Aktualności archiwum

Artykuł w

2011-03-31 | Artykuł w "International Bear News"

W najnowszym numerze "Inernational Bear News" ukazał się artykuł poświęcony wpływowi inwestycji narciarskich na ostoje niedźwiedzia brunatnego w Beskidzie Żywieckim pt. "Brown bear refugees threatened by ski investments in the Western Carpathians (S Poland)". Publikację można ściągnąć ze strony International Association for Bear Research and Management.

Wilcza strategia

2011-03-29 | Wilcza strategia

28-29 marca, w Poznaniu, odbyły się III warsztaty poświęcone opracowaniu strategii ochrony wilka w Polsce, zorganizowane w ramach projektu prowadzonego przez SGGW. W warsztatach uczestniczyło liczne grono członków i sympatyków stowarzyszenia. Naszą wizję ochrony gatunku przedstawiła podczas wykładu dr Sabina Nowak - prezes SDN WILK. Dyskusja była jak zwykle gorąca, i jak łatwo się domyśleć, koncentrowała się na propozycji dopuszczenia odstrzałów wilków.

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy roboczej ds. wilka

2011-03-25 | Spotkanie polsko-niemieckiej grupy roboczej ds. wilka

W Berlinie odbyło sie kolejne spotkanie polsko-niemieckiej grupy roboczej ds. wilka. Poświęcone było m. in. kwestii szacowania szkód od drapieżników. Ustalono także szczegóły wspólnego raportu prezentującego stan wiedzy nt. wilka i jego ochrony w Polsce i Niemczech. Jego tworzeniem zajmą się eksperci z Biura Lupus (Gesa Kluth i Ilka Reinhard) oraz SDN WILK (dr Sabina Nowak i dr Robert Mysłajek).

Duże drapieżniki nie uznają granic państwowych

2011-03-16 | Duże drapieżniki nie uznają granic państwowych

W dniach 14-15 marca b.r. odbyła się w Krakowie polsko-słowacka konferencja poświęcona wypracowaniu stanowiska i kierunków prac dotyczących zasad gospodarowania populacjami wilka, niedźwiedzia i kormorana w regionie transgranicznym. O rozpoczęcie rozmów w tej sprawie apelowaliśmy w grudniu do Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstw Środowiska Polski i Słowacji, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska południa Polski, przygranicznych parków narodowych, eksperci i naukowcy z Polski i Słowacji, a także przedstawiciele Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i WWF. SDN WILK reprezentowała dr Sabina Nowak. Zaproponowała ona m.in. utworzenie po stronie słowackiej strefy buforowej wyłączonej z odstrzałów wilków, w celu ochrony transgranicznych polsko-słowackich watah żyjących na obszarze Beskidu Żywieckiego, Kysuckich i Orawskich Beskidów. Propozycja ta spotkała się ze zrozumieniem ze strony słowackiej. W wyniku dwudniowych obrad uzyskano porozumienie w sprawie utworzenia Polsko-Słowackiej Grupy Ekspertów ds. zarządzania populacjami dużych drapieżników w obszarze transgranicznym, a także uznano za uzasadnione podjęcie starań nad utworzeniem stref buforowych chroniących transgraniczne populacje dużych drapieżników w najbardziej kluczowych obszarach.

O wilkach w Wilkowicach

2011-03-15 | O wilkach w Wilkowicach

Przeprowadziliśmy prelekcję poświęconą biologii i ochronie wilków dla 40 uczniów pierwszych klas Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach w Beskidzie Małym. Zajęcia poprowadził dr Robert Mysłajek - wiceprezes SDN WILK.

Nowy gatunek nietoperza lepiej poznany

2011-03-11 | Nowy gatunek nietoperza lepiej poznany

Badania naukowe, przy których współpracowało Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", pozwoliły lepiej poznać nowoodkryty gatunek nietoperza. Nocek Alkatoe to niewielki nietoperz odkryty w 2001 roku. Jego rozmieszczenie i ekologia są jeszcze bardzo słabo poznane. Kolejne informacje na ten temat przynosi artykuł, który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma naukowego "Folia Zoologica". Jego autorami są naukowcy z Ukraińskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej, Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", Muzeum i Instytutu Zoologii PAN i Uniwersytetu Warszawskiego. Świeżo opublikowane badania potwierdziły obecność nocka Alkatoe w południowej Polsce, w tym w woj. śląskim (w Górkach Wielkich na Pogórzu Śląskim i w rez. Łężczok koło Raciborza). Nietoperze z tego gatunku obserwowane były przede wszystkim w sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych oraz lasach liściastych i mieszanych, na wysokości pomiędzy 112 a 736 m n.p.m.

Monitoring wilka w Polsce Zachodniej

2011-03-10 | Monitoring wilka w Polsce Zachodniej

Prace badawcze nad rozmieszczeniem i wybranymi elementami ekologii wilka w Polsce Zachodniej idą pełną parą. W ostatnich tygodniach kilkakrotnie udało nam się nagrać wilki za pomocą fotopułapek. Część materiałów udostępniliśmy w serwisie You Tube. Zapraszamy do oglądania.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski