Aktualności archiwum

GDOŚ przyznał rację organizacjom pozarządowym

2010-08-19 | GDOŚ przyznał rację organizacjom pozarządowym

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył pozytywnie wnioski organizacji pozarządowych, w tym i Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", o stwierdzenie nieważności wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnienia projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagodpodarowania przestrzennego gminy Ujsoły. Projekt studium zawierał m. in. plany rozwoju ośrodków narciarskich w szczególnie cennych fragmentach Beskidu Żywieckiego, które w opinii organizacji pozarządowych mogą znacząco negatywnie wpłynąć na walory istniejących tu obszarów Natura 2000 (PLB240002 i PLH240006). GDOŚ w piśmie skierowanym do katowickiego RDOŚ pisze m. in. iż "W przedmiotowym przypadku, stwierdzenie o braku możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania zapisów dokumentu jakie znalazło się w Prognozie nalezy uznać za nierzetelność, zwłaszcza w świetle dowodów przedstawionych przez Stowarzyszenie dla Natury Wilk".

Zmieńmy ustawę o ochronie przyrody - obywatelska inicjatywa ustawodawcza

2010-08-16 | Zmieńmy ustawę o ochronie przyrody - obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Powstał Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, który przygotował projekt dwóch koniecznych korekt obecnie obowiązujących przepisówy. Pierwsza z nich dąży do zmiany wymogu uzgadniania decyzji dotyczących utworzenia parku narodowego z samorządami, w zamian wprowadza się zasadę opiniowania. Druga zmiana wprowadza obowiązek zasięgania opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody przez Ministra Środowiska przy odwoływania dyrektora parku narodowego. W myśl tej zmiany Minister musiałby również podawać powód odwołania. Aby obywatelski projekt zmiany prawa został rozpatrzony przez parlament trzeba zebrać 100 000 podpisów. Zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w akcję!

Monitoring gatunków zwierząt

2010-08-12 | Monitoring gatunków zwierząt

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał pierwszą część przewodnika metodycznego "Monitoring gatunków zwierząt". Publikacja zawiera metodykę monitoringu wybranych gatunków zwierząt zgodnie z zapisami Dyrektywy Siedliskowej. W książce znalazły się m. in. rozdziały dotyczące dużych drapieżników - niedźwiedzia, wilka i rysia. Autorami rozdziałów dot. wilka i rysia są: prof. Włodzimierz Jędrzejewski i mgr inż. Tomasz Borowik z Zakładu Badania Ssaków PAN oraz dr Sabina Nowak - prezes Stowarzyszenia dla Natury "Wilk".

Wilcze szczenię zabite przez samochód

2010-08-06 | Wilcze szczenię zabite przez samochód

Na drodze wojewódzkie nr 668 biegnącej przy granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego pod kołami pędzącego samochodu zginął wilczy szczeniak. To kolejny wilk, który w ostatnich latach zginął w kolizjach z samochodami. Niestety beztroscy kierowcy nie zwracają uwagi na zwierzęta nawet jadąc w pobliżu parków narodowych. Apelujemy o ostrożność do wszystkich kierowców (Fot. K. Henel).

Monitoring wilka w Borach Dolnośląskich

2010-08-04 | Monitoring wilka w Borach Dolnośląskich

Trwa letni monitoring populacji wilka w Borach Dolnośląskich. W 2010 roku wdrożyliśmy do pracy automatyczne aparaty fotograficzne i kamery cyfrowe rejestrujące zwierzęta w ich środowisku naturalnym. Foto-pułapki sprawdzają się nadzwyczaj dobrze, do tej pory udało się zrobić kilkadziesiąt zdjęć i kilka filmów z wilkami. Oczywiście prowadzimy również tropienia i rejestrację innych śladów obecności drapieżników w terenie. Niedawno zakończyliśmy również badania nad składem pokarmu tutejszych wilków. Zobaczcie zdjęcia w Fotorelacjach.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski