Aktualności archiwum

Standardy monitoringu wilka

2015-04-27 | Standardy monitoringu wilka

Niemcy i Polska dzielą tą samą populację wilka, nazywaną populacją środkowoeuropejską. Aby móc wspólnie oceniać status populacji gatunków o zasięgach trans-granicznych zebrane na ich temat dane powinny być porównywalne. W 2012 r. Polsko-Niemiecka grupa robocza ds. wilka zaleciła opracowanie wspólnych standardów monitoringu, które umożliwiłyby ocenę liczebności, obszaru występowania oraz trendów zmian tych parametrów na poziomie całej populacji. Standardy monitoringu zostały opracowane przez niemieckich i polskich ekspertów - ze strony polskiej była to dr Sabina Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" oraz dr Robert Mysłajek z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzgodniono, że dane o obecności wilków będą klasyfikowane zgodnie z ich weryfikowalnością. Ocena wielkości populacji i obszaru występowania gatunku będą oparte wyłącznie na stwierdzeniach pewnych (C1) oraz odpowiednio zweryfikowanych (C2). Specjaliści zajmujący się badaniami nad wilkami z obu państw powinni się co roku spotykać, aby przedstawić wyniki przeprowadzonego monitoringu w każdym z krajów, wspólnie ocenić status transgranicznych terytoriów wilków oraz oszacować wpływ różnic w metodyce na uzyskane wyniki. Wynikiem tych spotkań powinien być roczny raport na temat sytuacji środkowoeuropejskiej populacji wilka oraz wspólna ocena wielkości populacji wraz z mapą rozmieszczenia gatunku. Spotkania powinny również zmierzać do stopniowego doskonalenia i ujednolicenia standardów monitoringu. Zaleca się by pozostałe kraje dzielące tą samą populacją, np. Czechy a w przyszłości także Dania i Holandia, włączyły się w te spotkania i również zastosowały zaproponowane standardy.

Nominacje dla przedstawicieli SdN

2015-04-24 | Nominacje dla przedstawicieli SdN "Wilk"

Minister Środowiska powołał nową Radę Naukową Drawieńskiego Parku Narodowego. W jej składzie znalazła się przedstawicielka Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" - dr Sabina Pierużek-Nowak. Z kolei Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach powołał nową Regionalną Radę Ochrony Przyrody, w której stowarzyszenie będzie reprezentował dr inż. Robert Mysłajek. Pierwsze posiedzenia obu rad odbyły się w drugiej połowie kwietnia.

Wilczy wykład w Borach Tucholskich

2015-04-23 | Wilczy wykład w Borach Tucholskich

Maciej Szewczyk - doktorant Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW i członek SdN "Wilk" przedstawił wykład poświęcony wilkom w ramach cyklu "Czwartkowe spotkania z przyrodą" organizowanego przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”. W wykładzie, który odbył się w siedzibie PNBT w Charzykowach, wzięło udział kilkudziesięciu słuchaczy.

Zielone Czeki 2015 wręczone

2015-04-22 | Zielone Czeki 2015 wręczone

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs "Zielone Czeki 2015", w którym honorowane są osoby wyróżniające się w działalności na rzecz środowiska naturalnego województwa śląskiego. Do tegorocznej edycji wpłynęło 55 zgłoszeń, a laureatów wyłoniono w sześciu kategoriach. W kategorii "Prace naukowo-badawcze" nagrodę główną otrzymał dr Robert Mysłajek - pracownik IGiB UW i wiceprezes SdN "Wilk", za "wieloletnie badania nad składem gatunkowym, ekologią, behawiorem, genetyką i problemami ochrony ssaków województwa śląskiego".

Wilki z Isle Royale wymierają

2015-04-20 | Wilki z Isle Royale wymierają

Izolacja populacji wilków może doprowadzić do jej całkowitego wymarcia. Dowodzą tego badania prowadzone przez ponad 50 lat na wilkach na Isle Royale na jeziorze Superior w USA. Jeszcze dekadę temu Isle Royale - wyspę o powierzchni 544 kilometrów kwadratowych - zamieszkiwało 30 osobników, jednak ostatniej zimy zarejestrowane już tylko trzy. Drapieżniki dostały się na Isle Royle po zamarzniętej powierzchni otaczającego ją jeziora. Ostatni dopływ nowych osobników, a dokładnie pojedynczego samca, nastąpił w 1997 r. Krzyżowanie się w bliskim pokrewieństwie i brak "świeżej krwi" doprowadził m.in. do coraz częstszych anomalii układu kostnego oraz podwyższenia śmiertelności. Naukowcy obawiają się, że ta najdłużej badana i najsłynniejsza populacja wilków w Ameryce Północnej wkrótce wyginie.

Forum Ekologiczne

2015-04-19 | Forum Ekologiczne

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ponownie spotkali się by przedyskutować najważniejsze problemy ochrony przyrody i ustalić zasady współpracy. Spotkanie, pod nazwą "Forum Ekologiczne", odbyło się 17-18 kwietnia w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym "Nagórzyce". W forum wzięła udział dr Sabina Nowak - prezes SdN "Wilk"

Wilcze wykłady na Uniwersytecie Dzieci

2015-04-18 | Wilcze wykłady na Uniwersytecie Dzieci

Prawie 400 dzieci w wieku 10-11 lat wzięło udział w dwóch wykładach poświęconych wilkom, które odbyły się w auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, w ramach Uniwersytetu Dzieci. Wykład pt. "Kto rządzi w wilczej grupie?" poprowadził dr Robert Mysłajek.

O wilkach na Kampusie Ochota

2015-04-18 | O wilkach na Kampusie Ochota

Dzień Otwarty Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, który odbył się 18 kwietnia, pełen był także biologicznych atrakcji. Wśród nich znalazło się miejsce dla wilków. W nowym budynku Wydziału Fizyki dr Robert Mysłajek zaprezentował wykład pt. "Jak genetycy odkrywają tajemnice życia wilków?".

Zwierzęta w mieście w Polsat News 2

2015-04-17 | Zwierzęta w mieście w Polsat News 2

W programie "Prawu do Lewego. Lewy do Prawego" w Polsat News 2, dr Robert Mysłajek z SdN "Wilk" odpowiadał na pytania red. Mariusza Ziomeckiego dotyczące zwierząt w mieście. W rozmowie pojawia się także wilczy wątek. Program można zobaczyć online na platformie ipla.

Wilcze seminarium w Senacie

2015-04-09 | Wilcze seminarium w Senacie

W czwartek (9 kwietnia b.r.) odbyło się w Senacie RP seminarium pt. „Przyszłość wilka w Polsce”, zorganizowane przez senacką i sejmową komisję ochrony środowiska. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób, w tym parlamentarzyści, naukowcy, pracownicy służb ochrony środowiska, przedstawiciele organizacji pozarządowych, leśnicy oraz myśliwi. Na zaproszenie organizatorów dr Sabina Nowak – prezes SdN „Wilk” – zaprezentowała wystąpienie poświęcone działaniom na rzecz ochrony wilka i jego siedlisk w obliczu współczesnych zagrożeń dla populacji tego gatunku w Polsce. Referaty wygłosili także przedstawiciele Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz naukowcy, głównie z instytutów Polskiej Akademii Nauk. W wielu prezentacjach wskazywano na istotną rolę jaką pełni wilk w środowisku. Dr Janusz Zaleski – wicedyrektor DGLP – podkreślił m.in. znaczenie ochrony wilka dla obniżania szkód wyrządzanych przez jeleniowate w uprawach leśnych. Z kolei dr Sabina Nowak przedstawiła ekonomiczne korzyści, jakie wilki przynoszą gospodarce leśnej, rolnej i ochronie przyrody, m.in. poprzez ograniczający wpływ ich drapieżnictwa na rozwijające się populacje jeleni, dzików i bobrów, czyniące poważne szkody w rolnictwie i leśnictwie, czy też eliminowanie z lasów wałęsających się psów i kotów. Anna Ronikier-Dolańska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody GDOŚ – prezentując doświadczenia GDOŚ w zarządzaniu ochroną wilka w Polsce wskazała na stosunkowo niską wartość szkód wyrządzanych przez wilki wśród zwierząt gospodarskich w porównaniu do innych gatunków objętych ochroną. Podkreśliła także istnienie programów wsparcia hodowców w zabezpieczaniu inwentarza, np. dostarczanie pastuchów elektrycznych, psów i fladr.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski