poświęconych genetyce i ekologii wilka na konferencjach naukowych. Publikacje indeksowane w bazie Scopus


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski