dr hab. Sabina PIERUŻEK-NOWAK

Ukończyła biologię na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, natomiast stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie za pracę poświęconą ekologii i problemom ochrony wilka w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych uzyskała na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ za badania poświęcone dynamice i uwarunkowaniom środowiskowym procesu rekolonizacji lasów zachodniej Polski przez wilki. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na ekologii, behawiorze i genetyce wilka, problemach ochrony dużych drapieżników, a także wpływie infrastruktury drogowej na łączność siedlisk przyrodniczych. W latach dziewięćdziesiątych koordynowała ogólnopolską kampanię na rzecz ochrony wilka i rysia, a także kampanię na rzecz objęcia całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego. Między innymi dzięki tym działaniom objęto ochroną gatunkową wilka i rysia, a Białowieski Park Narodowy powiększono o 100%. W 1996 roku zainicjowała powstanie Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", któremu od początku prezesuje. Jest członkinią Large Carnivore Initiative for Europe IUCN , Infra Eco Network Europe (IENE), Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Wilka przy Polsko-Niemieckiej Radzie Ochrony Środowiska, Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Rady Programowej kierunku "Biologia" na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jest także członkinią międzynarodowego stowarzyszenia innowatorów społecznych Ashoka. W latach 2009-2016 była członkinią Państwowej Rady Ochrony Przyrody, gdzie w latach 2014-2016 przewodniczyła Komisji ds. Zwierząt. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, kilku książek, a także wielu wydawnictw popularnonaukowych o ssakach drapieżnych. Zarówno w Polsce, jak i zagranicą, prowadzi wykłady i seminaria na temat ekologii i ochrony dużych drapieżników. Za swoją działalność na rzecz ochrony przyrody została wyróżniona m. in. nagrodą miesięcznika National Geographic-Polska - Traveler 2009 (2010) oraz nagrodą specjalną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2011). Zobacz ważniejsze publikacje Opis osoby w bazie Nauka Polska i publikacje indeksowane w bazie Scopus

 

dr inż. Robert MYSŁAJEK

Ukończył leśnictwo na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie, a także studia podyplomowe z biologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z biologii obronił w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Szkolił się podczas stypendiów i wizyt studyjnych we Francji, USA i Niemczech. Specjalizuje się w biologii konserwatorskiej, większość jego prac naukowch dotyczy ekologii, genetyki i ochrony ssaków. Jest adiunktem w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Grupą Genetyki Konserwatorskiej. Prowadzi zajęcia z genetyki i inżynierii genetycznej dla studentów Wydziału Biologii UW oraz podstaw genetyki ogólnej i behawioralnej dla studentów antropozoologii na Wydziale "Artes Liberales" UW. Był inicjatorem powstania Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", w którym pełni funkcję wiceprezesa. Jest laureatem nagród Popularyzator Nauki 2014, INTER 2015 , Zielone Czeki 2015 oraz Nagrody Zespołowej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową. Członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach oraz Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego". Zobacz ważniejsze publikacje Opis osoby w bazie Nauka Polska i publikacje indeksowane w bazie Scopus

 

lic. Michał FIGURA

Ukończył politologię na Wydziale Humanistycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, broniąc pracy dyplomowej pt. "Canis lupus politicus - dyskurs polityczny związany z ochroną wilka we współczesnej Polsce". Z zamiłowania jest przyrodnikiem i fotografem. Jego zdjęcia zostały wyróżnione m.in. w konkursie FOTO-EKO 2011. Od lat pracuje w ramach projektów badań nad ssakami i ptakami. Jest członkiem zarządu stowarzyszenia. Zajmuje się m.in. monitoringiem wilka, rysia i niedźwiedzia w Beskidach Zachodnich, a także monitoringiem wilka w Polsce Zachodniej. Jest współautorem artykułów naukowych i ekspertyz z zakresu teriologii i ornitologii. W 2015 r. otrzymał nagrodę za najlepszy poster podczas III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Teriologicznej, a w 2016 r. zajął trzecie miejsce w konkursie na najlepszy referat podczas I Międzynarodowej Konferencji Przyrodniczej Pogranicza Polsko-Czesko-Słowackiego. Zobacz ważniejsze publikacje oraz publikacje indeksowane w bazie Scopus

 

dr Maciej SZEWCZYK

 

Pracuje w stowarzyszeniu jako specjalista ds. ochrony przyrody. Zajmuje się przede wszystkim projektami monitoringu wilka, a także analizami genetycznymi. Ukończył biologię na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie uzyskał stopień doktora nauk biologicznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem Nagrody Zespołowej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową. Ma szerokie zainteresowania badawcze, jest autorem artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych zarówno z zakresu biologii molekularnej, jak i genetyki, ekologii i ochrony wilka. Publikacje indeksowane w bazie Scopus


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski