Aktualności

2015-04-09 | Wilcze seminarium w Senacie

W czwartek (9 kwietnia b.r.) odbyło się w Senacie RP seminarium pt. „Przyszłość wilka w Polsce”, zorganizowane przez senacką i sejmową komisję ochrony środowiska. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób, w tym parlamentarzyści, naukowcy, pracownicy służb ochrony środowiska, przedstawiciele organizacji pozarządowych, leśnicy oraz myśliwi.

Na zaproszenie organizatorów dr Sabina Nowak – prezes SdN „Wilk” –  zaprezentowała wystąpienie poświęcone działaniom na rzecz ochrony wilka i jego siedlisk w obliczu współczesnych zagrożeń dla populacji tego gatunku w Polsce. Referaty wygłosili także przedstawiciele Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz naukowcy, głównie z instytutów Polskiej Akademii Nauk.

W wielu prezentacjach wskazywano na istotną rolę jaką pełni wilk w środowisku. Dr Janusz Zaleski – wicedyrektor DGLP – podkreślił m.in. znaczenie ochrony wilka dla obniżania szkód wyrządzanych przez jeleniowate w uprawach leśnych. Z kolei dr Sabina Nowak przedstawiła ekonomiczne korzyści, jakie wilki przynoszą gospodarce leśnej, rolnej i ochronie przyrody, m.in. poprzez ograniczający wpływ ich drapieżnictwa na rozwijające się populacje jeleni, dzików i bobrów, czyniące poważne szkody w rolnictwie i leśnictwie, czy też eliminowanie z lasów wałęsających się psów i kotów. Anna Ronikier-Dolańska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody GDOŚ – prezentując doświadczenia GDOŚ w zarządzaniu ochroną wilka w Polsce wskazała na stosunkowo niską wartość szkód wyrządzanych przez wilki wśród zwierząt gospodarskich w porównaniu do innych gatunków objętych ochroną. Podkreśliła także istnienie programów wsparcia hodowców w zabezpieczaniu inwentarza, np. dostarczanie pastuchów elektrycznych, psów i fladr.

Po sesji wykładowej odbyła się bardzo ożywiona debata. Najwięcej kontrowersji wzbudziła zaproponowana przez prof. Henryka Okarmę z Instytutu Ochrony Przyrody PAN koncepcja powrotu do łowieckiego wykorzystania populacji wilka, zawarta w projekcie strategii ochrony tego gatunku opracowanym w 2011 r. przez kierowany przez niego zespół. Większość głosów zdecydowanie sprzeciwiła się tej koncepcji. Dr hab. Rafał Kowalczyk – dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN i członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody – podkreślił, że przesłanki za odstrzałem wilka mają niezmiernie kruche podstawy w przeciwieństwie do argumentów przeciw odstrzałowi tego drapieżnika. Wiceminister Środowiska dr Piotr Otawski w swojej wypowiedzi nazwał propozycję odstrzałów wilka „przedwczesną” zwłaszcza w obliczu trwającej rekolonizacji lasów zachodniej Polski przez tego drapieżnika i uczestnictwa w tym procesie wilków wędrujących ze wschodniej części kraju. Dyrektor Anna Ronikier-Dolańska z GDOŚ dodała, że projekt prezentowanej strategii nie spełnił formalnych wymogów postawionych tego typu dokumentom. Liczne głosy wsparcia dla podtrzymania ochrony wilka w Polsce padły także ze strony reprezentantów organizacji pozarządowych. Dyskutanci zgodzili się, że wiele istniejących w naszym kraju rozwiązań związanych z zarządzaniem chronionymi gatunkami dużych drapieżników jest modelowa i skutkuje zachowaniem ich żywotnych populacji przy jednoczesnym ograniczaniu konfliktów. Wskazano jednocześnie elementy systemu wymagające korekt, w tym przede wszystkim pilną potrzebę stworzenia instrumentów prawnych i finansowych zapewniających prawidłowy monitoring populacji.

Przeczytaj także:

- Sprawozdanie z seminarium w serwisie PAP "Nauka w Polsce"

- Informacja o seminarium na stronie Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży

- Relacja wideo z seminarium (wideo podzielone jest na dwie części) na stronie Senatu RP

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski