Literatura traktująca o małych ssakach drapieżnych jest ogromna. Większość to artykuły naukowe w specjalistycznych czasopisma. Niestety niewiele jest opracowań monograficzny lub popularnonaukowych książek o małych drapieżnikach. Część z już napisanych wymaga wznowienia i aktualizacji. Poniżej przedstawiamy wybór podstawowych polskich książek traktujących o małych ssakach drapieżnych. Podkreśliliśmy wydawnictwa, które powstały przy naszym współudziale.

LITERATURA OGÓLNA

  • Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 2001. Ekologia zwierzat drapieżnych Puszczy Białowieskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Jędrzejewska B., Wójcik J. M. (red.). 2004. Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
  • Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R. W., Stachura K., Zawadzka B. 2006. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
  • Romanowski J. 1998. Śladami zwierząt. PWRiL, Warszawa.
  • Sumiński P., Goszczyński J., Romanowski J. 1993. Ssaki drapieżne Europy. PWRiL, Warszawa.

MONOGRAFIE GATUNKÓW

  • Brzeziński M., Romanowski J. 1997. Tchórz. Oficyna Edytorska "Wydawnictwo Świat", Warszawa.
  • Goszczyński J. 1995. Lis. Monografia przyrodniczo-łowiecka. Oficyna Wydawnicza "Oikos", Warszawa.
  • Goszczyński J., Romanowski J., Zalewski A. 1994. Kuny. Oficyna Edytorska "Wydawnictwo Świat", Warszawa.
  • Sumiński P. 1989. Borsuk. PWRiL, Warszawa.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski