Aktualności archiwum

Zawiadomienie do Prokuratury

2019-09-28 | Zawiadomienie do Prokuratury

Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” w dniu 25.09.2019 r. złożyło do Prokuratury Okręgowej w Zamościu zawiadomienie o popełnieniu dwóch czynów zabronionych, wyczerpujących znamiona przestępstw z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, w zbiegu z art. 53 pkt 4 ustawy Prawo łowieckie oraz z art. 181 § 2 k.k., w zw. z art. 11 § 2 k.k., polegających na zastrzeleniu w okresie od marca do września 2019 r. na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Zamościu dwóch wilków tj. zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Jednym z nich był wilk Kosy, zastrzelony 12.09.2019 r. na skraju Roztoczańskiego PN. Drugim jest młodziutka samica, zastrzelona z broni palnej w marcu 2019 r. w niewielkiej odległości od Roztoczańskiego PN. Analizy genetyczne wykazały, że była ona córką siostry Kosego, rozmnażającej się w sąsiedniej grupie rodzinnej, użytkującej tereny na wschód do RPN. Ponadto zgłosiliśmy, że w oparciu o zebrane materiały z wideopałapek istnieje uzasadnione podejrzenie, że w ww. okresie jeszcze jeden wilk został poważnie zraniony w bezpośrednim sąsiedztwie RPN z broni palnej, co w konsekwencji spowodowało jego śmierć. Był to wilk z grupy Kosego. Wraz z pismem złożyliśmy wszelkie zgromadzone przez nas materiały i zwróciliśmy się też o uznanie nas za stronę w postępowaniu, zgodnie z art. 39 ustawy o ochronie zwierząt.

Habilitacja dla wiceprezesa stowarzyszenia

2019-09-23 | Habilitacja dla wiceprezesa stowarzyszenia

Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego nadała Robertowi Mysłajkowi - wiceprezesowi Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" - stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Habilitacja poświęcona była czynnikom wpływającym na ochronę dużych ssaków drapieżnych w środowiskach zdominowanych przez człowieka. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Nuria Selva Fernandez (Instytut Ochrony Przyrody PAN) oraz dr hab. Dries Kuijper (Instytutu Biologii Ssaków PAN). Komisji habilitacyjnej przewodził prof. dr hab. Paweł Koteja z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w jej skład oprócz recenzentów weszli dr hab. Roman Gula (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) oraz dr hab. Tomasz Wilanowski i dr hab. Anna Bajer (UW).

Kosy i Miko nie żyją

2019-09-13 | Kosy i Miko nie żyją

Dwa wilki - Kosy i Miko - zostały zastrzelone przez myśliwych. Kosy wczoraj na skraju Roztoczańskiego Parku Narodowego, a Miko 14 sierpnia, niedaleko Kluczborka. Wilk Kosy, samiec rozmnażający się w grupie rodzinnej żyjącej w Roztoczańskim PN, wychowujący w tym sezonie szczenięta, któremu wspólnie z pracownikami RPN założyliśmy obrożę GPS/GSM w styczniu tego roku, został zastrzelony wczoraj wcześnie rano, z ambony myśliwskiej, chwilę po wyjściu na pola sąsiadujące z parkiem narodowym. Zdarzenie miało miejsce na terenie obwodu łowieckiego nr 280, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 59 „Słonka” w Zwierzyńcu (Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu). Obficie krwawiąc, resztką sił dobiegł pod osłonę drzew i tam padł. Kosy był sześcioletnim, ponad 40 kg samcem, największym jakiego nagrywaliśmy na wideopułapkach na Roztoczu, był w wyśmienitej kondycji. Ten wilk był ponadto troskliwym ojcem, regularnie wracał z polowań do swoich szczeniąt z pokarmem. Debra, matka szczeniąt została teraz bez partnera i najważniejszego dostarczyciela pokarmu dla swoich czteromiesięcznych młodych. Wilk Miko, którego udało nam się uratować po kolizji drogowej pod Toruniem na początku lutego 2018 r. wspólnie z Marcinem Kostrzyńskim i członkiniami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Głuszynku, był rehabilitowany w ośrodku w Napromku i po wyleczeniu wypuszczony w Puszczy Bydgoskiej w marcu 2018, skąd w tym roku przywędrował do lasów około Olesna i Kluczborka, pokonując kilkaset kilometrów. Został zastrzelony 14 sierpnia w nocy koło wsi Biadacz, niedaleko Kluczborka, na polu otoczonym trzema ambonami, na terenie obwodu łowieckiego nr 153, dzierżawionego przez KŁ nr 9 Brzezina w Opolu (ZO PZŁ Częstochowa). Zdjęto mu obrożę i zakopano ją w lesie na terenie obwodu nr 24 należącego do KŁ nr 1 Szarak w Kluczborku (ZO PZŁ Opole) niedaleko Lasowic Wielkich. W obu przypadkach natychmiast wezwaliśmy policję. Liczymy, że dane z obroży GPS/GSM pomogą w ujęciu sprawców. Badania telemetryczne demaskują ogromną skalę łamania prawa przez myśliwych.

Warsztaty o wpływie fragmentacji środowiska na duże drapieżniki

2019-09-04 | Warsztaty o wpływie fragmentacji środowiska na duże drapieżniki

Wraz z fundacją Euronatur zorganizowaliśmy 2-4 września w Beskidzie Żywieckim warsztaty poświęcone fragmentacji siedlisk drapieżników przez infrastrukturę drogową. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami z trzech sąsiadujących krajów - Czech, Słowacji i Polski - dzielących te same populacje wilka, rysia i niedźwiedzia. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele czeskiego stowarzyszenia Hnuti Duha - dr Miroslav Kutal, dr Martin Duľa i Jiří Labuda, słowackiego Carpathian Wildlife Society - dr Michaela Skuban i dr Slavomir Findo, fundacji Euronatur - Magdalena Kulisch oraz Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" - dr hab. Sabina Nowak, dr inż. Robert Mysłajek i Michał Figura.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski