Nowe publikacje o drapieżnikach

2019-10-11 | Nowe publikacje o drapieżnikach

Na łamach czasopisma Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, ukazały się materiały z konferencji "Rola drapieżników w zachowaniu równowagi biologicznej w lasach". Znaleźć w nim można kilka artykułów firmowanych przez autorów ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk". Są to: (1) Nowak S., Mysłajek R.W. Propozycja metodyki podstawowego monitoringu użytkowania przejść dla zwierząt przez ssaki naziemne. (2) Mysłajek R.W., Stachyra P., Figura M., Korga M., Marczakowski P., Nowak S. Występowanie rysia euroazjatyckiego na Roztoczu i w Puszczy Solskiej. (3) Mysłajek R.W., Romański M., Tołkacz K., Nowak S. Bóbr europejski w diecie wilka w Wigierskim Parku Narodowym. (4) Mysłajek R.W., Szewczyk M., Zwijacz-Kozica T., Niedźwiecka N., Rabiasz J., Chovancová G., Feriancová E., Figura M., Nowak S. Różnorodność genetyczna tatrzańskiej populacji wilka Canis lupus. (5) Nowak S., Mysłajek R.W. Jak szacować wielkość populacji wilka w Polsce? (6) Nowak S., Mysłajek R.W. Ekologia wilka (Canis lupus) na obszarach zrekolonizowanych w zachodniej Polsce w XXI wieku.

Spotkanie konsorcjum naukowego CEwolf

2019-10-09 | Spotkanie konsorcjum naukowego CEwolf

Czwarte spotkanie członków Central European Wolf Consortium, skupiającego instytucje zajmujące się badaniami nad środkowoeuropejskiej populacją wilka, odbyło się 7-9 października w Seckenberg Institute w Gelnhausen (Niemcy). Wzięli w niej udział specjaliści z Polski, Niemiec, Czech, Danii, Holandii, Belgii i Luksemburga. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" reprezentowała dr hab. Sabina Nowak.

Zawiadomienie do Prokuratury

2019-09-28 | Zawiadomienie do Prokuratury

Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” w dniu 25.09.2019 r. złożyło do Prokuratury Okręgowej w Zamościu zawiadomienie o popełnieniu dwóch czynów zabronionych, wyczerpujących znamiona przestępstw z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, w zbiegu z art. 53 pkt 4 ustawy Prawo łowieckie oraz z art. 181 § 2 k.k., w zw. z art. 11 § 2 k.k., polegających na zastrzeleniu w okresie od marca do września 2019 r. na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Zamościu dwóch wilków tj. zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Jednym z nich był wilk Kosy, zastrzelony 12.09.2019 r. na skraju Roztoczańskiego PN. Drugim jest młodziutka samica, zastrzelona z broni palnej w marcu 2019 r. w niewielkiej odległości od Roztoczańskiego PN. Analizy genetyczne wykazały, że była ona córką siostry Kosego, rozmnażającej się w sąsiedniej grupie rodzinnej, użytkującej tereny na wschód do RPN. Ponadto zgłosiliśmy, że w oparciu o zebrane materiały z wideopałapek istnieje uzasadnione podejrzenie, że w ww. okresie jeszcze jeden wilk został poważnie zraniony w bezpośrednim sąsiedztwie RPN z broni palnej, co w konsekwencji spowodowało jego śmierć. Był to wilk z grupy Kosego. Wraz z pismem złożyliśmy wszelkie zgromadzone przez nas materiały i zwróciliśmy się też o uznanie nas za stronę w postępowaniu, zgodnie z art. 39 ustawy o ochronie zwierząt.

Habilitacja dla wiceprezesa stowarzyszenia

2019-09-23 | Habilitacja dla wiceprezesa stowarzyszenia

Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego nadała Robertowi Mysłajkowi - wiceprezesowi Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" - stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Habilitacja poświęcona była czynnikom wpływającym na ochronę dużych ssaków drapieżnych w środowiskach zdominowanych przez człowieka. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Nuria Selva Fernandez (Instytut Ochrony Przyrody PAN) oraz dr hab. Dries Kuijper (Instytutu Biologii Ssaków PAN). Komisji habilitacyjnej przewodził prof. dr hab. Paweł Koteja z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w jej skład oprócz recenzentów weszli dr hab. Roman Gula (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) oraz dr hab. Tomasz Wilanowski i dr hab. Anna Bajer (UW).

Kosy i Miko nie żyją

2019-09-13 | Kosy i Miko nie żyją

Dwa wilki - Kosy i Miko - zostały zastrzelone przez myśliwych. Kosy wczoraj na skraju Roztoczańskiego Parku Narodowego, a Miko 14 sierpnia, niedaleko Kluczborka. Wilk Kosy, samiec rozmnażający się w grupie rodzinnej żyjącej w Roztoczańskim PN, wychowujący w tym sezonie szczenięta, któremu wspólnie z pracownikami RPN założyliśmy obrożę GPS/GSM w styczniu tego roku, został zastrzelony wczoraj wcześnie rano, z ambony myśliwskiej, chwilę po wyjściu na pola sąsiadujące z parkiem narodowym. Zdarzenie miało miejsce na terenie obwodu łowieckiego nr 280, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 59 „Słonka” w Zwierzyńcu (Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu). Obficie krwawiąc, resztką sił dobiegł pod osłonę drzew i tam padł. Kosy był sześcioletnim, ponad 40 kg samcem, największym jakiego nagrywaliśmy na wideopułapkach na Roztoczu, był w wyśmienitej kondycji. Ten wilk był ponadto troskliwym ojcem, regularnie wracał z polowań do swoich szczeniąt z pokarmem. Debra, matka szczeniąt została teraz bez partnera i najważniejszego dostarczyciela pokarmu dla swoich czteromiesięcznych młodych. Wilk Miko, którego udało nam się uratować po kolizji drogowej pod Toruniem na początku lutego 2018 r. wspólnie z Marcinem Kostrzyńskim i członkiniami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Głuszynku, był rehabilitowany w ośrodku w Napromku i po wyleczeniu wypuszczony w Puszczy Bydgoskiej w marcu 2018, skąd w tym roku przywędrował do lasów około Olesna i Kluczborka, pokonując kilkaset kilometrów. Został zastrzelony 14 sierpnia w nocy koło wsi Biadacz, niedaleko Kluczborka, na polu otoczonym trzema ambonami, na terenie obwodu łowieckiego nr 153, dzierżawionego przez KŁ nr 9 Brzezina w Opolu (ZO PZŁ Częstochowa). Zdjęto mu obrożę i zakopano ją w lesie na terenie obwodu nr 24 należącego do KŁ nr 1 Szarak w Kluczborku (ZO PZŁ Opole) niedaleko Lasowic Wielkich. W obu przypadkach natychmiast wezwaliśmy policję. Liczymy, że dane z obroży GPS/GSM pomogą w ujęciu sprawców. Badania telemetryczne demaskują ogromną skalę łamania prawa przez myśliwych.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski