Istotność szkody dla lokalnej populacji

Przy ocenie "istotności szkody" dla lokalnej populacji wilków należy wziąć pod uwagę zarówno cechy zabitego osobnika, a szczególnie jego status socjalny i status rozrodczy w grupie rodzinnej, ale także miejsce zabicia konkretnego wilka.

Każdy zabity wilk to strata dla lokalnej populacji. Jednak zabicie osobnika z pary rodzicielskiej, a zwłaszcza rozmnażającej się samicy, ma znacznie większy wpływ na funkcjonowanie watahy, niż zabicie osobnika młodocianego, który nie uczestniczy w rozrodzie.

Trzeba także pamiętać, że z punktu widzenia ochrony gatunku, inny status mają wilki zamieszkujące Polskę Zachodnią, a inną wilki żyjące w ostojach tego gatunku w Karpatach i Polsce Wschodniej. Zgodnie z „Wytycznymi dla planów zarządzania populacjami dużych drapieżników” (Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe) (Linnell i in. 2008), przygotowanymi przez ekspertów z Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) na zamówienie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (DG Environment) Komisji Europejskiej, populacja wilka w zachodniej Polsce wraz z populacją we wschodnich Niemczech ma status krytycznie zagrożonej (Critically Endangered CE) wg kryteriów Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Oznacza to, że wilki w zachodniej Polsce stanowią obiekt szczególnej troski ze strony Komisji Europejskiej.

Istotne jest również wskazanie, czy wilka zabito w parku narodowym lub specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000, którego "przedmiotem ochrony" są wilki. Zabicie wilka z takiego obszaru jest z całą pewnością szkodą istotną.


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski