Aktualności archiwum

Nowa Państwowa Rada Ochrony Przyrody

2014-10-27 | Nowa Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Minister Środowiska, zarządzeniem z dnia 24 października 2014 r., powołał członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody na kadencję 2014-2019. PROP to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody działający przy ministrze właściwym do spraw środowiska. Do zadań Rady należy w szczególności: ocena realizacji ustawy o ochronie przyrody; opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody; ocena realizacji krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej; opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody oraz przedstawienie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody. W skład PROP weszło 40 naukowców, praktyków oraz przedstawiciele organizacji ekologicznych, wśród których znaleźli się: dr Michał Falkowski z Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, dr Andrzej Kepel z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", dr Przemysław Nawrocki z WWF oraz dr Sabina Pierużek-Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk".

Ogólnopolski Tydzień Kariery z wilczym akcentem

2014-10-24 | Ogólnopolski Tydzień Kariery z wilczym akcentem

Ponad 100 uczniów klas o profilu medycznym z I Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie wysłuchało dwóch prelekcji poświęconych ekologii i ochronie wilka oraz pracy biologa środowiskowego, które poprowadził dr Robert Mysłajek z SdN "Wilk". Zajęcia były elementem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Regionalnym realizatorem Tygodnia Kariery był Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie.

Na zachód - wilki i łosie w drodze

2014-10-17 | Na zachód - wilki i łosie w drodze

W Dolinie Dolnej Odry, w niemieckim kraju związkowym Brandenburgia, od 2002 roku działa Polsko-Niemieckie Centrum Edukacyjno-Konferencyjne Akademia Brandenburska „Schloss Criewen“. Akademia mieści się w starym dworze rodu von Arnim, otoczonym parkiem stworzonym przez Petera Josepha Lennégo. Co roku organizowane są tu różnorodne imprezy integrujące polskich i niemieckich przyrodników. W dniach 16-17 października odbyła się w Akademii Brandenburskiej konferencja pt. "Na zachód – wilki i łosie w drodze". O doświadczeniach związanych z koegzystencją ludzi, wilków i łosi dyskutowali naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji zajmujących się ochroną przyrody, leśnicy i myśliwi. Wśród prelegentów byli m.in. dr Korneliusz Kurek - członek Zarządu SdN "Wilk", z referatem pt. "Wykorzystanie przejść dla zwierząt przez wilki w Polsce" oraz mgr Katarzyna Tołkacz - sekretarz Komisji Rewizyjnej SdN "Wilk" i doktorantka UW, z referatem pt. "Wilk na zachód od Wisły - dynamika populacji i prognozy na przyszłość".

Dzikość w sercu w TVP

2014-10-04 | Dzikość w sercu w TVP

Piąty odcinek serii "Ocalony świat" pt. "Dzikość w sercu" poświęcony został wilkom, rysiom i niedźwiedziom. Prowadzący program Grzegorz Miśtal, wraz z piosenkarką Eweliną Flintą, odwiedzili m.in. Bory Dolnośląskie, gdzie o wilkach rekolonizujących zachodnią Polskę opowiedzieli im dr Sabina Pierużek-Nowak i dr Robert Mysłajek z SdN "Wilk". Seria "Ocalony świat" zrealizowana została w ramach projektu Life+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk (Best for Biodiversity)” prowadzonego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Program emituje Telewizja Polska na kanałach TVP 1, TVP 1 HD, TVP Historia i TVP ABC. Program dostępny jest również online na VOD TVP.

Szkolenie

2014-10-03 | Szkolenie "Najlepsze praktyki w zakresie ochrony wilków"

W Borach Dolnośląskich, w dn. 2-3 października 2014 r., odbyło się szkolenie "Najlepsze praktyki w zakresie ochrony wilków", zrealizowane w ramach projektu Life+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk (Best for Biodiversity)” prowadzonego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Szkolenie prowadzili: dr Sabina Pierużek-Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" oraz dr inż. Robert Mysłajek z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięło w nim udział 30 uczestników, wśród których znaleźli się pracownicy Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, przyrodnicy i myśliwi.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski