Aktualności archiwum

Seminarium naukowe o beskidzkich nietoperzach

2008-11-24 | Seminarium naukowe o beskidzkich nietoperzach

Podczas seminarium naukowego zatytułowanego "Ecology of bats in the Western Carpathian Mountains", które odbyło się w w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży, przedstawiliśmy wyniki badań nad ekologią nietoperzy, które prowadzimy od kilku lat Beskidach Zachodnich. Wystąpienie zaprezentowali mgr Korneliusz Kurek i mgr inż. Robert Mysłajek.

Międzynarodowa konferencja nt. wdrażania korytarzy ekologicznych

2008-11-22 | Międzynarodowa konferencja nt. wdrażania korytarzy ekologicznych

W dniach 20-22 listopada 2008 r., w Białowieży odbyła się międzynarodowa konferencja "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", zorganizowana przez Zakład Badania Ssaków PAN, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Infrastruktury, Stowarzyszeniem dla Natury "Wilk", Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., FPP Consulting oraz European Nature Heritage Fund Euronatur. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób, w tym goście z Holandii, Austrii, Niemiec, Chorwacji i Czech. Wśród gości i prelegentó znaleźli się naukowcy zajmujący się różnymi aspektami wyznaczania korytarzy ekologicznych, zarządcy i projektanci dróg oraz linii kolejowych, specjaliści zagospodarowania przestrzennego i ocen oddziaływania na środowsko, organizacje pozarządowe oraz urzędnicy odpowiedzialni za ochronę środowiska i rozwój infrastruktury. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" współorganizowało konferencję. Przedstawiliśmy również dwa referaty poświęcone wyznaczaniu i monitoringowi przejść dla zwierzat (Dr S. Nowak) oraz inwentaryzacji istniejących i projektowanych przejść dla zwierzat w Polsce (mgr inż. R. Mysłajek).

Ile wilków może żyć w polskich lasach?

2008-11-01 | Ile wilków może żyć w polskich lasach?

W numerze 11/2008 prestiżowego czasopisma naukowego "Animal Conservation", ukazał się artykuł pt. "Habitat suitability model for Polish wolves based on long-term national census", którego autorami są pracownicy Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży (prof. Włodzimierz Jędrzejewski, prof. Bogumiła Jędrzejewska, dr Bernadetta Zawadzka i mgr Tomasz Borowik) oraz Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" (dr Sabina Nowak i mgr inż. Robert Mysłajek). Naukowcy, wykorzystując ogromną bazę danych zebranych podczas prowadzonej od 2000 r. inwentaryzacji wilków, posługując się narzedziami GIS, skonstruowali model przydatności środowisk dla wilków w Polsce. Na podstawie tego modelu oceniono m. in. potencjalną wielkość populacji wilka w naszym kraju. Okazało się, że wilki z powodzeniem mogą zasiedlać wszystkie większe kompleksy leśne zachodniej i centralnej Polski, gdzie dotychczas jest ich niewiele. Oceniono, że lasy Polski może zamieszkiwać populacja wilków licząca ok. 1450–1540 osobników, czyli trzy razy więcej niż dotychczas.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski