Aktualności archiwum

O wilkach w Estonii

2017-09-30 | O wilkach w Estonii

W dniach 27-30 września odbyła się na Uniwersytecie w Tartu w Estonii X Bałtycka Konferencja Teriologiczna, która zgromadziła ponad 100 specjalistów zajmujących się ssakami z kilkunastu krajów. Podczas referatów wygłoszonych w trakcie regularnych sesji znalazło się kilkanaście poświęconych ekologii i genetyce wilka. Dr Sabina Nowak przedstawiła wykład poświęcony ekologii wilków rekolonizujących zachodnią Polskę, natomiast dr Robert Mysłajek zaprezentował referat na temat immunogenetyki tego drapieżnika. Dużymi drapieżnikami zajmowano się także podczas warsztatu, w trakcie którego specjaliści z Polski, Finlandii, Litwy, Łotwy i Estonii dzielili się doświadczeniami z monitoringu i zarządzania populacjami wilka i rysia.

Ochrona wilka w obszarach Natura 2000

2017-09-06 | Ochrona wilka w obszarach Natura 2000

W Dyrektywie Siedliskowej UE, będącej prawną podstawą tworzenia specjalnych obszarów ochrony Natura 2000, wilk jest gatunkiem priorytetowym. Nic więc dziwnego, że jest on przedmiotem ochrony w szeregu obszarach Natura 2000. Jednak większość z nich utworzono jeszcze przed rozszerzeniem się zasięgu występowania wilka. W tej sytuacji konieczna była więc weryfikacja skuteczności ochrony siedlisk drapieżnika. Aby to zbadać zespół naukowców z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (mgr Tomasz Diserens, mgr Maciej Szewczyk, dr Robert W. Mysłajek), we współpracy ze specjalistami ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk” (dr Sabina Nowak i dr Natalia Niedźwiecka) oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży (dr Tomasz Borowik), porównał obecne rozmieszczenie wilka z siecią obszarów Natura 2000 mających w założeniu chronić jego siedliska. Eksperci przyjęli założenie, że minimalnym poziomem jest ochrona co najmniej 20% dogodnych siedlisk. Wyniki ich analiz ukazały się właśnie w czasopiśmie PLoS ONE.

Wilki i psy - trudne relacje

2017-09-05 | Wilki i psy - trudne relacje

Dlaczego wilki zabijają psy? Wokół tego pytania narosło wiele nieporozumień. W nowej odsłonie "Mitów o wilkach" zagadnieniem tym zajmuje się dr Sabina Nowak. Polecamy lekturę.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski