Zalecenia LCIE w stosunku do niepłochliwych wilków

2019-03-06 | Zalecenia LCIE w stosunku do niepłochliwych wilków

W wielu częściach Europy spotkać się możemy z wyrazami publicznego zaniepokojenia brakiem płochliwości wykazywanym przez niektóre wilki zamieszkujące zdominowane przez człowieka krajobrazy. Takie osobniki są ogólnie określane jako wilki "zuchwałe". Aby pomóc w podejmowaniu adekwatnych decyzji w sprawie takich osobników, Large Carnivore Initiative for Europe (grupa ekspercka Komisji ds. Przetrwania Gatunków Światowej Unii Ochrony Przyrody) opracowało stosowne zalecenia.

Prelekcje o wilkach w Tarnobrzegu

2019-03-03 | Prelekcje o wilkach w Tarnobrzegu

Dr hab. Sabina Nowak poprowadziła dwie prelekcje pt. "Z wilkami po sąsiedzku" w ramach trzeciej edycji Akademii Przyrodniczej, organizowanej przez Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 "Tarnobrzeska Dolina Wisły". Pierwszej prelekcji wysłuchały dzieci, a druga dedykowana była dorosłym. Sale edukacyjne w Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu wypełnione były po brzegi.

Wilcze szkolenie w Poleskim Parku Narodowym

2019-02-01 | Wilcze szkolenie w Poleskim Parku Narodowym

Dziś zespół stowarzyszenia - dr hab. Sabina Nowak, dr Robert Mysłajek i lek. wet. Izabela Całus - poprowadził szkolenie nt. wilków w Poleskim Parku Narodowym. W szkoleniu wzięli udział pracownicy parku i sąsiednich nadleśnictw.

Badania telemetryczne wilków w Roztoczańskim Parku Narodowym

2019-01-30 | Badania telemetryczne wilków w Roztoczańskim Parku Narodowym

Od czterech lat specjaliści z Roztoczańskiego Parku Narodowego, wraz z naukowcami ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” i Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzą badania nad ekologią wilków i rysi żyjących w Parku i jego otulinie. Dzięki systemowi wideopułapek oraz badaniom genetycznym udało się ocenić liczebność i strukturę socjalną tych zwierząt. Na podstawie tropień po śniegu oraz odnajdywania znakowań i innych śladów aktywności drapieżników określono najważniejsze dla obu gatunków obszary na terenie RPN i otuliny. Zbadano też dietę tutejszych wilków oraz oceniono zasobność bazy pokarmowej. Obecnie, dla uszczegółowienia wiedzy na temat użytkowania przestrzeni przez wilki i rysie w RPN, a w konsekwencji dla skutecznej ochrony ich siedlisk, prowadzone są prace, których celem jest odłowienie i zaopatrzenie niektórych osobników w obroże GPS/GSM. Jest to, z uwagi na ogromną ostrożność tych zwierząt i doskonałą umiejętność unikania kontaktów z człowiekiem, zadanie niezmiernie trudne i czasochłonne. Pomimo to, kilka dni temu udało się założyć obrożę telemetryczną pierwszemu roztoczańskiemu wilkowi. Otrzymał ją rozmnażający się samiec z grupy rodzinnej wilków, która co roku wychowuje potomstwo w RPN. Kosy, bo tak go nazwaliśmy, jest zdrowym, bardzo dużym, około 6. letnim wilkiem. Po oznakowaniu obrożą wilk dołączył do swojej rodziny, czyli do partnerki, którą nazywamy Debra oraz ich zeszłorocznych szczeniąt. Uzyskane dzięki nadajnikowi dane pozwolą lepiej poznać zachowania i wymagania przestrzenne grup rodzinnych wilków (wielkość terytoriów, miejsca rozrodu i wychowu młodych, aktywność dobową i sezonową, trasy wędrówek i wiele innych) i przede wszystkim umożliwią skuteczniejszą ochronę, nie tylko samego gatunku, ale też jego najistotniejszych siedlisk.

Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ds. wilka

2019-01-22 | Spotkanie polsko-niemieckiej grupy ds. wilka

W Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie polsko-niemieckiej grupy roboczej ds. wilka działającej w ramach Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele niemieckich i polskich służb ochrony przyrody oraz zaproszeni eksperci, w tym dr hab. Sabina Nowak i dr Robert Mysłajek. Spotkanie poświęcone było głównie ocenie liczebności wilka i problemom ochrony zwierząt hodowlanych przed atakami drapieżników.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej.Nasz profil na Facebook Nasz profil na YouTube

Projekt i wykonanie: maszyna.pl
English
Polski