Aktualności archiwum

Artykuł o borsukach

2016-11-27 | Artykuł o borsukach

W specjalnym numerze czasopisma "Wildlife Biology in Practice" (nr 12(3)/2016), poświęconym borsukowi europejskiemu, ukazał się artykuł "Ecology of European Badger Meles meles in the Western Capathian Mountains: A Review", opracowany m.in. przez przyrodniów ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk". Autorami pracy są: dr Robert W. Mysłajek (UW), dr Sabina Nowak (SDN WILK), dr hab. Anna Rożen (UJ), dr Korneliusz Kurek (SDN WILK), Michał Figura (SDN WILK) i prof. Bogumiła Jędrzejewska (IBS PAN). Praca jest podsumowaniem kilkuletnich badań nad organizacją przestrzenną i socjalną, preferencjami środowiskowymi, wyborem schronień i składem pokarmu borsuków zamieszkujących zachodnią część Karpat. Badania prowadzone były przede wszystkim przez zespół naszego stowarzyszenia.

Wilczy warsztat dla dziennikarzy

2016-11-26 | Wilczy warsztat dla dziennikarzy

Gorczański Park Narodowy zorganizował w Porębie Wielkiej warsztaty edukacyjne "Wilk - groźny czy zagrożony? Prawda i mit o drapieżniku, a problemy jego ochrony". Zajęcia skierowane były przede wszystkim do dziennikarzy, ale wzięli w nim udział także przedstawiciele społeczności lokalnych, w sumie ok. 50 osób. Wykładowcami podczas warsztatów byli pracownicy Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Magurskiego Parku Narodowego, Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", Gorczańskiego Parku Narodowego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Dr Sabina Nowak poprowadziła zajęcia pt. "Po ludzku o wilkach - czy potrafimy mówić o wilkach bez uprzedzeń".

Mity o wilkach

2016-11-24 | Mity o wilkach

Wilk ma pecha. O żadnym innym gatunku nie powstało tyle nieprawdziwych opinii. W mediach funkcjonują one często jako fakty, wprowadzając odbiorców w błąd. Zapraszamy więc do nowego działu "Mity o wilkach", w którym postanowiliśmy rozprawić się z medialnymi nieprawdami opierając się na wynikach badań naukowych. Na pierwszy ogień poszła głośna ostatnio kwestia udziału wilków w rozprzestrzenianiu się świńskiego pomoru świń. Zachęcamy do lektury - szukajcie w menu po lewej stronie.

Ssaki chętnie wykorzystują przejście dla zwierząt w Lalikach

2016-11-21 | Ssaki chętnie wykorzystują przejście dla zwierząt w Lalikach

Infrastruktura transportowa jest jednym z największych zagrożeń dla populacji dzikich zwierząt. Najbardziej popularną metodą minimalizowania negatywnego wpływu dróg na faunę jest budowa przejść dla zweirząt, jednak wciąż potrzebne są badania nad skutecznością tego typu rozwiązań. Naukowcy ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili roczny monitoring wykorzystania dużego przejścia dla zwierząt - mającego kształt wiaduktu o długości 200 m. Obiekt znajduje się w Beskidzie Żywieckim, w miejscowości Zwardoń-Laliki na drodze ekspresowej biegnącej z Żywca do granicy ze Słowacją. Do monitoringu wykorzystano szeroki pas z piaskiem, na którym odbijały się tropy przechodzących zwierząt. Przejście było wykorzystywane przede wszystkim przez dzikie ssaki (68.6 % tropów), ale także przez zwierzęta domowe - psy i koty (22.1 %) i ludzi (9.3 %). Wśród 14 gatunków dzikich ssaków zarejestrowanych na przejściu znalazły się jelenie, sarny, dziki, zające, lisy, wydry, kuny, borsuki, gronostaje, łasice, tchórze zwyczajne, wiewiórki, jeże, krety oraz drobne gryzonie naziemne. Najczęstsze były sarny, lisy i jelenie. Najwyższą różnorodność gatunkową obserwowano w lecie, a najniższą zimą. Badania pokazały, że duże przejścia dla zwierząt w górach są wykorzystywane przez bogaty zespół ssaków, nawet wtedy gdy samo przejście zlokalizowane jest stosunkowo blisko zabudowań. Wyniki badań ukazały się w czasopiśmie naukowym Folia Zoologica (nr 3/2016), a ich autorami są: dr Robert Mysłajek (UW), dr Sabina Nowak (SDN WILK), dr Korneliusz Kurek (SDN WILK), Katarzyna Tołkacz (UW) i Olga Gewartowska (UW).

Wykład na sesji etologicznej

2016-11-19 | Wykład na sesji etologicznej

Michał Figura z SDN WILK przedstawił wykład pt. "Wykorzystanie fotopułapek do monitorowania zachowań dużych ssaków drapieżnych" podczas Sesji Naukowej „Etologia: nauka ciekawa, coraz ciekawsza” zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Etologiczne. Seminarium odbyło się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.

Warsztat dla brytyjskich studentów

2016-11-16 | Warsztat dla brytyjskich studentów

Jak co roku organizujemy dla brytyjskich studentów tygodniowe seminarium poświęcone ekologii i ochronie dużych drapieżników. Wykłady o wilkach, rysiach i niedźwiedziach połączone są z nauką tropienia oraz warsztatami z wykorzystania podstawowych technik badawczych, m.in. telemetrii. Zajęcia, odbywające się w Beskidzie Żywieckim, prowadzi Sabina Nowak, Robert Mysłajek i Michał Figura.

Spotkanie Large Carnivore Initiative for Europe

2016-11-04 | Spotkanie Large Carnivore Initiative for Europe

W Portugalii odbyło się spotkanie członków Large Carnivore Initiative for Europe - grupy ekspertów mającej status jednej z komisji ds. przetrwania gatunków Światowej Unii Ochrony Przyrody (SSC IUCN). W posiedzeniu LCIE, odbywającym się w Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources w Vairão, wzięło udział kilkudziesięciu specjalistów zajmujących się problemami ochrony wilków, rysi i niedźwiedzi w Europe. Wśród członków LCIE znajdują się również dwie badaczki z Polski - dr Sabina Pierużek-Nowak z SDN WILK oraz dr hab. Nuria Selva z IOP PAN.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski