Martwy drapieżnik

W Polsce coraz częściej odnajdywane są martwe duże drapieżniki. Przyczyny ich śmierci są zarówno naturalne, wynikające z chorób, zarażenia pasożytami, przypadkowych zranień lub konfliktów wewnątrzgatunkowych, jak i antropogeniczne, będące skutkiem kolizji z pojazdami lub działalności kłusowników. Odnalezienie martwego osobnika gatunku chronionego powinno być odpowiednio dokumentowane i zgłaszane do właściwej terytorialnie regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Wynika to z art. 58 ust. 2. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r poz. 627 z późn. zm.), który stanowi iż, „każdy kto przypadkowo schwytał lub zabił zwierzę gatunku objętego ochroną ścisłą lub wydrę, lub instytucja państwowa, która się o tym dowiedziała, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska”.

Duże drapieżniki są w naszym kraju objęte ochroną ścisłą, a ich liczebność jest niewielka. Każdy przypadek śmierci wilka, rysia i niedźwiedzia powinien być więc szczegółowo dokumentowany dla oceny zagrożeń ich populacji. Niezwykle ważny jest dokładny opis odnalezionego osobnika i dobra dokumentacja fotograficzna pozwalająca na potwierdzenie poprawności oznaczenia gatunku, co jest szczególnie istotne w przypadku martwych wilków często mylonych z dużymi psami. Przy tej okazji powinno się również ocenić płeć, wiek i przyczynę śmierci zwierzęcia, a także pobrać próby do badań – np. badań genetycznych lub parazytologicznych.

Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” służy pomocą w przypadkach odnalezienia martwych osobników dużych ssaków drapieżnych. Informacje wraz ze zdjęciami można przesyłać na adres e-mail: sabina.nowak@polskiwilk.org.pl Kontakt telefoniczny: dr Sabina Nowak tel. 606 11 00 46. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" posiada zezwolenie Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska na zbiór tkanek oraz fragmentów martwych wilków do badań genetycznych oraz analiz przyczyn śmiertelności wilków.

Poniżej znajdują się pliki ze wzorem protokołu oraz karty dokumentacji fotograficznej, które pomogą w dobrym udokumentowaniu takiego zdarzenia oraz przekazaniu informacji do odpowiedniej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Zdjęcia powinno się przesłać w formacie jpg o minimalnej rozdzielczości 2560 ×1920 pikseli, 2 MB, nie należy ich  wklejać do plików tekstowych.  

Ponieważ prowadzimy badania nad zmiennością genetyczną populacji wilków w zachodniej Polsce, zbieramy próbki tkanek znalezionych martwych wilków. W tym celu przesyłamy fiolki z substancją konserwującą do instytucji i osób, które znalazły martwe drapieżniki. Kolejny plik zawiera instrukcję pobrania próbki genetycznej z tkanki martwego zwierzęcia.

 


Pliki do pobrania

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski