Aktualności archiwum

Kolejny wilk zabity na drodze

2009-11-30 | Kolejny wilk zabity na drodze

W Puszczy Noteckiej, na drodze nr 160 łączącej Międzychód z Drezdenkiem, pracownicy nadleśnictwa Międzychód odnaleźli wilka zabitego przez samochód. Był to duży, kilkuletni samec, należący do watahy bytującej od niedawna w tym kompleksie leśnym. Wiek wilka i jego wielkość, wskazuje, że był on członkiem jedynej w watasze rozmnażającej sie pary. Jego śmierć przed sezonem rozrodczym może spowodować brak rozrodu w tej grupie rodzinnej w przyszłym roku. Trudno przewidzieć, kiedy pojawi się w tym obszarze nowy, niespokrewniony z samicą samiec, który będzie mógł zastąpić zabitego wilka. Jest to zatem duża strata dla lokalnej populacji. Będziemy monitorować dalsze losy tej watahy.

Konferencje kończące projekt TEWN

2009-11-25 | Konferencje kończące projekt TEWN

W Sofii oraz w Bukareszcie odbyły się konferencje kończące międzynarodowy projekt pod nazwą Trans European Wildlife Network, którego celem było przekazanie doświadczeń w zakresie wyznaczania i ochrony korytarzy ekologicznych oraz budowy przejść dla zwierząt. Uczestnikami projektu byli: Fundacja EuroNatur (Niemcy), Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne (Niemcy), Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu we Freiburgu (Niemcy), Stowarzyszenie Ochrony Ptaków i Przyrody “Milvus” (Rumunia), Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" (Polska), Towarzystwo Przyrodnicze "Balkani" (Bułgaria), Katedra Biologii Wydziału Weterynarii Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja), Karpackie Towarzystwo Przyrodnicze (Slowacja) i Zakład Badania Ssaków PAN (Polska). Podczas konferencji wykłady pt. "Protection of connectivity between large carnivore habitats in respect to transportation infrastructure development in Poland" przedstawiła dr Sabina Nowak z SDN WILK.

Książka o korytarzach ekologicznych

2009-11-13 | Książka o korytarzach ekologicznych

Nakładem Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży ukazała się książka pt. "Ochrona łączności ekologicznej w Polsce". Publikacja jest pokłosiem zeszłorocznej konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", zorganizowanej przez ZBS PAN, m. in. we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Natury "Wilk". Na ponad 300 stronach znajdziemy artykuły poświęcone różnorodnym aspektom wyznaczania, wdrażania i ochrony korytarzy ekologicznych w Polsce. Wśród nich 3 rozdziały współtworzone przez autorów z SDN WILK. Zachęcamy do lektury.

Nowa Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

2009-11-10 | Nowa Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał nowy skład Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, na kadencję 2009-2013. Do zadań Krajowej Komisji Etycznej należy: (1) ustalanie i przekazywanie lokalnym komisjom etycznym standardów przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz stopnia inwazyjnosci tych doświadczeń; (2) powoływanie lokalnych komisji etycznych i określanie ich właściwości miejscowej; (3) rozpatrywanie odwołań od uchwał lokalnych komisji etycznych; (4) przedstawianie lokalnym komisjom etycznym, właściwym organom, organizacjom lub jednostkom organizacyjnym opinii i wnioskow w sprawach etycznych standardow przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. W skład Krajowej Komisji Etycznej wchodzi 15 członkow, w tym 12 przedstawicieli nauk biologicznych, medycznych, rolniczych, weterynaryjnych i humanistycznych oraz 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, ktorych statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Wśród członków nowej Komisji znalazł się także przedstawiciel SDN WILK - Robert Mysłajek.

Powstała polsko-niemiecka ekspercka grupa wilcza

2009-11-09 | Powstała polsko-niemiecka ekspercka grupa wilcza

Zgodnie z ustaleniami Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska minister środowiska prof. Maciej Nowicki wyraził zgodę na utworzenie eksperckiej grupy roboczej ds. wilka. W skład grupy wejdą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska z woj. dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz eksperci zajmujący się badaniami nad wilkiem - dr Sabina Pierużek-Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" oraz prof. Włodzimierz Jędrzejewski z Zakładu Badania Ssaków PAN.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski