Aktualności archiwum

Nasze badania borsuków w serwisie PAP Nauka w Polsce

2012-06-28 | Nasze badania borsuków w serwisie PAP Nauka w Polsce

Serwis informacyjny Polskiej Agencji Prasowej "Nauka w Polsce" zamieścił omówienie wyników naszych badań nad ekologią karpackich borsuków, które opublikowaliśmy niedawno na łamach czasopisma naukowego "Folia Zoologica".

O wilkach w

2012-06-22 | O wilkach w "How it works"

W czerwcowym numerze polskiej edycji amerykańskiego czasopisma popularnonaukowego "How it works", znalazł się ciekawy artykuł o wilkach, a także wywiad z dr Sabiną Nowak - prezeską SdN "Wilk". Polecamy.

Promocja

2012-06-21 | Promocja "Przyrodnika Ustrońskiego"

Koło Polskiego Klubu Ekologicznego w Ustroniu zorganizowało spotkanie promujące wydanie kolejnego, jedenastego już, numeru czasopisma "Przyrodnik Ustroński". Spotkanie, w którym wzięło udział kilkudziesięciu gości, odbyło się w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu-Jaszowcu. Wśród artykułów zamieszczonych na łamach nowego tomu czasopisma znalazł się tekst pt. "Rysie w Beskidzie Śląskim" autorstwa dr. Roberta Mysłajka z SdN "Wilk".

Dzieci ze świetlic wiejskich w Gminie Krzywcza uczą się o wilkach

2012-06-20 | Dzieci ze świetlic wiejskich w Gminie Krzywcza uczą się o wilkach

Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" przekazało pakiet wydawnictw poświęconych ekologii i ochronie wilków do świetlic wiejskich działających w gminie Krzywcza w województwie podkarpackim. Nasze książki, broszury, widokówki i naklejki posłużą edukacji dzieci i młodzieży. Urząd Gminy Krzywcza przekazał nam dyplom z podziękowaniami.

Artykuł o norach beskidzkich borsuków

2012-06-19 | Artykuł o norach beskidzkich borsuków

W najnowszym zeszycie (2/2012) czasopisma naukowego Folia Zoologica ukazał się artykuł pt. "Distribution, characteristics and use of shelters by the Eurasian badger Meles meles along an altitudinal gradient in the Western Carpathians, S Poland". Tekst poświęcony jest rozmieszczeniu, charakterestyce i wykorzystaniu nor przez borsuki w zachodniej części Karpat. Jego autorami są dr inż. Robert Mysłajek i dr Sabina Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" oraz prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Jubileusz Żywieckiego Parku Krajobrazowego

2012-06-15 | Jubileusz Żywieckiego Parku Krajobrazowego

14-15 czerwca, w Żywcu, odbyła się konferencja z okazji dwudziestopięciolecia Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Ten najstarszy park krajobrazowy w Polskich Karpatach powstał w 1986 roku. Obejmuje rozległe partie Beskidu Żywieckiego, od Zwardonia po Korbielów. Żyją tu m. in. niedźwiedzie, wilki i rysie, a teriologiczną osobliwością jest niewielka populacja darniówki tatrzańskiej występująca w szczytowych partiach Pilska. Podczas konferencji referaty przedstawicieli m. in. pierwszy dyrektor ŻPK, pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz działający na tym terenie naukowcy. Dr inż. Robert Mysłajek ze SdN "Wilk" zaprezentował wykład pt. "Fauna ssaków Żywieckiego Parku Krajobrazowego".

Polsko-słowackie spotkanie w sprawie ochrony wilków i niedźwiedzi

2012-06-11 | Polsko-słowackie spotkanie w sprawie ochrony wilków i niedźwiedzi

W siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, odbyło się robocze spotkanie dotyczące ochrony transgranicznych populacji dużych drapieżników na terenie Polski i Słowacji. Wzięli w nim udział przedstawiciele służb ochrony przyrody z obu krajów, a także zaproszeni eksperci i reprezentanci organizacji pozarządowych, w tym dr Sabina Nowak - prezes SdN "Wilk". Ustalono, iż wzdłuż granicy utworzone zostaną strefy, w których nie będą się odbywały polowania na wilki oraz odstrzały niedźwiedzi. Będą tam także realizowane wspólne polsko-słowackie działania na rzecz lepszej ochrony transgranicznych populacji obu gatunków. Proponowana szerokość tych stref wynosi od 10 do 23 km, a ich ostateczna wielkość będzie przedmiotem dalszych negocjacji.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski