Wilcza edukacja w Kcyni

2019-04-20 | Wilcza edukacja w Kcyni

Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni opracowali projekt pt. „Wilczym tropem! Nie taki wilk straszny, jak go malują.” Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu na zajęcia pozalekcyjne ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. Niedostępne w codziennej edukacji zajęcia warsztatowe i terenowe, których celem jest przekazanie rzetelnej wiedzy o wilku i włączenie uczniów w działania proekologiczne, prowadzone będą od kwietnia do października 2019 r. W ramach projektu odbędą się zajęcia terenowe, połączone z wyszukiwaniem śladów obecności wilków i nauką zbioru prób genetycznych do badań naukowych; warsztaty psychologiczne, w ramach których uczniowie poznają metody relaksacyjno–wizualizacyjne oparte na kontakcie z naturą pozwalające dzieciom na stabilizację emocjonalną, odbudowywanie poczucia bezpieczeństwa, wzmacnianie poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa w życiu, a także warsztaty plastyczne. W ramach projektu uczniowie własnoręcznie wykonają także fladry, które będą służyć zabezpieczaniu inwentarza gospodarstw domowych przed wilkami. Przygotowane fladry wraz z informatorami wydanymi przez Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” o zagrożeniach ze strony wilka i sposobach zabezpieczania domostw, przekażą miejscowym rolnikom. Na zakończenie projektu uczniowie wraz z opiekunami podzielą się doświadczeniami i wiedzą z realizacji zadań, organizując spotkania informacyjne dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią oraz w Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie. Realizację projektu rozpoczęły kilkugodzinne zajęcia terenowe, w trakcie których uczniowie wraz z opiekunem szukali tropów wilków w miejscowych lasach.

Wykład o wilkach podczas gali nagród CSR

2019-04-16 | Wykład o wilkach podczas gali nagród CSR

Dr hab. Sabina Nowak poprowadziła wykład o wilkach podczas gali wręczenia nagród "Listki CSR Polityki", przyznawanych społecznie zaangażowanym firmom przez tygodnik "Polityka".

Wykład o rysiach dla studentów weterynarii

2019-04-13 | Wykład o rysiach dla studentów weterynarii

Dr hab. Sabina Nowak - prezes Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" poprowadziła wykład o rysiach w Polsce dla studentów medycyny weterynaryjnej. Wykład odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w ramach konferencji szkoleniowej "Sobota dla kota" zorganizowanej przez firmę Royal Canin.

Wilcza Wszechnica Biebrzańska

2019-03-30 | Wilcza Wszechnica Biebrzańska

Biebrzański Park Narodowy zorganizował kolejną edycję Wszechnicy Biebrzańskiej, tym razem poświęconej wilkom. W siedzibie BbPN w Osowcu zgromadziła się licząca ponad 160 osób rzesza uczestników, którzy z zapałem wysłuchali serii wykładów. Wśród prelegentaów znaleźli się także dr hab. Sabina Nowak, która opowiedziała o prywatnym życiu wilków, a także dr inż. Robert Mysłajek prezentujący wykład o badaniach genetycznych nad wilkami.

Konferencja o drapieżnikach

2019-03-26 | Konferencja o drapieżnikach

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie zorganizował konferencję "Rola drapieżników w zachowaniu równowagi biologicznej w lasach". W konferencji bierze udział ponad 150 leśników, myśliwych i pracowników parków narodowych i krajobrazowych, naukowców i przyrodników z całej Polski. Pierwszy dzień zdominowały wystąpienia i gorące dyskusje poświęcone wilkom. Dr hab. Sabina Nowak przedstawiła tu wykład "Wymagania przestrzenne wilków i wpływ drapieżników na lokalne populacje dzikich zwierząt kopytnych w oparciu o telemetrię GPS/GSM", a dr Robert Mysłajek referat "Liczebność, skład pokarmu i użytkowanie przestrzeni przez wilki i rysie w Roztoczańskim Parku Narodowym". Wieczorem oboje poprowadzili imprezę towarzyszącą poświęconą wykorzystaniu współczesnej wiedzy i techniki do identyfikacji i ograniczania konfliktów z wilkami.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski