Aktualności archiwum

Posiedzenie Rady Drawieńskiego PN

2014-06-30 | Posiedzenie Rady Drawieńskiego PN

W stacji terenowej DPN w Ostrowcu odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego poświęcone projektowi planu ochrony parku, w którym udział wzięła nasza przedstawicielka dr Sabina Nowak. SdN "Wilk" od lat prowadzi monitoring wilka w DPN i jego otulinie. Nasze materiały zostały wykorzystane w planie ochrony fauny.

Kolejny doktor w zarządzie SdN

2014-06-16 | Kolejny doktor w zarządzie SdN "Wilk"

Na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Korneliusza Kurka - członka Zarządu Stowarzyszenia dla Natury "Wilk". Promotorem pracy pt. „Ekologia i zmienność genetyczna populacji nocka wąsatka Myotis mystacinus w Karpatach Zachodnich” była prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków PAN. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: dr hab. Grzegorz Lesiński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) i dr hab. Ireneusz Ruczyński (Instytut Biologii Ssaków PAN). Autorowi gratulujemy wspaniałej obrony!

Inauguracja obserwatorium nietoperzy w Brennej

2014-06-13 | Inauguracja obserwatorium nietoperzy w Brennej

W piątek, 13 czerwca 2014, odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej". Realizowany przez Gminę Brenna projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Konferencję otworzyła wójt gminy Brenna Iwona Szarek przedstawiając działania gminy na rzecz ochrony nietoperzy. Następnie Katarzyna Macura - dyrektor Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna - zaprezentowała założenia i wyniki projektu. O nietoperzach opowiedzieli zaproszeni specjaliści: dr inż. Robert Mysłajek ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" opisał profity jakie ludzie czerpią z obecności nietoperzy, a mgr Natalia Kisza ze Stowarzyszenia Górecki Klub Przyrodniczy wygłosiła wykład na temat nietoperzy gminy Brenna. Konferencję zakończyła inauguracja Obserwatorium Nietoperzy. W znajdującej się na strychu sali edukacyjnej poprzez weneckie lustro można osobiście zobaczyć nietoperze. Dodatkowo w dwóch salach zamontowano monitory, na których wyświetlany jest obraz z trzech kamer znajdujących się w sąsiedztwie kolonii nietoperzy. Kamerom towarzyszy detektor ultrasoniczny pozwalający na usłyszenie echolokacji nietoperzy przebywających na strychu. Gimnazjum w Brennej jest miejscem przebywania liczącej ponad 200 osobników kolonii podkowca małego, notuje się tu również nocki duże. Budowa obserwatorium poprzedzona była rocznym monitoringiem nietoperzy, dzięki któremu ustalono najlepszy, nieprzeszkadzający nietoperzom, termin do wykonania prac. Specjaliści nadzorowali również wszystkie prace budowlane. Obserwatorium Nietoperzy w Gimnazjum w Brennej jest obecnie jedynym tego typu obiektem edukacyjnym w Polsce.

Wkrótce nowa książka o wilkach

2014-06-12 | Wkrótce nowa książka o wilkach

Wydawnictwo White Horse Press z Cambridge zapowiedziało, że w styczniu 2015 r. ukaże się książka pt. "A Fairytale in Question: historical interactions between humans and wolves". Tom pod redakcją dr. Patricka Masiusa oraz dr Jany Sprenger - oboje z Uniwersytetu w Getyndze - zawierać będzie czternaście esejów autorstwa dwudziestu autorów. Przedstawią oni historyczne interakcje pomiędzy wilkami i ludźmi w różnych zakątkach świata. Autorami jednego z rozdziałów, pt. "Not an Easy Road to Success: The History of Exploitation and Restoration of the Wolf Population in Poland after World War Two", są dr Robert Mysłajek i dr Sabina Nowak z SdN "Wilk". Serdecznie polecamy!

Inauguracja unijnej platformy

2014-06-10 | Inauguracja unijnej platformy "Koegzystencja ludzi i dużych drapieżników"

Komisja Europejska jest gospodarzem inauguracji oraz pierwszej sesji roboczej unijnej platformy pod nazwą "Koegzystencja ludzi i dużych drapieżników". Członkowie platformy będą się wymieniać doświadczeniami aby znaleźć powszechnie akceptowane rozwiązania konfliktów wynikających ze współżycia ludzi i dużych drapieżników - niedźwiedzi brunatnych, rysi eurazjatyckich, rysi iberyjskich, wilków oraz rosomaków. Porozumienie o współpracy w ramach platformy będzie podpisane przez wiele organizacji skupiających różnorodnych interesariuszy zaangażowanych w zarządzanie populacjami drapieżników. Ceremonia zorganizowana pod auspicjami Janeza Potocnika - Komisarza ds. Środowiska odbywa się w Komitecie Regionów w Brukseli. W spotkaniu wzięła udział dr Sabina Nowak - prezes Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" i jednocześnie członkini Large Carnivore Initiative for Europe IUCN.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski