Aktualności archiwum

Nowy skład Wolf Specialist Group IUCN

2009-12-22 | Nowy skład Wolf Specialist Group IUCN

W ramach eksperckich grup ds. przetrwania gatunków Światowej Unii Ochrony Przyrody (Species Survival Commission IUCN) działa również grupa ekspertów ds. wilka, kierowana przez dwóch światowej sławy specjalistów zajmujących się tym gatunkiem - Dr. Davida Mecha i Prof. Luigi Boitaniego. Do nowego składu Wolf Specialist Group IUCN została zaproszona również Dr Sabina Nowak z SDN WILK.

Kampania na rzecz ograniczania szkód

2009-12-19 | Kampania na rzecz ograniczania szkód

Fundacja Zielone Płuca Polski prowadzi kampanię na rzecz ograniczania szkód wyrządzanych przez żubry, bobry i wilki w północno-wschodniej Polsce. W ramach projektu prowadzone są szkolenia dla społeczności lokalnych. Fundacja wydała również ulotki oraz książkę poświęconą żubrom, bobrom i wilkom oraz metodom ochrony przed wyrządzanymi przez nie szkodami. Wiecej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej kampanii: www.kampania-ograniczanieszkod.pl Projekt prowadzony jest we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Natury "Wilk" - nasi eksperci opracowali m. in. teksty wydanych w ramach projektu publikacji poświęconych wilkom.

Inwestycje a środowisko - konferencja w Poznaniu

2009-12-17 | Inwestycje a środowisko - konferencja w Poznaniu

W Poznaniu odbyła się konferencja "Koszty i korzyści rozwiązań środowiskowych w fazie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych", podczas której wykład pt. "Ekologiczne i techniczne uwarunkowania projektowania i wykorzystania przejść dla zwierząt" przedstawił mgr inż. Robert W. Mysłajek z SDN WILK.

Szkolenie na temat korytarzy ekologicznych w Poznaniu

2009-12-16 | Szkolenie na temat korytarzy ekologicznych w Poznaniu

W Regionalnym Centrum Szkolenia Administracji w Poznaniu odbyło się szkolenie poswięcone korytarzom ekologicznym. Wzięło w nim udział 30 pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska z Poznania i Szczecina. Szkolenie prowadzili eksperci ze SDN WILK - dr Sabina Nowak i mgr inż. Robert Mysłajek.

Książka

2009-12-16 | Książka "Ochrona łączności ekologicznej w Polsce" dostępna w Internecie

Wydana w listopadzie 2009 roku książka pt. „Ochrona łączności ekologicznej w Polsce" została udostępniona w postaci plików pdf na stronach Zakładu Badania Ssaków PAN. Książka zawiera materiały przygotowane przez uczestników międzynarodowej konferencji „Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", która odbyła się w dniach 20-22 listopada 2008 r. w Białowieży. Jest to pierwsza taka publikacja w kraju, która w sposób kompleksowy omawia problemy i koncepcje rozwiązań dotyczących fragmentacji środowiska i ochrony łączności ekologicznej w Polsce. Przedstawione w publikacji polskie rozwiązania i doświadczenia uzupełnione zostały praktykami stosowanymi w innych krajach europejskich.

Nietoperze i elektrownie wiatrowe - powstają nowe standardy monitoringu

2009-12-06 | Nietoperze i elektrownie wiatrowe - powstają nowe standardy monitoringu

W ubiegłym roku organizacje zrzeszone w Porozumieniu dla Ochrony Nietoperzy (PON) opracowały tymczasowe wytyczne dla oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze. Ponieważ Ministerstwo Środowiska nadal nie opracowało własnych wytycznych PON postanowił opracować wytyczne na rok 2010. Dwudniowe spotkanie robocze poświęcone temu zagadnieniu odbyło się w Poznaniu. Ekspertem SDN WILK na spotkaniu był mgr Radosław Urban.

Rok Darwina

2009-12-03 | Rok Darwina

W związku z 200 rocznicą urodzin Karola Darwina i 150 rocznicą wydania jego fundamentalnego dzieła "O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego" rok 2009 obchodzono na całym świecie jako Rok Darwinowski. Z tej okazji w Polsce zorganizowano wiele interesujących wydarzeń. Co więcej ukazało się również sporo cennych publikacji. Prym w tym względzie wiodło Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, które wydało m. in. nowe tłumaczenie książki Darwina "O powstawaniu gatunków..." odtwarzające kanoniczną wersję książki z 1859 roku. Jednym z ostatnich akcentów obchodów Roku Darwinowskiego jest ukazanie się monograficznego zeszytu czasopisma naukowego "Kosmos" (tom 58, zeszyt 3-4) poświęconego róznorodnym aspektom ewolucji. Artykuły, w postaci plików pdf, dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma. Zachecamy do lektury!

Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko autostrady A18

2009-12-02 | Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko autostrady A18

W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze odbyło się spotkanie w sprawie rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ autostrady A18 na środowisko, w tym na populacje wilków zamieszkującą Bory Dolnośląskie. Uczestniczył w nich także ekspert SDN WILK - dr Sabina Nowak. W wyniku rozmów udało się uzgodnić powstanie trzech dodatkowych (poza kilkunastoma już wcześniej zatwierdzonymi) przejść dla zwierząt w kluczowych dla popualcji wilka lokalizacjach oraz jedenastu zbiorników wodnych, które mają służyć wilkom jako źródła wody. Zbiorniki te zwiększą liczbę obszarów, ktore mogą być wykorzystywane przez wilki podczas wychowywania szczeniąt, tym samym zwiększając szansę sukcesu rozrodczego wilków w Borach Dolnośląskich.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski