Aktualności

2017-01-25 | Naukowcy krytycznie o proponowanych zmianach Prawa łowieckiego

Eksperci inicjatywy "Nauka dla Przyrody" - ruchu społecznego, powstałego z inicjatywy naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN - przyjrzeli się proponowanym zmianom Prawa łowieckiego. Autorzy opinii - dr hab. Przemysłąw Chylarecki (MiIZ PAN) oraz prof. dr hab. Joanna Pijanowska i dr Robert Mysłajek (Wydział Biologii UW) zwrócili uwagę na wiele rozwiązań, które są szkodliwe dla ochrony przyrody. Szczegóły w opinii zamieszczonej na stronie Nauki dla Przyrody.

Nasze obawy ekspertów wzbudziły, m.in.:

  • propozycja ustalania listy gatunków łownych w oparciu o tak nieprecyzyjne kryteria jak „kultywowanie tradycji łowieckich”, zamiast o rzetelne argumenty naukowe – to niebezpieczny zapis, bo posługując się argumentem „tradycji łowieckiej” można na tej liście umieścić wszystkie gatunki, na które polowano w czasach historycznych, w tym również te, które obecnie są zagrożone i wymagają ochrony ścisłej;
  • zezwolenie na odstrzał wielu gatunków ptaków bez konieczności wcześniejszej oceny ich liczebności – co może prowadzić do zagrożenia stabilności populacji tych gatunków;
  • dopuszczenie możliwości strzelania do zwierząt (dziki, ssaki drapieżne) na nęciskach;
  • promowanie dokarmiania zwierząt kopytnych, prowadzącego do nadmiernego wzrostu liczebności ich populacji;
  • ograniczenie właścicielom i użytkownikom nieruchomości prawa do ustanowienia zakazu polowań na własnych gruntach;
  • ustanowienie zbyt wczesnej daty rozpoczęcia okresu polowań na wiele gatunków ptaków, tak iż będzie on nakładał się na trwający wciąż okres lęgowy;
  • umożliwienie strzelania do kaczek i gęsi w warunkach nocnych – co jest fundamentalnie sprzeczne z zakazem strzelania do nierozpoznanego celu, ponieważ w nocy nie ma możliwości wiarygodnego rozróżnienia gatunków ptaków o podobnej wielkości, sylwetce, sposobie lotu itd.

Całość opinii specjalistów z Nauki dla Przyrody dostępna jest tutaj

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski