Aktualności archiwum

Artykuł o Puszczy Białowieskiej w

2016-06-24 | Artykuł o Puszczy Białowieskiej w "Głosie Lasu"

Spór o prowadzoną przez Lasy Państwowe masową wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej, która zagraża temu najcenniejszemu lasowu europejskiego niżu, przybiera na sile. Sprawą zajęło się zarówno UNESCO - badające negatywny wpływ cięć na Obiekt Światowego Dziedzictwa, którym jest Puszcza - jak i Komisja Europejska, zaniepokojona drastyczną ingerencją w istniejący tu obszar Natura 2000. Specjaliści zajmujący się różnymi aspektami ekologii lasu i biologii konserwatorskiej, a także przyrodnicy z organizacji pozarządowych, opracowali szereg raportów prezentujących zagrożenia płynące ze strony wyrębów dla zachowania walorów Puszczy. Argumenty te trafiać muszą także do samych leśników. Dlatego też w numerze 11/2016 "Lasu Polskiego" ukazał się artykuł pt. "Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej". Miejmy nadzieję, że przedstawione w nim argumenty przekonają zwolenników wycinania Puszczy.

Wykład o wilkach na UW

2016-06-18 | Wykład o wilkach na UW

Dr Robert Mysłajek poprowadził wykład pt. "Genetycy na tropach wilków" w ramach akcji „Odkryj UW! Kampus Ochota ”. W sobotnie popołudnie Uniwersytet Warszawski otworzył sale wykładowe, laboratoria i galerie położone na kampusie Ochota. Do późnych godzin nocnych można było uczestniczyć w wykładach popularnonaukowych, debatach i dyskusjach prowadzonych przez naukowców z UW. W wykładzie o wilkach wzięło udział ponad 50 słuchaczy.

GIS w Nauce

2016-06-10 | GIS w Nauce

Czy wilki osiedlają się na obszarach przewidywanych przez modele przydatności siedlisk? Na to pytanie odpowiedzieliśmy w referacie prezentowanym podczas V Ogólnopolskiej Konferencji "GIS w Nauce", zorganizowanej 8-10 czerwca w Warszawie, przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Autorami wystąpienia byli: dr Sabina Nowak i dr hab. Patrycja Tomczak ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", dr inż. Robert W. Mysłajek i mgr Maciej Szewczyk z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW oraz prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Misja IUCN w Puszczy Białowieskiej

2016-06-08 | Misja IUCN w Puszczy Białowieskiej

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, czyli wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmująca się sprawami oświaty, nauki i kultury), zaniepokojone sytuacją w Puszczy Białowieskiej, wysłało do Polski misję ekspertów IUCN (Światowej Unii Ochrony Przyrody). Ich zadaniem jest ocena, czy planowana wielkoskalowa wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej nie naruszy walorów Obiektu Światowego Dziedzictwa "Białowieża Forest". Przypomnijmy, że Minister Środowiska dla samego tylko Nadleśnictwa Białowieża, obejmującego zaledwie jedną trzecią powierzchni puszczy, zatwierdził aneks do Planu Urządzania Lasu pozwalający na wycinkę 188 tysięcy metrów sześciennych drewna do 2021 roku. Przedstawiciele organizacji przyrodniczych, wspierani przez liczne grono naukowców, wskazali ekspertom IUCN, że wycinka istotnie negatywnie wpłynie na ten najcenniejszy las niżu Europy i zuboży walory Obiektu Światowego Dziedzictwa. W trakcie części terenowej przyrodnicy pokazali także zręby zupełne wykonane w strefie I Obiektu Światowego Dziedzictwa, w której takie wycinki miały nie być prowadzone. Dla kontrastu, ku zdumieniu uczestników spotkania, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych nazwał Puszczę Białowieską imitacją lasu naturalnego (sic!). Ministerstwo Środowiska nie zaprosiło na spotkanie przedstawicieli wielu organizacji zaangażowanych w jej ochronę. Pomimo to, stawili się na nim m.in. przyrodnicy z Fundacji Dzika Polska, Fundacji Greenmind, Greenpeace, WWF, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", a nawet wspierający ochronę puszczy fotograficy ze Związku Polskich Fotografów Przyrody. Eksperci IUCN wkrótce przedstawią swoje rekomendacje polskiemu rządowi.

Prelekcje o wilkach dla młodzieży z woj. dolnośląskiego

2016-06-06 | Prelekcje o wilkach dla młodzieży z woj. dolnośląskiego

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Górze odbył się 6 czerwca 2016 r. kolejny "Panel Przyrodniczy", czyli cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z Góry i okolic w woj. dolnośląskim. Impreza została zorganizowana przez nauczycielkę biologii panią Irenę Dziamarską oraz nauczycielkę chemii panią Małgorzatę Kauch. Zbigniew Skibiński ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" poprowadził zajęcia poświęcone wilkom dla trzech grup młodzieży (ok. 100 osób) z Liceum i Gimnazjum Dwujęzycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum nr 1 i 2 w Górze oraz Gimnazjum w Czerninie. Wilcza prelekcja urozmaicona była filmami z nagraniami wilków wykonanymi za pomocą fotopułapek w Borach Dolnośląskich.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski