W Stowarzyszeniu dla Natury „Wilk” istnieją trzy rodzaje członkostwa: zwyczajne, wspierające i honorowe.

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, bez względu na narodowość, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Zarządu.

Roczna składka członkowska wynosi12 zł (1 zł/miesiąc)

Składki prosimy wpłacać na konto stowarzyszenia: PKO BP o/Bielsko-Biała 81 1020 1390 0000 6702 0115 6348


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski