Aktualności archiwum

Wiemy co jedzą karpackie borsuki

2013-01-30 | Wiemy co jedzą karpackie borsuki

W czasopiśmie naukowym "Animal Biology" ukazał się kolejny artykuł będący rezultatem projektu badawczego nad karpackimi borsukami. Tym razem przedstawiono wyniki analiz składu pokarmu borsuków w piętrze pogórza oraz w piętrach regli. Autorami pracy są dr Robert Mysłajek i dr Sabina Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", dr hab. Anna Rożen z Instytutu Nauk o Środowisku UJ oraz prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków PAN. Okazało się, że borsuki w Karpatach Zachodnich odżywiają się przede wszystkim owocami oraz dżdżownicami. Dietę uzupełniają gryzoniami i pozostałościami ofiar dużych drapieżników - wilków i rysi. Badania prowadzono w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim, czyli w obszarach występowania głuszca. Zgodnie z przepisami łowieckimi w takich rejonach na borsuki polować można przez cały rok, ze względu na domniemane drapieżnictwo tych ssaków na kuraki. Naukowcy nie znaleźli jednak żadnych pozostałości głuszców, a także innych dzikich ptaków, w diecie borsuków. Wskazuje to, że obecny sposób gospodarowania populacją borsuków w Polsce jest nieuzasadniony.

W Brukseli rozmawiano o przyszłości dużych drapieżników w Europie

2013-01-26 | W Brukseli rozmawiano o przyszłości dużych drapieżników w Europie

26 stycznia Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej zorganizowała w Brukseli warsztat interesariuszy dotyczący działań Unii Europejskiej na rzecz dużych ssaków drapieżnych - wilka, niedźwiedzia, rosomaka i rysia. Na spotkanie zaproszono przede wszystkim hodowców i myśliwych, ale wśród gości znaleźli się również eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Polskę reprezentowali: Sabina Pierużek-Nowak (Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"), Sylwia Szczutkowska (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot) i Paweł Pawlaczyk (Klub Przyrodników).

Genetyka polskich wilków lepiej poznana

2013-01-19 | Genetyka polskich wilków lepiej poznana

Zespół prof. Bogumiły Jędrzejewskiej z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, we współpracy z badaczami ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", Instytutu Nauk o Środowisku UJ, Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz naukowcami z Włoch i Danii zbadał strukturę genetyczną wilków w Polsce i niedawno zrekolonizowanych przez nie obszarach wschodnich Niemiec, wykorzystując mikrosatelitarne i mitochondrialne DNA. Artykuł na ten temat ukazał się właśnie na łamach czasopisma „Conservation Genetics”. Materiał genetyczny pozyskano całkowicie nieinwazyjnie ekstrahując go z odchodów drapieżników pozastawianych przez nie w lasach. Naukowcy ujawnili istnienie wyraźnej struktury genetycznej w populacji polskich wilków. Najwyraźniejsza różnica istnieje pomiędzy wilkami z Karpat i z niżu Polski. Wykazano także wyraźnie odrębną genetycznie subpopulację wilków zamieszkujących Roztocze (w sąsiedztwie granicy z Ukrainą). Co ciekawe, wilki w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech są pod względem genetycznym najbliższe wilkom zamieszkującym rozległe puszcze północno-wschodniej części kraju. Większość osobników w zachodniej Polsce i wschodnich Niemczech to imigranci z północno-wschodniej Polski lub też ich potomkowie. Pokazuje to, że kluczowym aspektem ochrony wilków w zachodniej Polsce jest ochrona korytarzy ekologicznych łączących ten obszar ze źródłową wschodnią populacją drapieżników. Badania wspierają tym samym budowę odpowiednich przejść dla zwierząt na powstających drogach szybkiego ruchu, które przecinają obszary leśne lub korytarze ekologiczne.

2013-01-09 | "Wilcze manewry" w TVP

Kolejny odcinek z serii "Dzika Polska", pt. "Wilcze manewry", dostępny jest już na stronach internetowych Telewizji Polskiej. Film opowiada o powrocie wilków do Polski Zachodniej, a zdjęcia do niego nagrano w Borach Dolnośląskich. O wilkach opowiada dr Sabina Nowak i dr Robert Mysłajek z SdN "Wilk". Serdecznie polecamy!

Nowy skład Large Carnivore Initiative for Europe

2013-01-03 | Nowy skład Large Carnivore Initiative for Europe

Powołano nowy skład Large Carnivore Initiative for Europe - grupy ekspertów ds. europejskich dużych ssaków drapieżnych. Od 2010 r. LCIE jest częścią Komisji ds. Przetrwania Gatunków Światowej Unii Ochrony Przyrody (SSC IUCN), pełni także funkcje doradcze dla Komisji Europejskiej. Ze strony Polski, jej członkinią została ponownie dr Sabina Pierużek-Nowak - prezes SdN "Wilk".

Składki członkowskie w 2013 roku

2013-01-02 | Składki członkowskie w 2013 roku

W 2013 roku składka członkowska wynosi dla osób niepracujących: 30 zł (2,50 zł/miesiąc), natomiast dla osób pracujących 42 zł (3,50 zł/miesiąc). Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą być zwolnione z opłacenia składek - prosimy w tym przypadku o kontakt z zarządem. Składki prosimy wpłacać na konto stowarzyszenia: PKO BP o/Bielsko-Biała 81 1020 1390 0000 6702 0115 6348.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski