Rysie wracają do zachodniej Polski

2014-07-29 | Rysie wracają do zachodniej Polski

Ryś, pierwotnie zamieszkujący lasy w całej Polsce, zaniknął w zachodniej części kraju już w drugiej połowie XVIII wieku. Powodem była przede wszystkim utrata siedlisk oraz polowania na ten gatunek. Rysia objęto ścisłą ochroną w 1995 roku, w wyniku ogólnopolskiej kampanii prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Dzięki temu odstrzały przestały być istotnym czynnikiem wpływającym na proces rekolonizacji przez niego dawnych ostoi. Współcześnie zasięg rysia eurazjatyckiego ograniczony jest głównie do rozległych kompleksów leśnych wschodniej i północno-wschodniej Polski oraz Karpat. W lasach położonych na zachód od Wisły rysie notowane są sporadycznie. Najnowsze doniesienia na ten temat publikuje zespół autorów z SdN "Wilk" (Sabina Nowak, Robert Mysłajek i Patrycja Tomczak) i PTOP "Salamandra" (Adam Kasprzak) w artykule, który ukazał się w ostatnim numerze "Przeglądu Przyrodniczego". Autorzy dwukrotnie stwierdzili rysia w Puszczy Noteckiej w lutym 2014 r. Dorosłego osobnika obserwowano na terenie Nadleśnictwa Wronki, a tropy tego drapieżnika odnaleziono w Nadleśnictwie Karwin w sąsiedztwie granicy z Nadleśnictwem Międzychód. Mamy nadzieję, że zwiastuje to przyszłe odtworzenie populacji rysi w zachodniej Polsce.

Wykład nt. wilków w Puszczy Noteckiej

2014-07-18 | Wykład nt. wilków w Puszczy Noteckiej

W Nadleśnictwie Międzychód odbyło się spotkanie dotyczące gospodarki łowieckiej w Puszczy Noteckiej, w którym wzięli udział przedstawiciele regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Pile i Szczecinie, nadleśnictw, kół łowieckich i okręgowych zarządów PZŁ. Na zaproszenie gospodarzy dr Sabina Nowak i dr Robert Mysłajek z SdN "Wilk" przedstawili podczas spotkania wykład poświęcony wynikom badań nad ekologią i genetyką wilka w Puszczy Noteckiej.

Posiedzenie Rady Drawieńskiego PN

2014-06-30 | Posiedzenie Rady Drawieńskiego PN

W stacji terenowej DPN w Ostrowcu odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego poświęcone projektowi planu ochrony parku, w którym udział wzięła nasza przedstawicielka dr Sabina Nowak. SdN "Wilk" od lat prowadzi monitoring wilka w DPN i jego otulinie. Nasze materiały zostały wykorzystane w planie ochrony fauny.

Kolejny doktor w zarządzie SdN

2014-06-16 | Kolejny doktor w zarządzie SdN "Wilk"

Na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Korneliusza Kurka - członka Zarządu Stowarzyszenia dla Natury "Wilk". Promotorem pracy pt. „Ekologia i zmienność genetyczna populacji nocka wąsatka Myotis mystacinus w Karpatach Zachodnich” była prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków PAN. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: dr hab. Grzegorz Lesiński (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) i dr hab. Ireneusz Ruczyński (Instytut Biologii Ssaków PAN). Autorowi gratulujemy wspaniałej obrony!

Inauguracja obserwatorium nietoperzy w Brennej

2014-06-13 | Inauguracja obserwatorium nietoperzy w Brennej

W piątek, 13 czerwca 2014, odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej". Realizowany przez Gminę Brenna projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Konferencję otworzyła wójt gminy Brenna Iwona Szarek przedstawiając działania gminy na rzecz ochrony nietoperzy. Następnie Katarzyna Macura - dyrektor Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna - zaprezentowała założenia i wyniki projektu. O nietoperzach opowiedzieli zaproszeni specjaliści: dr inż. Robert Mysłajek ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" opisał profity jakie ludzie czerpią z obecności nietoperzy, a mgr Natalia Kisza ze Stowarzyszenia Górecki Klub Przyrodniczy wygłosiła wykład na temat nietoperzy gminy Brenna. Konferencję zakończyła inauguracja Obserwatorium Nietoperzy. W znajdującej się na strychu sali edukacyjnej poprzez weneckie lustro można osobiście zobaczyć nietoperze. Dodatkowo w dwóch salach zamontowano monitory, na których wyświetlany jest obraz z trzech kamer znajdujących się w sąsiedztwie kolonii nietoperzy. Kamerom towarzyszy detektor ultrasoniczny pozwalający na usłyszenie echolokacji nietoperzy przebywających na strychu. Gimnazjum w Brennej jest miejscem przebywania liczącej ponad 200 osobników kolonii podkowca małego, notuje się tu również nocki duże. Budowa obserwatorium poprzedzona była rocznym monitoringiem nietoperzy, dzięki któremu ustalono najlepszy, nieprzeszkadzający nietoperzom, termin do wykonania prac. Specjaliści nadzorowali również wszystkie prace budowlane. Obserwatorium Nietoperzy w Gimnazjum w Brennej jest obecnie jedynym tego typu obiektem edukacyjnym w Polsce.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski