Opinia w sprawie zmian rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt

2019-08-20 | Opinia w sprawie zmian rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt

Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" negatywnie zaopiniowało projekt zmian rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Projekt podtrzymuje zapis mówiący o tym, że zakazy dotyczące szeregu chronionych gatunków nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej. Pełny tekst opinii w linku...

Szop pracz w Roztoczańskim Parku Narodowym

2019-07-30 | Szop pracz w Roztoczańskim Parku Narodowym

W numerze 1/2019 czasopisma "Przegląd Przyrodniczy" opublikowaliśmy notatkę o pierwszym stwierdzeniu szopa pracza w Roztoczańskim Parku Narodowym. Nasza obserwacja potwierdza, że ten pochodzący z Ameryki Północnej drapieżnik rozprzestrzenił się już w całym kraju, opanowując także parki narodowe. Autorami artykułu są dr Robert Mysłajek z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW, dr hab. Sabina Nowak i mgr Michał Figura z SdN "Wilk" oraz dr Przemysław Stachyra z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Pełny tekst artykuły w formacie pdf dostępny jest na stronie wydawnictwa Klubu Przyrodników.

Wilk zastrzelony w obszarze Natura 2000 Beskid Śląski

2019-07-01 | Wilk zastrzelony w obszarze Natura 2000 Beskid Śląski

Rano otrzymaliśmy informację od Policji w Skoczowie o znalezieniu martwego wilka w korycie potoku Węgierski w Brennej, w Beskidzie Śląskim. Oględziny przeprowadził Michał Figura – członek Zarządu SdN „Wilk”. Wilk, dorosły samiec w wieku około 6-7 lat, został zastrzelony z broni palnej dzień lub dwa dni wcześniej na terenie obwodu łowieckiego nr 189. Sądząc po wieku i kondycji mógł to być samiec rozmnażający się w jednej z dwóch wilczych grup rodzinnych żyjących na terenie Beskidu Śląskiego. Obecnie grupy te wychowują swoje 6. tygodniowe szczenięta. Brak rodzica może mieć istotny wpływ na ich przeżycie. Zwłoki wilka zostały przez nas zabezpieczone (w oparciu o zezwolenie GDOŚ) i zostaną poddane szczegółowej obdukcji lekarskiej. Pobraliśmy też próby genetyczne dla sprawdzenia pokrewieństwa z lokalnymi rodzinami wilczymi i statusu socjalnego tego osobnika. Informacje te przekażemy policji i prokuraturze, które prowadzą śledztwo w sprawie kłusownictwa na zwierzęciu prawnie chronionym. Wilk został zastrzelony na terenie obszaru Natura 2000 Beskid Śląski, który utworzono m.in. dla ochrony lokalnej populacji tego drapieżnika. Badania nad wilkami w Beskidzie Śląskim prowadzimy od 1997 r. Już wcześniej mieliśmy sygnały o nielegalnych odstrzałach wilków na tym terenie.

Forum dyskusyjne

2019-06-19 | Forum dyskusyjne "O wilku mowa"

Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zorganizowały forum dyskusyjne "O wilku mowa". Spotkanie odbyło się 18 czerwca 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym k. Warszawy. W forum wzięło udział ok. 100 przedstawicieli samorządów, rolników, organizacji pozarządowych zajmujących się zarówno ochroną przyrody, jak i łowiectwem, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych, instytucji naukowych i administracji Lasów Państwowych. Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" reprezentowała dr hab. Sabina Nowak. Debacie przewodniczyła Małgorzata Golińska - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Forum składało się z trzech części, w ramach których po krótkich prezentacjach wprowadzających następowała dyskusja. Część pierwsza poświęcona została liczebności i monitoringowi populacji wilka, część druga szkodom powodowanym przez wilki i sposobom zapobiegania im, a część trzecie ramom prawnym ochrony wilka w Polsce. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprezentował postępy realizacji projektu "Pilotażowy monitoring wilka i rysia realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska", na który przeznaczono 3 mln zł. Wstępne wyniki referował przedstawiciel wyłonionego w przetargu wykonawcy, którym jest firma Krameko. Podał on, że wielkość populacji wilka w Polsce wyniosła w 2018 r. 1886 osobników, w tym 1592 osobniki w regionie kontynentalnym (niziny Polski wraz z Sudetami) i 294 osobniki w regionie alpejskim (obejmującym Karpaty). Szacowanie populacji oparto na badaniach genetycznych prowadzonych na 10 powierzchniach badawczych. Warto podkreślić, że jest to wartość niższa od podawanej przez Główny Urząd Statystyczny (2390 wilków w 2017 r. wg GUS "Ochrona środowiska 2018"). Wyniki te stoją również w sprzeczności do szacunków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, która w komunikacie zamieszczonym w maju na swojej stronie internetowej poinformowała, że na jej terenie zinwentaryzowano "przeszło 600 wilków" [sic!], czyli ponad dwukrotnie więcej niż wykazał monitoring GIOŚ dla całej polskiej części Karpat. Interesujące informacje na temat realizowanych w różnych województwach programów wsparcia hodowców przekazało GDOŚ. Zapowiedziano również realizację podobnego dużego ogólnopolskiego projektu w kolejnych latach. Oczywiście ze strony środowisk łowieckich padały żądania redukcji populacji wilka. Jednak wielu rozmówców podkreślało skuteczność ochrony wilka w Polsce i prowadzenie przez nasz kraj np. szeroko zakrojonych działań z zakresu rozwoju systemu szacowania i wypłaty odszkodowań, aktywnego wsparcia hodowców, współpracy międzynarodowej, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, oceny liczebności populacji itd. Wspominano również o szeregu usług ekosystemowych dostarczanych przez ten gatunek.

Rysie w zachodniej Polsce

2019-06-11 | Rysie w zachodniej Polsce

W najnowszym numerze czasopisma "Cat News" ukazał się artykuł pt. "Occurrence of the Eurasian lynx in western Poland after two decades of strict protection", podsumowujący nasz obecny stan wiedzy na temat występowania rysi w zachodniej Polsce. Czasopismo jest wydawane przez Cat Specialist Group działający w ramach Species Survival Comission IUCN. Praca jest owocem współpracy ekspertów ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW, Instytutu Biologii Ssaków PAN i Instytutu Badawczego Leśnictwa. Nasze analizy pokazały, że w latach 2001-2018 rozród rysi notowano zaledwie w trzech kompleksach leśnych położonych na zachód od Wisły – w Puszczy Kampinoskiej, Puszczy Bolimowskiej i Lasach Gostynińsko-Włocławskich. Rysie były także stosunkowo często rejestrowane w polskiej części Sudetów – głównie w Górach Izerskich, Karkonoszach i Górach Stołowych, jednak nie potwierdzono tam ich rozrodu. W pozostałych lasach, np. w Borach Tucholskich, Puszczy Noteckiej i na Pomorzu Zachodnim obserwowano wyłącznie pojedyncze dorosłe osobniki.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski