Zarząd Stowarzyszenia dla Natury "Wilk"

 

Sabina PIERUŻEK-NOWAK - prezes

 
 

   Ukończyła studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, natomiast stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie za pracę poświęconą ekologii i problemom ochrony wilka w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na ekologii, behawiorze i problemach ochrony wilka. W latach dziewięćdziesiątych koordynowała ogólnopolską kampanię na rzecz ochrony wilka i rysia, a także kampanię na rzecz objęcia całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego. Między innymi dzięki tym działaniom objęto ochroną gatunkową wilka i rysia, a Białowieski Park Narodowy powiększono o 100%. W 1996 roku zainicjowała powstanie Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", któremu od początku prezesuje. Jest członkinią Large Carnivore Initiative for Europe IUCN, Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Rady Programowej kierunku "Biologia" na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jest także członkinią międzynarodowego stowarzyszenia innowatorów społecznych Ashoka. Za swoją działalność na rzecz ochrony przyrody została wyróżniona m. in. nagrodą specjalną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2011), nagrodą miesięcznika "National Geographic" - Traveler 2009 (2010) i Indywidualną Ekologiczną Nagrodą Bayera (2003). Zobacz ważniejsze publikacje Opis osoby w bazie Nauka Polska i publikacje indeksowane w bazie Scopus

 

Robert MYSŁAJEK - wiceprezes

 
 
 
 
 
 

      Ukończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie na kierunku leśnictwo, a także studia podyplomowe z biologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z biologii obronił w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Szkolił się podczas stypendiów i wizyt studyjnych we Francji, USA i Niemczech. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe obejmują głównie ekologię, genetykę i problemy ochrony ssaków. Pracuje w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje grupą genetyki konserwatorskiej Był inicjatorem powstania Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", w którym pełni funkcję wiceprezesa. Jest laureatem nagród Popularyzator Nauki 2014, INTER 2015 i Zielone Czeki 2015 Członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach. Zobacz ważniejsze publikacje Opis osoby w bazie Nauka Polska i publikacje indeksowane w bazie Scopus

 

Michał FIGURA - członek Zarządu

 

Jest przyrodnikiem i fotografem, studiuje na  Wydziale Humanistycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Jego zdjęcia zostały wyróżnione m.in. w konkursie FOTO-EKO 2011. Od lat pracuje w ramach projektów badań nad ssakami i ptakami. W stowarzyszeniu zajmuje się m.in. monitoringiem wilka, rysia i niedźwiedzia w Beskidach Zachodnich, a także monitoringiem wilka w Polsce Zachodniej. Jest współautorem artykułów naukowych i ekspertyz z zakresu teriologii i ornitologii. W 2015 r. otrzymał nagrodę za najlepszy poster podczas III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Teriologicznej, a w 2016 r. zajął trzecie miejsce w konkursie na najlepszy referat podczas I Międzynarodowej Konferencji Przyrodniczej Pogranicza Polsko-Czesko-Słowackiego. Zobacz ważniejsze publikacje

 

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia dla Natury "Wilk"

Tomasz JONDERKO - przewodniczący

Zbigniew SKIBIŃSKI - sekretarz


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski