Aktualności archiwum

Nagroda katowickiego WFOŚiGW dla prezes SdN

2011-04-29 | Nagroda katowickiego WFOŚiGW dla prezes SdN "Wilk"

Wręczono "Zielone Czeki 2011" - doroczne nagrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Od 1994 roku otrzymują je osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. To jedyna tego typu w kraju ekologiczna nagroda finansowa przyznawana wyłącznie osobom indywidualnym. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się dr Sabina Nowak - prezes Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", której przyznano nagrodę specjalną za "aktywny udział w programie ochrony wilka w Beskidach, ochronę korytarzy ekologicznych, promocję postaw proekologicznych wobec dużych drapieżników oraz liczne akcje edukacji ekologicznej oraz prelekcje, referaty i publikacje".

Wilcza konferencja w Gdańsku

2011-04-28 | Wilcza konferencja w Gdańsku

28 kwietnia 2001 r., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku i Samorząd Województwa Pomorskiego zorganizowały konferencję pt. „Tropem wilka”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Podczas konferencji przedstawiono tematy dotyczące biologii i ekologii wilka, stanu jego populacji i perspektyw jej rozwoju na Pomorzu, a także problemy ochrony gatunku oraz metody badań i monitoringu. W konferencji wzięło udział ok. 100 osób, reprezentujących różnorodne środowiska, od samorządowców, poprzez leśników, myśliwych, naukowców, po przedstawicieli organizacji przyrodniczych. Wykłady prowadzili: dr Sabina Nowak i dr Robert Mysłajek ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.

Międzynarodowe warsztaty nt. rysia i wilka

2011-04-13 | Międzynarodowe warsztaty nt. rysia i wilka

W dniach 12-13 kwietnia 2011, w Krakowie, odbyły się międzynarodowe warsztaty poświęcone opracowaniu strategii ochrony rysia i wilka w Polsce, będące częścią projektu realizowanego przez SGGW. W warsztatach wzięło udział kilkudziesięciu specjalistów z całej Europy. SdN "Wilk" reprezentowała dr Sabina Nowak, która przedstawiła obecną sytuację wilka w Polsce i nasze spojrzenie na jego ochronę.

Planowanie przestrzenne a korytarze ekologiczne

2011-04-08 | Planowanie przestrzenne a korytarze ekologiczne

7-8 kwietnia 2011, w Białowieży, odbyła się konferencja "Planowanie przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w północno-wschodniej Polsce", zorganizowana przez Instytut Biologii Ssaków PAN oraz Okręgową Izbę Urbanistów w Warszawie. Przedstawione podczas konferencji referaty obejmowały różnorodne zagadnienia związane z fragmentacją środowiska. SdN "Wilk" zaprezentowało wykład pt. "Ocena oddziaływania oraz środki łagodzące negatywny wpływ inwestycji na duże ssaki drapieżne".

Nasz przedstawiciel w Kolegium Lasów Państwowych

2011-04-04 | Nasz przedstawiciel w Kolegium Lasów Państwowych

Dr Sabina Nowak - prezes SdN "Wilk", została zaproszona do udziału w pracach Kolegium Lasów Państwowych w kolejnej kadencji. Kolegium jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Gość z fundacji EURONATUR

2011-04-03 | Gość z fundacji EURONATUR

W pierwszych dniach kwietnia gościliśmy panią Annette Spangenberg, przedstawicielkę Fundacji EURONATUR, która od 12 lat wspiera nasze projekty ochrony wilka. Wraz z Annette odwiedziliśmy m. in. Puszczę Rzepińską i Bory Dolnośląskie, gdzie mieliśmy okazję wspólnie tropić wilki i omówić wspólne plany na następne lata.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski