Aktualności archiwum

Przejścia dla zwierząt wynegocjowane w 2008 roku

2008-12-30 | Przejścia dla zwierząt wynegocjowane w 2008 roku

Fragmentacja środowiska spowodowana rozwojem infrastruktury transportowej, to jedno z największych zagrożeń dla populacji zwierząt. Dotyczy to zarówno gatunków dużych, takich jak żubry, jelenie, wilki, niedźwiedzie i rysie, jak i takich maluchów jak żaby, ropuchy i traszki. W Polsce dynamicznie realizowane są inwestycje drogowe, zwłaszcza te dotyczące dróg ekspresowych i autostrad. Ich negatywny wpływ jest potęgowany tym, że oba typy dróg są grodzone, co dodatkowo ogranicza możliwość przemieszczania się zwierząt. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" od wielu lat prowadzi projekt ochrony siedlisk zwierząt, w tym ochrony korytarzy ekologicznych. Jednym z najcięższych elementów tego projektu są negocjacje związane z lokalizacją i projektowaniem przejść dla zwierząt. Co roku uczestniczymy w dziesiątkach spotkań i analizujemy projektu budowy setek kilometrów nowych dróg. W 2008 roku zajmowaliśmy się m. in. następującymi odcinkami: autostrada A1 (Pyrzowice-granica woj. śląskiego, Nowe Marzy-Czerniewice, Czerniewice-granica woj. kujawsko-pomorskiego); autostrada A2 (Świecko-Trzciel); autostrada A18 (Olszyna-Golnice); autostrada A4 (Rzeszów-Korczowa); droga ekspresowa S-1 (Mysłowice- Bielsko-Biala, Pyrzowice-Lotnisko, Myslowice-Suchy Potok); droga ekspresowa S-8 (Syców-Wieruszów); droga ekspresowa S-69 (Przybędza-Milówka); droga krajowa 12 (Żary-Żagań). Łącznie w 2008 roku przeanalizowaliśmy 546 km planowanych dróg i zaproponowaliśmy budowę 176 przejść dla dużych i srednich zwierząt oraz 170 przepustów dla małych zwierząt. Śledziliśmy także realizację poszczególnych przejść dla zwierząt i proponowaliśmy rozwiązania usprawniające migracje zwierząt. Tab było np. w przypadku poszerzanych mostów na Bobrze i Kwisie, w przebiegu autostrady A18, gdzie wykonawca wykonał umocnienia za pomocą gabionów co znacznie utrudniało przemieszczanie się zwierząt i narażało je na wypadki. Dzięki naszej interwencji gabiony przykryto warstwą ziemi dostosowując teren na potrzeby zwierząt.

Wszystkiego Najlepszego

2008-12-29 | Wszystkiego Najlepszego

Członkom Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" oraz wszystkim przyjaciołom dzikich zwierząt życzymy wielu wspaniałych spotkań z przyrodą w Nowym Roku!

Wyróżnienie dla prezes SDN WILK

2008-12-19 | Wyróżnienie dla prezes SDN WILK

Dr Sabina Pierużek-Nowak - prezes Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", otrzymała Kordelas Leśnika Polskiego za zasługi dla ochrony lasów. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się na zamku w Książu.

Jesienne liczenia nietoperzy w Beskidzie Śląskim

2008-12-18 | Jesienne liczenia nietoperzy w Beskidzie Śląskim

Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" wraz z bielskim "Speleoklubem" przeprowadziło jesienne liczenia nietoperzy w Beskidzie Śląskim. Skontrolowaliśmy 20 jaskiń, wśród nich wszystkie największe, a także 1 fort. W sumie obserwowaliśmy 260 nietoperzy, z 6 gatunków. Wśród obserwowanych gatunków znalazły się podkowiec mały, nocek duży i nocek orzęsiony - wszystkie bardzo rzadkie w Europie, będące jednym z kryteriów wyznaczania obszarów Natura 2000.

Powołania do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach

2008-12-15 | Powołania do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach

Dr Sabina Pierużek-Nowak - prezes SDN WILK, została powołana do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Katowicach. Rada jest organem doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Do jej zadań należy w szczególności: ocena realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody; opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.

Spotkanie Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności

2008-12-13 | Spotkanie Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności

Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się doroczne spotkanie członków Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (KSIB), będącej częścią Global Biodiversity Information Facility (GBIF). KSIB udostępnia poprzez Internet informacje o różnorodności biologicznej przekazywane przez działające w jej ramach instytucje. Dostępne dane można analizować, sortować, przeszukiwać i wyświetlać na mapach (np. w Google Earth). Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" jest uczestnikiem KSIB od 2007 roku. Do tej pory poprzez serwer KSIB udostępniliśmy dwie bazy danych - poświęcone nietoperzom oraz ryjówkom. Bazy te zawierają wyniki naszych badań prowadzonych od kilku lat w całej Polsce.

Odkrywanie tajemnic beskidzkich wilków

2008-12-11 | Odkrywanie tajemnic beskidzkich wilków

W najnowszym numerze (4/2008) międzynarodowego czasopisma naukowego "Folia zoologica", ukazał się artykuł pt. "Density and demography of wolf Canis lupus population in the western-most part of the Polish Carpathian Mountains, 1996-2003", którego autorami są dr Sabina Nowak i mgr inż. Robert Mysłajek z Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" oraz prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska z Zakładu Badania Ssaków PAN. Artykuł przedstawia wyniki badań nad dynamiką populacji, wielkością terytoriów, rozrodem i śmiertelnością wilków w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski