Michał Figura

Wybrane publikacje

  1. Hulva P., Černá Bolfíková B., Woznicová V., Jindřichová M., Benešová M., Mysłajek R.W., Nowak S., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Figura M., Hájková A., Sándor A.D., Zyka V., Romportl D., Kutal M., Finďo S., Antal V. 2018. Wolves at the crossroad: fission-fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe . Diversity and Distributions 24: 179-192.

  2. Mysłajek R.W., Stachyra P., Szewczyk M., Figura M., Stefański R., Niedźwiecka N., Nowak S. 2018. Wilk Canis lupus i ryś Lynx lynx w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2016-2017. Przegląd Przyrodniczy 29 (3): 71–83.

  3. Kutal M., Černá Bolfíková B., Duľa M., Kutalová L., Bojda M., Kalaš M., Flajs T., Hrdý Ľ., Drengubiak P., Nowak S., Mysłajek R., Figura M., Hulva P. 2017. Recentní výskyt a dynamika vlka obecného v Západních Karpatech. Zborník z konferencie „Výskum a ochrana Malej Fatry”, Fatranský spolok: 79-83.

  4. Mysłajek R.W., Nowak S., Rożen A., Kurek K., Figura M., Jędrzejewska B. 2016. Ecology of the European badger Meles meles in the Western Carpathian Mountains: a review. Wildlife Biology in Practice 12(3): 36-50.

  5. Mysłajek R. W., Figura M., Bogdał D., Kurek K., Nowak S. 2011. Wykorzystanie schronu „Waligóra” w Węgierskiej Górce przez nietoperze w ciągu roku. Nietoperze 12 (1-2): 3-12.

  6. Mysłajek R. W., Nowak S., Figura M., Jonderko T. 2011. Materiały do awifauny karpackiej części województwa śląskiego (południowa Polska). Przegląd Przyrodniczy 22, 4: 121-124.

  7. Mysłajek R. W., Szura C., Figura M. 2008. Zimowe spisy nietoperzy w Beskidzie Śląskim w latach 2007-2008. Nietoperze 9, 2: 121-131.

  8. Mysłajek R. W., Figura M. 2007. Stwierdzenia borowca wielkiego w budynkach w zachodniej części Karpat. Nietoperze 8, 1-2: 67-69.


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski