Aktualności archiwum

Konferencja przyrodnicza w Lubaniu

2018-04-28 | Konferencja przyrodnicza w Lubaniu

Dr Sabina Nowak i dr Robert Mysłajek poprowadzili wykład poświęcony ekologii, różnorodności genetycznej i ochronie wilków w Borach Dolnośląskich podczas konferencji "Badania przyrodnicze w polskiej części Górnych Łużyc" zorganizowanej w Lubaniu przez Górnołużyckie Towarzystwo Przyrodnicze.

Wilczy wykład w Lublinie

2018-04-20 | Wilczy wykład w Lublinie

Mgr Katarzyna Tołkacz - doktorantka Wydziału Biologii UW oraz członkini Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" - przedstawiła wykład pt. "Big Bad Wolf - obraz wilka w mitologii, religii i kulturze człowieka" podczas Dnia Ziemi zorganizowanego przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

Wykład o wilkach w Nottingham

2018-04-18 | Wykład o wilkach w Nottingham

Michał Figura ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" poprowadził wykład o ekologii i ochronie wilków w Polsce w Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

2018-04-17 | Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Sędziowie najważniejszego unijnego sądu, czyli Trybunału Sprawiedliwości, nie mieli wątpliwości wydając wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej. Trybunał orzekł, że zwiększona wycinka w Puszczy łamie unijne prawo. Wyrok obowiązuje od momentu ogłoszenia, a Polska musi się niezwłocznie do niego dostosować. Wyrok pokazuje, że społeczne protesty w obronie Puszczy Białowieskiej były w pełni uzasadnione. Zdaniem Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" jedynym rozwiązaniem mogącym w pełni zabezpieczyć walory przyrodnicze Puszczy Białowieskiej jest utworzenie parku narodowego na całej powierzchni tego bezcennego kompleksu leśnego.

Komentarz do tekstu rzecznika RDLP w Krośnie

2018-04-05 | Komentarz do tekstu rzecznika RDLP w Krośnie

Na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie ukazała się odpowiedź pana Edwarda Marszałka - rzecznika prasowego tej instytucji, na przedstawioną przez dr Sabinę Nowak merytoryczną analizę informacji dotyczących liczebności dużych drapieżników, jakie znajdują się w artykule „Serce Karpat w dobrych rękach” oraz w Wieloletnich łowieckich planach hodowlanych na lata 2017/2027 dla 12 Łowieckich Rejonów Hodowlanych (ŁRH) na terenie administrowanym przez RDLP w Krośnie. Zamieszczamy komentarz do tekstu rzecznika...

Jak policzono drapieżniki w RDLP Krosno

2018-04-02 | Jak policzono drapieżniki w RDLP Krosno

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie wyliczyła, że w 2017 roku na obszarze administrowanym przez tą Dyrekcję żyło 635 wilków, 237 rysi i 219 niedźwiedzi. Leśnicy twierdzą, że nastąpił kolejny znaczący wzrost liczebności dużych drapieżników. Na stronie www RDLP w Kośnie, w dziale Łowiectwo znaleźliśmy pliki pdf Wieloletnich łowieckich planów hodowlanych na lata 2017/2027 dla 12 Łowieckich Rejonów Hodowlanych (ŁRH) tej RDLP. Ich analiza wskazuje, że przedstawione liczebności dużych drapieżników zostały wyliczone poprzez zsumowanie liczb wilków, rysi i niedźwiedzi wykazywanych przez myśliwych w 87 (wilk), 67 (ryś) i 31 (niedźwiedź) obwodach łowieckich spośród 187 obwodów, które obejmuje RDLP w Krośnie (Tabela 6). Metoda ta nie uwzględnia ogromnych wymagań przestrzennych wszystkich tych gatunków i prowadzi do wielokrotnego zliczania tych samych osobników, bytujących w sąsiednich obwodach. Przy liczebnościach podawanych przez RDLP w Krośnie, zagęszczenia wilków w 2017 r. oscylowałyby pomiędzy 10 a 16 osobników na 100 km2 powierzchni ogólnej oraz pomiędzy 19 a 25 osobników na 100 km2 powierzchni leśnej w tych ŁRH, gdzie we wszystkich obwodach wykazywano wilki. Nigdzie na świecie nie stwierdzono tak wysokich zagęszczeń. Zagęszczenia stwierdzane podczas badań naukowych w Bieszczadach wynosiły 3,1–6,2 wilków/100 km2, a najnowsze wykazywane z Bieszczad z 2015 r. w oparciu o telemetrię GPS/GSM to 3,3-3,8 wilka/100 km2. Jeśliby zagęszczenia wilków miały być tak duże, jak to wynika z szacunków w RDLP w Krośnie, to biorąc pod uwagę biologię i ekologię gatunku oraz średnią wielkość terytoriów rodzinnych w Bieszczadach, żyłyby tam watahy liczące od 24 do 60 wilków. Duże przeszacowanie dotyczy także liczby rysi i niedźwiedzi. Więcej o tym można przeczytać w dziale Mity.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski