Dr hab. Sabina Pierużek-Nowak

Wybrane publikacje

Artykuły indeksowane w Journal Citation Report

 1. Szewczyk M., Nowak S., Niedźwiecka N., Hulva P., Špinkytė-Bačkaitienė R., Demjanovičová K., Černá Bolfíková B., Antal V., Fenchuk V., Figura M., Tomczak P., Stachyra P., Stępniak K.M., Zwijacz-Kozica T., Mysłajek R.W. 2019. Dynamic range expansion leads to establishment of a new, genetically distinct wolf population in Central Europe . Scientific Reports 9, 19003: 1-16.

 2. Mysłajek R.W., Tomczak P., Tołkacz K., Tracz M., Tracz M., Nowak S. 2019. The best snacks for kids: the importance of beavers Castor fiber in the diet of wolf Canis lupus pups in north-western Poland . Ethology, Ecology & Evolution 31: 506-513.

 3. Mysłajek R.W., Tracz M., Tracz M., Tomczak P., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Nowak S. 2018. Spatial organization in wolves Canis lupus recolonizing north-west Poland: large territories at low population density. Mammalian Biology 92: 37-44.

 4. Hulva P., Černá Bolfíková B., Woznicová V., Jindřichová M., Benešová M., Mysłajek R.W., Nowak S., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Figura M., Hájková A., Sándor A.D., Zyka V., Romportl D., Kutal M., Finďo S., Antal V. 2018. Wolves at the crossroad: fission-fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe . Diversity and Distributions 24: 179-192.

 5. Nowak S., Mysłajek R.W., Szewczyk M., Tomczak P., Borowik T., Jędrzejewska B. 2017. Sedentary but not dispersing wolves Canis lupus recolonizing western Poland (2001–2016) conform to the predictions of a habitat suitability model Diversity and Distributions 23: 1353–1364 .

 6. Diserens T.A., Borowik T., Nowak S., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Mysłajek R.W. 2017. Deficiencies in Natura 2000 for protecting recovering large carnivores: A spotlight on the wolf Canis lupus in Poland PLoS ONE 12(9): e0184144.

 7. Nowak S., Mysłajek R.W. 2017. Response of the wolf (Canis lupus Linnaeus, 1758) population to various management regimes at the edge of its distribution range in Western Poland, 1951-2012. Applied Ecology and Environmental Research 15 (3): 187-203.

 8. Nowak S., Mysłajek R.W. 2016. Wolf recovery and population dynamics in Western Poland, 2001-2012 Mammal Research 61: 83–98.

 9. Groot de G.A., Nowak C., Skrbinsek T., Andersen L.W., Aspi J., Fumagali L., Godinho R., Harms V., Jansman H.A.H., Liberg O., Marucco F., Mysłajek R.W., Nowak S., Pilot M., Randi E., Reinhardt I., Śmietana W., Szewczyk M., Taberlet P., Vilá C., Munoz-Fuentes V. 2016. Decades of population genetic research call for harmonization of molecular markers: the grey wolf, Canis lupus, as a case study. Mammal Review 46: 44-59.

 10. Mysłajek R.W., Nowak S. , Kurek K., Tołkacz K., Gewartowska O. 2016. Utilisation of a wide underpass by mammals on an expressway in the Western Carpathians, S Poland. Folia zoologica 65: 225-232.

 11. Chapron G., Kaczensky P., Linnell J.D.C., von Arx M., Huber D., Andrén H., López-Bao J.V., Adamec M., Álvares F., Anders O., Balčiauskas L., Balys V., Bedő P., Bego F., Blanco J.C., Breitenmoser U., Brøseth H., Bufka L., Bunikyte R., Ciucci P., Dutsov A., Engleder T., Fuxjäger C., Groff C., Holmala K., Hoxha B., Iliopoulos Y., Ionescu O., Jeremić J., Jerina K., Kluth G., Knauer F., Kojola I., Kos I., Krofel M., Kubala J., Kunovac S., Kusak J., Kutal M., Liberg O., Majić A., Männil P., Manz R., Marboutin E., Marucco F., Melovski D., Mersini K., Mertzanis Y., Mysłajek R.W., Nowak S., Odden J., Ozolins J., Palomero G., Paunović M., Persson J., Potočnik H., Quenette P.-Y., Rauer G., Reinhardt I., Rigg R., Ryser A., Salvatori V., Skrbinšek T., Stojanov A., Swenson J.E., Szemethy L., Trajçe A., Tsingarska-Sedefcheva E., Váňa M., Veeroja R., Wabakken P., Wölfl M., Wölfl S., Zimmermann F., Zlatanova D., Boitani L. 2014. Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes. Science 346: 1517–1519.

 12. Czarnomska S., Jędrzejewska B., Borowik T., Niedziałkowska M., Stronen A. V., Nowak S., Mysłajek R. W., Okarma H., Konopiński M., Pilot M., Śmietana W., Caniglia R., Fabbri E., Randi E., Pertoldi C., Jędrzejewski W. 2013. Concordant mitochondrial and microsatellite DNA structuring between Polish lowland and Carpathian Mountain wolves. Conservation Genetics 14: 573-588.

 13. Mysłajek R. W., Nowak S., Rożen A., Jędrzejewska B. 2013. Diet of the Eurasian badger (Meles meles) in the Western Carpathians and its implications for species conservation in Poland. Animal Biology 63: (in press).

 14. Jędrzejewski W., Niedziałkowska M., Hayward M. W., Goszczyński J., Jędrzejewska B., Borowik T., Bartoń K. A., Nowak S., Harmuszkiewicz J., Juszczyk A., Kałamarz T., Kloch A., Koniuch J., Kotiuk K., Mysłajek R. W., Nędzyńska M., Olczyk A., Telon M., Wojtulewicz M. 2012. Prey choice and diet of wolves related to ungulate communities and wolf subpopulations in Poland. Journal of Mammalogy 93: 1480-1492.

 15. Mysłajek R. W., Nowak S., Rożen A., Jędrzejewska B. 2012. Factors shaping population density, demography and spatial organization of the Eurasian badger Meles meles in mountains - the Western Carpathians (S Poland) as a case study. Animal Biology 62: 479-492.

 16. Mysłajek R. W., Nowak S., Jędrzejewska B. 2012. Distribution, characteristics and use of shelters by the Eurasian badger Meles meles along an altitudinal gradient in the Western Carpathians, S Poland. Folia Zoologica 61: 152-160.

 17. Nowak S., Mysłajek R. W., Kłosińska A., Gabryś G. 2011. Diet and prey selection of wolves Canis lupus recolonising Western and Central Poland. Mammalian Biology 76: 709-715.

 18. Huck M., Jędrzejewski W., Borowik T., Jędrzejewska B., Nowak S., Mysłajek R. W. 2011. Analyses of least cost paths for determining effects of habitat types on landscape permeability: wolves in Poland. Acta Theriologica 56: 91-101.

 19. Huck M., Jędrzejewski W., Borowik T., Miłosz-Cielma M., Schmidt K., Jędrzejewska B., Nowak S., Mysłajek R. W. 2010. Habitat suitability, corridors and dispersal barriers for large carnivores in Poland. Acta Theriologica 55: 177-192.

 20. Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Zawadzka B., Borowik T., Nowak S., Mysłajek R. W. 2008. Habitat suitability model for Polish wolves Canis lupus based on long-term national census. Animal Conservation 11: 377-390.

 21. Nowak S., Mysłajek R. W., Jędrzejewska B. 2008. Density and demography of wolf Canis lupus population in the western-most part of the Polish Carpathian Mountains, 1996-2003. Folia zoologica 57: 392-402.

 22. Nowak S., Jędrzejewski W., Schmidt K., Theuerkauf J., Mysłajek R. W., Jędrzejewska B. 2007. Howling activity of free-ranging wolves (Canis lupus) in the Białowieża Primeval Forest and the Western Beskidy Mountains (Poland). Journal of Ethology 25: 231-237.

 23. Popiołek M., Szczęsna J., Nowak S., Mysłajek R. W. 2007. Helminth infections in faecal samples of wolves Canis lupus L. from the western Beskidy Mountains in southern Poland. Journal of Helminthology 81: 339-344.

 24. Niedziałkowska M., Jędrzejewski W., Mysłajek R. W., Nowak S., Jędrzejewska B., Schmidt K 2006. Environmental correlates of Eurasian lynx occurrence in Poland – Large scale census and GIS mapping. Biological Conservation 133: 63-69.

 25. Jędrzejewski W., Niedziałkowska M., Mysłajek R. W., Nowak S., Jędrzejewska B. 2005. Habitat selection by wolves Canis lupus in the uplands and mountains of southern Poland. Acta Theriologica 50 (3): 417-428.

 26. Nowak S., Mysłajek R. W., Jędrzejewska B. 2005. Patterns of wolf Canis lupus predation on wild and domestic ungulates in the Western Carpathian Mountains (S Poland). Acta Theriologica 50 (2): 263-276.

 27. Jędrzejewski W., Niedziałkowska M., Nowak S., Jędrzejewska B. 2004. Habitat variables associated with wolf (Canis lupus) distribution and abundance in northern Poland. Diversity and Distributions 10: 225-233.


Książki

Nowak S. , Mysłajek R.W. 2019. Po sąsiedzku z wilkami. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", Twardorzeczka.

Nowak S., Mysłajek R. W. 2016. Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami. Wydanie drugie, zmienione. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", Twardorzeczka.

Mysłajek R.W., Nowak S. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk w ochronie wilka, rysia i niedźwiedzia brunatnego. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Warszawa.

Nowak S., Mysłajek R. W. 2011. Wilki na zachód od Wisły. Stowarzyszenie dla Natry "Wilk", Twardorzeczka.

Jędrzejewski W., Nowak S. , Kurek R., Mysłajek R. W., Stachura K., Zawadzka B., Pchałek M. 2009. Animals and roads. Methods of mitigating the negative impact of roads on wildlife. Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences, Białowieża.

Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R. W., Stachura K., Zawadzka B. 2006. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.

Nowak S., Mysłajek R. W. 2006. Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami. Wydanie pierwsze. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk", Twardorzeczka.

Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R. W., Stachura K. 2004. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Wydanie I. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.

Wasidłow J., Nowak S., Mysłajek R. 2001. Vovk u Karpatakh. Asocjacja "Nash Dim", Siversia [w jęz. ukraińskim].

Nowak S., Mysłajek R. W. 2000. Tropem wilka. Stowarzyszenie dla Natury WILK, Godziszka.


Pozostałe artykuły i opracowania

 1. Mysłajek R.W., Nowak S., Tomczak P. Stwierdzenia szopów praczy Procyon lotor w obszarze Natura 2000 „Jeziora Gościmskie”. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (4): 318–320.

 2. Mysłajek R.W., Figura M., Stachyra P., Nowak S. 2019. Stwierdzenie szopa pracza Procyon lotor w Roztoczańskim Parku Narodowym. Przegląd Przyrodniczy 30 (1): 116-118.

 3. Mysłajek R., Kwiatkowska I., Diserens T.A., Haidt A., Nowak S. 2019. Occurrence of the Eurasian lynx in western Poland after two decades of strict protection. Cat News 69: 12–14.

 4. Nowak S., Mysłajek R.W. 2019. Propozycja metodyki podstawowego monitoringu użytkowania przejść dla zwierząt przez ssaki naziemne. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 21 (59) 2: 14-23.

 5. Mysłajek R.W., Stachyra P., Figura P., Korga M., Marczakowski P., Nowak S. 2019. Występowanie rysia euroazjatyckiego na Roztoczu i w Puszczy Solskiej. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 21 (59) 2: 95-100.

 6. Mysłajek R.W., Romański M., Tołkacz K., Nowak S. 2019. Bóbr europejski w diecie wilka w Wigierskim Parku Narodowym. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 21 (59) 2: 46-50.

 7. Mysłajek R.W., Szewczyk M., Zwijacz-Kozica T., Niedźwiecka N., Rabiasz J., Chovancová G., Feriancová E., Figura M., Nowak S. 2019. Różnorodność genetyczna tatrzańskiej populacji wilka Canis lupus. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 21 (59) 2: 38-45.

 8. Nowak S., Mysłajek R.W. 2019. Jak szacować wielkość populacji wilka w Polsce? Studia i Materiały CEPL w Rogowie 21 (59) 2: 24-37.

 9. Nowak S., Mysłajek R.W. 2019. Ekologia wilka (Canis lupus) na obszarach zrekolonizowanych w zachodniej Polsce w XXI wieku. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 21 (59) 2: 58-76.

 10. Mysłajek R.W., Stachyra P., Szewczyk M., Figura M., Stefański R., Niedźwiecka N., Nowak S. 2018. Wilk Canis lupus i ryś Lynx lynx w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2016-2017. Przegląd Przyrodniczy 29 (3): 71–83.

 11. Mysłajek R.W., Nowak S. , Romański M., Tołkacz K. 2018. Skład pokarmu wilka Canis lupus L. w Wigierskim Parku Narodowym. Leśne Prace Badawcze 79 (2): 119-124.

 12. Romański M., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Nowak S., Mysłajek R.W. 2018. Monitoring wilków (Canis lupus ) z wykorzystaniem fotopułapek i analiz genetycznych w Wigierskim Parku Narodowym, 2013-2017. Przegląd Przyrodniczy 29 (1): 78-95.

 13. Kutal M., Černá Bolfíková B., Duľa M., Kutalová L., Bojda M., Kalaš M., Flajs T., Hrdý Ľ., Drengubiak P., Nowak S., Mysłajek R., Figura M., Hulva P. 2017. Recentní výskyt a dynamika vlka obecného v Západních Karpatech. Zborník z konferencie „Výskum a ochrana Malej Fatry”, Fatranský spolok: 79-83.

 14. Mysłajek R.W., Nowak S., Rożen A., Kurek K., Figura M., Jędrzejewska B. 2016. Ecology of the European badger Meles meles in the Western Carpathian Mountains: a review. Wildlife Biology in Practice 12(3): 36-50.

 15. Reinhardt I., Kluth G., Nowak S. , Mysłajek R.W. 2015. Standards for the monitoring of the Central European wolf population in Germany and Poland. BfN-Skripten 398. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

 16. Boitani L., Alvarez F., Anders O., Andren H., Avanzinelli E., Balys V., Blanco J.C., Breitenmoser U., Chapron G., Ciucci P., Dutsov A., Groff C., Huber D., Ionescu O., Knauer F., Kojola I., Kubala J., Kutal M., Linnell J., Majic A., Mannil P., Manz R., Marucco F., Melovski D., Molinari A., Norberg H., Nowak S., Ozolins J., Palazon S., Potocnik H., Quenette P.-Y., Reinhardt I., Rigg R., Selva N., Sergiel A., Shkvyria M., Swenson J., Trajce A., Von Arx M., Wolfl M., Wotschikowsky U., Zlatanova D. 2015. Key actions for Large Carnivore populations in Europe. Institute of Applied Ecology (Rome, Italy). Report to DG Environment, European Commission, Bruxelles. Contract no. 07.0307/2013/654446/SER/B3.

 17. Mysłajek R.W., Nowak S. 2015. A never ending story… Reflections on the last decade in wolf conservation. Newsletter of the Wolves and Humans Foundation 36: 14-16.

 18. Mysłajek R.W., Kurek K., Jonderko T., Tołkacz K., Kisza N., Gewartowska O., Dorda A., Nowak S. , Warchałowski M. 2015. Różnorodność gatunkowa i ochrona nietoperzy Pogórza Śląskiego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71 (3): 163-178.

 19. Mysłajek R.W., Kurek K., Nowak S. , Henel K. 2014. Stan poznania fauny nietoperzy specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Stawy Łężczok” PLH240010. Nietoperze 13: 3-9.

 20. Reinhard I., Kluth G., Nowak S., Mysłajek R.W. 2013. A review of wolf management in Poland and Germany with recommendations for future transboundary collaboration. BfN-Skripten 356. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

 21. Piłacińska B., Sachanowicz K., Nowak S., Mysłajek R.W. 2013. Czerwona Lista Ssaków Województwa Śląskiego. W: Parusel J.B. (red.). Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030. Raport o stanie przyrody województwa śląskiego. 5 Czerwone listy zwierząt kręgowych województwa śląskiego. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. Raporty Opinie 6: 147-184.

 22. Nowak S., Kasprzak A., Mysłajek R.W., Tomczak P. 2013. Stwierdzenia rysia Lynx lynx w Puszczy Noteckiej. Przegląd Przyrodniczy 24 (4): 84-88.

 23. Mysłajek R.W., Nowak S., van der Grift E. 2013. Wolven in Polen. Vakblad Natuur Bos Landschap 12: 29-31.

 24. Nowak S. 2013. Wielki powrót. Wiedza i Życie 4 (940): 48-53.

 25. Mysłajek R. W., Kurek K., Piksa K., Szura C., Nowak S. 2013. Czy specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Beskid Mały (PLH240023) w wystarczający sposób chroni nietoperze? Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (3): 226-233.

 26. Nowak S. 2012. O czym wyją wilki. Wiedza i Życie 11 (935): 44-45.

 27. Mysłajek R.W., Kurek K., Jonderko T., Tołkacz K., Kisza N., Nowak S. 2012. Stan poznania fauny nietoperzy Kotliny Oświęcimskiej (południowa Polska). Przegląd Przyrodniczy 23 (4): 107-111.

 28. Mysłajek R. W., Nowak S. 2011. Brown bear refugees threatened by ski investments in the Western Carpathians (S Poland). International Bear News 20, 1: 23-24.

 29. Krawczyk R., Kata K., Nowak S. 2011. Enklawy Puszczy Sandomierskiej. W: Rogała D., Marcela A. (red.). Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów: 334-339.

 30. Nowak S. 2011. Lasy Sienawskie. W: Rogała D., Marcela A. (red.). Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów: 190-195.

 31. Rapa A., Krawczyk R., Nowak S., Kucharczyk M. 2011. Uroczyska Lasów Janowskich. W: Rogała D., Marcela A. (red.). Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów: 304-309.

 32. Rogała D., Nowak S., Warecki A., Mleczek T., Piskorski M. 2011. Horyniec. W: Rogała D., Marcela A. (red.). Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów: 134-141.

 33. Mysłajek R. W., Figura M., Bogdał D., Kurek K., Nowak S. 2011. Wykorzystanie schronu „Waligóra” w Węgierskiej Górce przez nietoperze w ciągu roku. Nietoperze 12 (1-2): 3-12.

 34. Mysłajek R. W., Nowak S., Figura M., Jonderko T. 2011. Materiały do awifauny karpackiej części województwa śląskiego (południowa Polska). Przegląd Przyrodniczy 22, 4: 121-124.

 35. Mysłajek R. W., Nowak S. 2011. Nowe stanowisko cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis w Kotlinie Żywieckiej. Przegląd Przyrodniczy 22, 2: 78-80.

 36. Nowak S., Mysłajek R. W., Schwaderer G. 2010. Importance of wildlife networks. In: Heller K., Spangenberg A. (Eds.). TEWN Manual. Recommendations for the reduction of habitat fragmentation caused by transport infrastructure development. EuroNatur, Radolfzell: 12-15.

 37. Nowak S., Mysłajek R. W., Huber Đ., Kusak J., Miłosz-Cielma M. 2010. Guidelines for proper implementation of mitigation measures. In: Heller K., Spangenberg A. (Eds.). TEWN Manual. Recommendations for the reduction of habitat fragmentation caused by transport infrastructure development. EuroNatur, Radolfzell: 18-57.

 38. Nowak S., Mysłajek R. W. 2010. Existing experiences and background information from Poland. In: Heller K., Spangenberg A. (Eds.). TEWN Manual. Recommendations for the reduction of habitat fragmentation caused by transport infrastructure development. EuroNatur, Radolfzell: 65-68.

 39. Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Andersone-Lilley A., Balčiauskas L., Männil P., Ozolinš J., Sidorovich V. E., Bagrade G., Kübarsepp M., Ornicāns A., Nowak S., Pupila A., Žunna A. 2010. Synthesizing wolf ecology and management in Eastern Europe: similarities and contrasts with North America. W: Musiani M., Boitani L., Paquet P. C. The World of wolves. New perspectives on ecology, behaviour and management. University of Calgary Press, Calgary: 207-233.

 40. Mysłajek R. W., Nowak S., Kurek K. 2009. Shrews Soricidae of the Silesian Beskid Mountains. Fragmenta Faunistica 52: 43-49.

 41. Kurek K., Mysłajek R. W., Orysiak P., Nowak S., Kozakiewicz M. 2008. Activity of male-dominated bat communities over streams in the forests of the Western Carpathians (Poland). Vespertilio 12: 33-39.

 42. Pierużek-Nowak S. 2008. Przywództwo w grupie wilków. Harvard Business Review Polska 7/8: 26-37.

 43. Nowak S., Mysłajek R. W. 2007. Problemy ochrony korytarzy ekologicznych dla dużych ssaków w Polsce. W: Kurek R. T. (red.). Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce. Stowarzyszenie Pracowania na rzecz Wszystkich Istot, Bystra: 12-19.

 44. Pierużek-Nowak S., Mysłajek R. W. 2007. Ekologiczne i techniczne uwarunkowania wykorzystania przejść przez wybrane grupy zwierząt. Konferencja Naukowo-Techniczna „Inwestycje na obszarach chronionych”, Słubice-Garbicz 13-14.11.2007. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej oddział w Poznaniu, Słubice-Garbicz: 66-72.

 45. Mysłajek R. W., Nowak S. 2007. Borsuk jako wskaźnik jakości środowiska leśnego. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2/3 (16): 457-463.

 46. Nowak S., Mysłajek R. W. 2007. Żeby chronić trzeba znać – nowoczesne metody badań i monitoringu rzadkich gatunków ssaków w lasach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2/3 (16): 438-445.

 47. Mysłajek R. W., Kurek K., Szura C., Nowak S., Orysiak P. 2007. Bats (Chiroptera) of the Silesian Beskid Mountains. Fragmenta Faunistica 50 (1): 77-85

 48. Mysłajek R. W., Nowak S., Henel K. 2007. Community structure and activity levels of bats above waters in the Łężczok Reserve, southern Poland. Vespertilio 11:  103-107.

 49. Nowak S. 2006. Problem wilka? Echa Leśne 7: 4-7.

 50. Mysłajek R. W., Henel K., Kurek K., Urban R., Nowak S. 2005. Fauna nietoperzy Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Scripta Rudensia 14: 5-14.

 51. Nowak S., Mysłajek R. W., Jędrzejewski W., Schneider-Jacoby M., Kurek R. 2005. Forest migration corridors for terrestrial mammals in Poland. Proceedings of the 5th International Symposium of the Pan-European Ecological Network, Poland, Cracow, 7-8 October 2004. Environmental Encounters Series No. 57, Council of Europe Publishing, Strasbourg: 79-80.

 52. Mysłajek R. W., Henel K., Nowak S. 2005. Nietoperze w rezerwacie Łężczok. Przyroda Górnego Śląska 39: 12.

 53. Nowak S. 2005. „Fala zbrodni” czy „Na dobre i na złe”? – czyli o roli wilka w ekosystemie leśnym. Problemy środowiska i jego ochrony 13: 171-183.

 54. Nowak S., Mysłajek R. W. 2005. Livestock Guarding Dogs in the western part of the Polish Carpathians. Carnivores Damage Prevention News 8: 13-17.

 55. Nowak S. 2004. Nie wyrzucaj wilka z lasu. Świat Nauki 7 (155): 54-55.

 56. Mysłajek R. W., Nowak S. 2004. Ryś w beskidzkiej części województwa śląskiego. Przyroda Górnego Śląska 38: 10-11.

 57. Mysłajek R. W., Nowak S., Kurek K. 2004. Fauna nietoperzy Kotliny Żywieckiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3: 78-85.

 58. Mysłajek R. W., Nowak S. 2003. Wybrane elementy ekologii oraz problemy ochrony rysi Lynx lynx w parkach krajobrazowych Beskidów Zachodnich. W: Broda M., Mastaj J. (red.). Wybrane gatunki zagrożonych zwierząt na terenie parków krajobrazowych w Beskidach. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin: 34-35.

 59. Mysłajek R. W., Nowak S. 2003. Występowanie gryzoni z rodziny popielicowatych Gliridae na terenie parków krajobrazowych Beskidów Zachodnich i możliwości ich ochrony. W: Broda M., Mastaj J. (red.). Wybrane gatunki zagrożonych zwierząt na terenie parków krajobrazowych w Beskidach. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin: 44-45.

 60. Nowak S., Mysłajek R. W. 2003. Problemy ochrony wilka Canis lupus w parkach krajobrazowych Beskidów Zachodnich. W: Broda M., Mastaj J. (red.). Wybrane gatunki zagrożonych zwierząt na terenie parków krajobrazowych w Beskidach. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Będzin: 14-19.

 61. Mysłajek R. W., Nowak S. 2003. Wilk zwrócony Naturze. Przyroda Górnego Śląska 33: 14.

 62. Nowak S., Mysłajek R. W., Jędrzejewska B. 2003. Wilki w Beskidach. Serwis Informacji Naukowo-Technicznej Przegląd Eureka 4 (14): 12-13.

 63. Nowak S., Mysłajek R. W. 2002. Uprzedzić konflikty – kompleksowy program ochrony wilka Canis lupus w Karpatach Zachodnich. Przegląd Przyrodniczy 13, 4: 169-180.

 64. Mysłajek R. W., Henel K., Nowak S. 2002. Nietoperze Chiroptera rezerwatu "Łężczok" koło Raciborza. Nietoperze 3, 2: 271-276.

 65. Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K., Jędrzejewska B. 2002. Wilk i ryś w Polsce – wyniki inwentaryzacji w 2001 roku. Kosmos 51: 491-499.

 66. Nowak S. 2001. Wolves in Poland - part one. Wolves 3: 7-9.

 67. Nowak S. 2001. Wolves in Poland - part two. Wolves 4: 7-9.

 68. Nowak S. 1999. Nie taki wilk liczny, jak go szacują? Łowiec Polski 7: 22-23.

 69. Nowak S., Mysłajek R. W. 1999. Problemy ochrony wilka Canis lupus w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 10, 3-4: 163-172.


EKSPERTYZY

Pierużek-Nowak S., Mysłajek R. W., Jędrzejewski W., Kurek R., Briggs L. 2007. Analiza możliwości wdrożenia systemu monitoringu przejść dla zwierząt w Polsce. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, Twardorzeczka: 1-98 [maszynopis]. Zadanie zlecone przez Ministerstwo Transportu.

Pierużek-Nowak S., Mysłajek R. W. 2007. Korytarze ekologiczne w województwie śląskim - koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Etap I. Korytarze teriologiczne dla dużych ssaków drapieżnych i kopytnych. Twardorzeczka: 1-76 [maszynopis]. Zadanie zlecone przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków Polska Akademia Nauk, Białowieża 1-78 + dodatki [maszynopis]. Zadanie zlecone przez Ministerstwo Środowiska.

Nowak S., Mysłajek R. W., Okarma H., Śmietana W. 2005. Analiza dotychczasowych rodzajów i rozmiaru szkód wyrządzanych przez wilki oraz stosowanie metod rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 1-48. Zadanie zlecone przez Ministerstwo Środowiska.

Nowak S., Mysłajek R. W. 2003. Fauna dużych ssaków drapieżnych w województwie śląskim – charakterystyka i diagnoza stanu oraz prognoza dalszych zmian w wyniku dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru oraz możliwości ich ograniczenia. Stowarzyszenie dla Natury WILK, Godziszka: 1-23 + mapy [maszynopis]. Zadanie zlecone przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Chorąży B., Chorąży B., Holeksa J., Korbel A.J., Lelek M., Nowak S., Przybylski M., Tyrlik J. 1993. Park Ekologiczny Dolina Wapienicy. Koncepcja. Stacja Edukacji Ekologicznej PNRWI, Bielsko-Biała: 1-92. Zadanie zlecone przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Celiński F., Gawłowski P., Korbel A.J., Nowak S., Styczyński M., Wilczek Z. 1990. Ekspertyza obszaru leśnego doliny Wapienicy pod kątem przydatności dla celów parku miejskiego (leśnego), z uwzględnieniem funkcji ochronnej, dydaktycznej (rezerwaty, ścieżki dydaktyczne, kontakt z różnymi formami przyrody), rekreacyjnej i turystycznej. PNRWI, Społeczny Instytut Ekologiczny, Bielsko-Biała: 1-17. Zadanie zlecone przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.


 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski