Aktualności archiwum

Konferencja o ochronie bioróżnorodności

2011-12-21 | Konferencja o ochronie bioróżnorodności

20 grudnia 2011 r. Ministerstwo Środowiska zorganizowało w Warszawie konferencję pt. "Wdrażanie Krajowej strategii ochrony i zróżnoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem działań na lata 2007-2013". Wzięło w niej udział liczne grono przyrodników, pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, naukowców, leśników i przedstawiciele kilku ministerstw (m. in. sprawiedliwości i sportu). Ze strony SdN "Wilk" w konferencji wzięła udział dr Sabina Nowak. Sabina podkreślała w dyskusji m. in. problemy z karaniem sprawców kłusownictwa na dużych drapieżnikach oraz niedoskonałości programów ochrony gatunków.

Prelekcja dla młodzieży ze Skoczowa

2011-12-20 | Prelekcja dla młodzieży ze Skoczowa

Po raz kolejny, we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skoczowie, zachęcaliśmy młodzież do wyboru przyszłej drogi zawodowej związanej z ochroną przyrody. Tym razem dr Robert Mysłajek z SdN "Wilk" przeprowadził prelekcję pt. "Czy warto zostać biologiem?" dla ok. 100 uczniów klas maturalnych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skoczowie. Mamy nadzieję, że dzięki temu wśród słuchaczy znajdą się przyszli zawodowi przyrodnicy!

Goście z Litwy

2011-12-17 | Goście z Litwy

Gościliśmy 5 członków litewskich organizacji pozarządowych - Gamtos Apsaugos Asociacija "Baltijos Vilkas" oraz Lietuvos gamtos fondas - działających na rzecz ochrony wilka w tym kraju. Na Litwie niestety wciąż poluje się na wilki, a sposób zarządzania ich populacją budzi wiele obaw wśród tamtejszych przyrodników. Spotkanie było bardzo owocne - opracowaliśmy strategię przyszłych wspólnych działań, które, jak mamy nadzieję, przyniosą lepszą ochroną wilków na Litwie!

Owczarki podhalańskie strzegą litewskich stad

2011-12-16 | Owczarki podhalańskie strzegą litewskich stad

Promujemy owczarki podhalańskie do ochrony zwierząt hodowlanych przed drapieżnictwem wilków na Litwie. Pierwsze pochodzące z Podhala psy trafiły już do litewskich gospodarzy i z powodzeniem strzegą stad. O tym jakie znaczenie mają pasterskie psy stróżujące, jak je wychowywać i trenować piszemy w artykule, który opublikowano w 4 numerze litewskiego czasopisma VETinfo. Autorami publikacji są: Andriejus Gaidamavicius z "Baltijos Vilkas" oraz Sabina Nowak i Robert Mysłajek z SdN "Wilk". Na zdjęciu okładka tego numeru.

Myśliwi dewizowi zabili 2 wilki w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego i obszarze Natura 2000

2011-12-13 | Myśliwi dewizowi zabili 2 wilki w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego i obszarze Natura 2000

W ubiegłą sobotę (10.12.2011) w nadleśnictwie Głusko, w obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej, w sąsiedztwie Drawieńskiego Parku Narodowego, myśliwi z Belgii zastrzelili podczas zbiorowego polowania dwa dorosłe wilki (samicę i samca). Wezwano policję, przyjechał też prokurator z Choszczna. Przesłuchiwani myśliwi stwierdzili, iż pomylili willki z jenotami. Trudno w to uwierzyć, chociażby z uwagi na różnice w umaszczeniu i wielkości przedstawicieli obu gatunków. Na razie można przypuszczać, że strzelali oni do niedostatecznie zidentyfikowanego celu, czym złamali podstawową zasadę obowiązującą na polowaniach. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 8 000 zł na poczet kary za zabicie chronionych zwierząt, myśliwi wrócli do kraju. Śledztwo w tej sprawie trwa. Oba wilki pochodzą z niewielkiej watahy (nazwanej przez nas "Drawa") składającej się ostatnio, jak wynikało z tropień członków SdN Wilk, z 3 dorosłych wilków i 2-3 szczeniąt. Grupa ta zaledwie dwa lata temu osiedliła się w Lasach Drawieńskich i wyprowadzała młode w Drawieńskim PN. Na nasz wniosek, jako "stale bytujaca" została wpisana do SDF obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej. W marcu b.r. jeden z członków Drawy zginął uderzony przez samochód na drodze nr 22 koło Rusinowa. Śmierć kolejnych dwóch dorosłych wilków, które prawdopodobnie były parą rodzicielską, stanowi ogromne zagrożenie dla przetrwania tej grupy rodzinnej. Wataha Drawa należy do wspólnej zachodniopolsko-niemieckiej populacji wilków, której Komisja Europejska nadała status krytycznie zagrożonej. W zachodniej Polsce populacja ta liczy około 20 grup rodzinnych (95-100 wilków) bytujących w największych kompleksach leśnych tej części kraju. SdN "Wilk" od 10 lat prowadzi monitoring rekolonizacji przez wilki lasów na zachód od Wisły. Proces ten dzięki ochronie gatunkowej tych drapieżników stopniowo nabiera tempa. Niestety, z uwagi na duży dystans do znacznie liczniejszej populacji wschodniopolskiej oraz bariery migracyjne, watahy te są szczególnie wrażliwe na pojawiające się zagrożenia takie jak śmiertelność na drogach, kłusownictwo, choroby i niepokojenie w ostojach.

Nowy zespół doradczy Ministra Nauki

2011-12-09 | Nowy zespół doradczy Ministra Nauki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka podpisała zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw doświadczeń na zwierzętach. Zespół będzie się zajmował m. in. wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. W skład Zespołu wszedł przedstawiciel SdN "Wilk" dr Robert Mysłajek.

Wydawnictwo o Naturze 2000 w woj. podkarpackim

2011-12-07 | Wydawnictwo o Naturze 2000 w woj. podkarpackim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydała książkę pt. "Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu". Wydawnictwo opisuje wszystkie obszary Natura 2000 w województwie. Jego redaktorkami są: Agnieszka Marcela i Dorota Rogała. Publikacja została opracowana przez blisko osiemdziesięciu autorów, wśród których znalazła się także dr Sabina Nowak z SdN "Wilk". Sabina pracowała nad rozdziałami poświęconymi Puszczy Sandomierskiej, Lasom Janowskim, Lasom Sieniawskim i Horyńcowi.

29th European Mustelid Colloquium

2011-12-04 | 29th European Mustelid Colloquium

3-4 grudnia 2011 r., po raz dwudziesty dziewiąty odbyła się międzynarodowa konferencja "European Mustelid Colloquium". Tym razem zorganizowało ją w Southampton brytyjskie Mammal Society. Konferencja zgromadziła ponad 100 specjalistów zajmujących się badaniami i ochroną łasicowatych, większość z Europy, ale znaleźli się tam również naukowcy z Brazylii i Japonii. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" firmowało referat zaprezentowany podczas konferencji przez dr. Roberta Mysłajka, pt."Ecology of Eurasian badgers Meles meles along altitudinal gradient in Western Carpathians, Poland". Współautorkami wystąpienia były: dr Sabina Nowak (SdN "Wilk"), dr hab. Anna Rożen (Instytut Nauk o Środowisku UJ) oraz prof. dr hab. Bogumiła Jedrzejewska (Instytut Biologii Ssaków PAN).

Wykład dla brytyjskich miłośników ssaków

2011-12-02 | Wykład dla brytyjskich miłośników ssaków

Na zaproszenie Jima Jonesa z Surrey Wildlife Trust wzięliśmy udział w spotkaniu członków Surrey Mammal Group, które odbyło się 2 grudnia 2011 r. w East Horsley koło Londynu. Dr Robert Mysłajek z SdN "Wilk" przedstawił tam wykład o ekologii karpackich borsuków, natomiast dr Sabina Nowak opowiedziała o doświadczeniach z badań nad dużymi drapieżnikami w Polsce.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski