Aktualności archiwum

Opiniujemy projekt drogi ekspresowej S17 na Roztoczu

2020-04-17 | Opiniujemy projekt drogi ekspresowej S17 na Roztoczu

Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" przesłało do lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opinię dot. projektowanego odcinka drogi ekspresowej S17 pomiędzy Zamościem i przejściem granicznym w Hrebennem. Planowana droga S17 przetnie cenne siedliska żyjących na Roztoczu wilków i rysi, a także korytarze ekologiczne łączące ważne ostoje obu gatunków. Będzie także barierą dla przemieszczania się innych zwierząt. W naszej opinii przedstawione w projekcie rozwiązania minimalizujące są niewystarczające, zaproponowaliśmy więc zmiany w lokalizacji i wymiarach przejść dla zwierząt. Jak dużym zagrożeniem dla rzadkich gatunków jest istniejąca droga krajowa nr 17, a wkrótce dodatkowo stanie się droga ekspresowa S17, pokazują nasze badania nad roztoczańskimi rysiami. W ubiegłym roku na istniejącej drodze krajowej nr 17 w sąsiedztwie Hrebennego zginęła samica rysia, pozostawiając osierocone młode. Z kolei badania telemetryczne prowadzone wspólnie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym pokazały, że rysie wykorzystują korytarze ekologiczne łączące lasy Roztocza z doliną Bugu. Oba korytarze przetnie planowana droga S17. Mamy nadzieję, że GDDKiA weźmie pod uwagę głosy przyrodników.

Wilk Borny testuje przejścia dla zwierząt

2020-04-12 | Wilk Borny testuje przejścia dla zwierząt

Dzięki intensywnym staraniom organizacji przyrodniczych na budowanych autostradach i drogach ekspresowych powstają przejścia dla zwierząt. Buduje się je zarówno w lasach, jak i na przebiegu korytarzy ekologicznych łączących siedliska zwierząt. Dzięki badaniom telemetrycznym możemy ustalić, czy przejścia dla zwierząt są faktycznie wykorzystywane przez duże drapieżniki w trakcie dyspersji. Kolejnego dowodu na to dostarczył nam Borny – młody wilk, którego odłowiliśmy na Roztoczu w ramach projektu realizowanego wspólnie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym. W nocy z 11 na 12 kwietnia 2020 r. Borny przekroczył drogę ekspresową S7 w Puszczy Świętokrzyskiej. Wilk skorzystał z jedynego górnego przejścia dla zwierząt zbudowanego na odcinku drogi pomiędzy Skarżyskiem Kamienną i Suchedniowem. Borny po zaobrożowaniu był bardzo aktywny, polował ze swoją grupą rodzinną, pomagając w dostarczaniu pokarmu młodszemu rodzeństwu. W marcu tego roku opuścił rodzinne terytorium i wyruszył na zachód. Bez problemów przepłynął Wisłę w miejscu, gdzie ma ona ponad 200 m szerokości, przekroczył wiele dróg, w tym dk 19. Wczorajsza noc była bardzo emocjonująca, bo Borny zatrzymał się niedaleko wschodniej jezdni drogi S7, przy której równolegle biegnie stara droga krajowa nr 7, intensywnie użytkowana przez kierowców jeżdżącym pomiędzy Skarżyskiem i Kielcami. Górne przejście dla zwierząt zbudowano nad obiema drogami, natomiast nie wykonano odpowiedniego ogrodzenia naprowadzającego na to przejście. Ogrodzenie poprowadzono tylko wzdłuż S7, co powoduje że zwierzęta po przejściu przez dk7 „odbijają” się od płotu wzdłuż S7 i zawracają na starą krajówkę. Na szczęście Borny trzymał się dróg leśnych, doszedł nimi do skarpy prowadzącej na przejście górne i przeszedł do Lasów Suchedniowskich. Kolejne dni pokażą, czy pójdzie dalej. W obliczu doświadczeń z Miko i Kosym oraz ostatnich informacji o kolejnych nielegalnie zastrzelonych wilkach w różnych miejscach Polski, z ogromną obawą obserwujemy jego poczynania.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski